In lof der Imam Zain Ul Abideen (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In dit gedicht verwijst Farazdaq naar de gelegenheid waarbij de kalief Hisham b. Abd al Malik werd overschaduwd door het respect dat mensen toonden jegens de achterkleinzoon van de Heilige Profeet (s), ten tijde van de Hadj, toen beide personen probeerden de menigte rond de Ka’bah te bereiken om bij de zwarte steen te komen . De mensen maakten plaats voor de Imam (a), terwijl de kalief wanhopig worstelde. De kalief was diep beledigd en vroeg op sarcastische toon wie de persoon was aan wie de mensen een dergelijke voorrang gaven. Farazdaq, die ook aanwezig was op dat moment, componeerde een ode en reciteerde deze, zich richtend tot Hisham:

 

Het is iemand wiens voetstappen bekend zijn in elke plaats

En hij is degene die bekend is bij de Bayt in Mekka 

Het meest bezochte heiligdom; 

Hij is degene die de zoon is van alle beste mensen van Allah(swt). 

en hij is degene die het vroomst en oprechtst is, 

de zuiverste en de meest ongeschondene

de fatsoenlijkste en rechtvaardigste 

een symbool [voor de islam] 

 

Dit is Ali [de zoon van Hussein(a)] wiens overgrootvader de profeet is

Dit is de zoon van Fatima (a), als je niet weet wie hij is 

 

Wie zijn God kent, herkent ook 

het gezag en de superioriteit van deze man 

Omdat de religie volken heeft bereikt

door middel van zijn naaste familie.

 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken