Vertrouwen in Allah (swt)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Alle lof zij Allah, die de Koran neer gezonden heeft, de gids voor de godvrezende. Moge Zijn vrede met Mohammed en zijn Ahlalbait zijn.

“Voorwaar, aan u wordt de Koran overgedragen door de Alwijze, de Alwetende (an-Naml, vers 6) [1].

In het Boek van Allah, de Heilige Koran, worden belangrijke boodschappen aan ons gegeven. Dat deze boodschappen niet zomaar boodschappen zijn, vertelt Allah ons in Zijn Boek. Daar staat in dat deze boodschappen zijn overgedragen door de Alwijze, de Alwetende. Daar staat in dat dit volmaakte boek een leiding, een gids is voor de godvrezende [2].

In het 28ste hoofdstuk van de Koran, al-Qasas (de vertelling), wordt tot en met de 13de vers een belangrijke verhaal verteld. Laten wij eens dit verhaal doornemen in dit volmaakte boek en kijken welke boodschappen aan ons worden gegeven. Allah zegt in het begin van dit hoofdstuk dat dit de verzen van het duidelijke boek zijn. Dus, zoals in het begin gezegd, zijn dit de verzen die leiding geven aan de godvrezenden, die door de Alwijze, de Alwetende zijn overgedragen.

Daarna wordt gezegd, dat voor een volk dat wilt geloven een waar verhaal wordt voorgedragen. Het verhaal van de profeet Mozes (Moesa, vrede zij met hem) en de Farao (Firawn). De Farao, die tot de onheilstichters behoorde, scheidde het volk in het land in partijen. Van een groep die hij als zwak beschouwde doodde hij de zonen en spaarde de vrouwen. Deze groep was Banie Israiel, de kinderen van Israiel. Hij was bang, bang dat een dag deze groep groot zou worden en een gevaar voor hem zouden vormen. Maar er was meer.

Een helderziende had de Farao over een kind verteld, een kind binnen Banie Israiel. Deze zou het eigendom van de Farao’s handen afnemen. Om deze 2 redenen doodde hij de zonen van hen. De persoon waar de helderziende het over had is, zoals jullie weten, de Profeet Mozes (Moesa, vrede zij met hem).

Nadat deze Profeet (a) op aarde kwam, openbaarde Allah aan de moeder van Mozes: "Zoog hem; en indien je voor hem vreest (vreest dat er iets met hem gebeurt), werp hem dan in de rivier en vrees noch treur; want wij zullen hem aan u teruggeven en zullen hem tot een boodschapper maken". De moeder van de Profeet Mozes (a) vertrouwde Allah en wierp hem in de rivier. Deze baby kwam aan bij de familie van de Farao. Deze familie haalde hem uit het water. De Farao’s vrouw zei: "(Dit kind is) een troost voor de ogen voor u en voor mij. Dood hem niet. Hij kan nuttig voor ons zijn of wij kunnen hem als zoon opnemen". Maar zij wisten niet dat dit de baby was waar de Farao voor vreesde. Deze baby zou voor hen een vijand worden. De moeder van Mozes (a) had angst. Als Allah haar hart niet sterker had gemaakt om tot de gelovigen te behoren, had ze bijna verklapt dat zij de moeder is van de baby.

De bezorgde moeder stuurde zijn zuster om hem achterna te gaan. Zij hield Mozes (a) van een verte in de gaten, zonder dat ze werd opgemerkt. Allah had Mozes (a) het zuigen van melk van zoogsters verboden. Welke zoogster ook probeerde, Mozes (a) accepteerde de melk van hen niet. Toen kwam zijn zuster naar de familie van de Farao en zei: "Zal ik u een familie noemen die hem voor u zal grootbrengen en die voor hem welwillend zal zijn?" De Farao’s familie volgde het advies van haar. Zij gaven de baby aan de werkelijke moeder om hem te voeden, maar wisten niet dat zij de moeder van deze gevonden baby is. En dan zegt Allah (swt) in het 13de vers: “Zo gaven Wij hem aan zijn moeder! en opdat zij mocht weten dat de belofte van Allah waar is. Maar de meeste mensen kennen (de Waarheid) niet”. Er wordt een moeder gezegd dat ze haar kind in een rivier moet doen en dat ze hierdoor niet moet bang worden, want ze zal haar kind terugkrijgen. Hoe moeilijk is dit wel voor een moeder? We weten allemaal hoeveel liefde een moeder heeft voor haar pasgeboren kind. Maar in dit geval is er iets anders aan de hand. Allah is degene die deze belofte maakt. Allah is degene die belooft dat Hij dit kind een boodschapper zal maken.

