Het gedenken van Allah (swt)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

"Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden." [Nobele Koran 13:28]

Als je zo vermoeid bent dat je niet meer kunt opstaan of als je nog veel werk moet verrichten waardoor je niet weet waar te beginnen, of als je problemen hebt die niemand voor je kan oplossen; in al deze situaties is het zoeken naar innerlijke rust de beste oplossing. Door eerst naar innerlijke rust te zoeken zul je de ruimte vinden om helder te kunnen nadenken. Het gedenken van Allah (swt) brengt innerlijke rust en lichaam en geest zullen hierop ontspannen reageren. Of je de Koran, een smeekgebed (dua) of ziaret Ashura reciteert: elke vorm van het gedenken van Allah (swt) brengt rust. Allah (swt) laat ook zien dat wij Hem in iedere situatie moeten gedenken. Dus zowel in goede als slechte tijden:

Allah (swt) sprak tot de Profeet Mozes (a):

"Onder geen enkele omstandigheid dient u zich te verlaten van de daad Mij te gedenken." [Bihar al-Anwar, vol. 13, pg. 342]

Imam al Sadiq (a) van de Profeet Mozes (a):

"Mijn Heer, ik bevind mij in de staat waar ik U te Verheven acht om U vanuit daar te aanbidden." 

Allah (swt) zei: "O Mozes, gedenk Mij te allen tijde." [Bihar al-Anwar, v. 80, p. 176, no. 21]

Is Allah (swt) bij ons?

Soms kan het zijn dat je niet het gevoel hebt dat Allah (swt) dichtbij jou is. Je staat in de ochtend op en aan het einde van de dag ervaar je dat alles tegenzit. Je vraagt je af