Deze moeder heeft Vertrouwen in Allah en doet wat Allah haar opdraagt. Tijdens de dagen van de moeder zonder haar baby versterkt Allah het hart van de moeder om tot de gelovigen te behoren. En uiteindelijk krijgt ze op een ondenkbare wijze haar kind terug. Zo wist zij dat de belofte van Allah waar is. Maar de meeste mensen kennen de waarheid niet. De belofte van Allah is waar, maar wij kennen de Waarheid niet!

Broeders en zusters, dit verhaal bevat een belangrijke boodschap voor ons! Niet alleen de moeder van de Profeet Mozes (a), maar vooral WIJ moeten ons realiseren dat de belofte van Allah waar is. Dit verhaal heeft Allah toch niet zonder reden in de Koran vermeld? De Koran, die door de Alwijze en de Alwetende Allah is neergezonden, die een gids is voor godvrezenden, bevat toch geen woorden waar wij niks aan hebben?

Op school of op werk vertrouwen we op het woord van de leraar(es) of van de werkgever (of werkgeefster). Die hebben beloftes gemaakt dat ze ons zullen belonen. De één met een diploma en de ander met een inkomen. We vertrouwen ook op hun woorden als ze zeggen dat ze ons zullen straffen als we hun regels overtreden. De leraar of werkgever zegt dat we ons moeten inzetten, dat we de moeilijkheden moeten doorstaan en dat we beloond worden bij extra werk. We vertouwen op de beloftes van de school of werk.

Maar in hoeverre vertrouwen wij Allah? Hij belooft ons ook te belonen als we op het goede pad blijven. Hij belooft ons ook te straffen als we van het goede pad afdwalen. Hij zegt ons ook dat we ons moeten inzetten en dat we de moeilijkheden op dit pad moeten doorstaan. En Hij belooft ons ook te belonen bij extra goede daden. We zeggen wel dat we Allah vertrouwen maar in onze daden is dat niet terug te zien. Allah beveelt ons om dingen te eten dat halaal is, dat toegestaan is. Hetzelfde geldt bij drinken, kleding en alle andere dingen. Maar toch doen we het niet altijd. Als we van de mujtahideen (de grote geleerden) te horen krijgen dat we geen producten moeten kopen dat het Zionistische regime Israël steunt, zeggen we: “dan moeten we niks meer eten, drinken, dan moeten we niks meer kopen”. Dat is niet waar! We kunnen genoeg dingen kopen die halaal zijn. We weten allemaal dat liegen verboden is, maar toch doen we het. Om veel verschillende redenen.

Een van die redenen is om geld te krijgen. Kunnen we ons geld niet verdienen zonder de regels van Allah te overtreden? Kunnen we niet rondkomen zonder geld dat haraam is. We weten allemaal dat we op de rechten van de mensen moeten letten. We moeten bijvoorbeeld niet van iemand anders stelen, maakt niet uit wie hij is. Je mag niet het fruit van een boom eten zonder de toestemming van de eigenaar van die boom. Dit is haraam. Maar we moeten ons ook realiseren dat dat hetzelfde geldt voor het gebruik maken van andermans spullen. Als jij bijvoorbeeld gebruikt maakt van het openbaar vervoer, moet jij je aan hun regels houden. We moeten vertrouwen hebben in Allah. Hij gaat ons niet straffen als we zijn regels naleven!

Er zijn nog veel meer voorbeelden, maar die gaan we niet allemaal opnoemen. Het belangrijkste bij al deze voorbeelden is dat we voor het goede pad moeten kiezen en moeten vertrouwen in Allah, zoals het geschreven staat in de Heilige Koran. Moge Allah ons vertrouwen in Hem vergroten. Moge Allah ons naar zijn pad, het pad van de Koran en Ahlalbait leiden. 

“Er is geen God, alleen Allah (swt) en alle macht en kracht behoort tot Hem”.

Geschreven door: Ebuzer

© Copyright Ahlalbait Jongeren

[1] An-Naml, 6

[2] Al-Baqarah, 2

Afdrukken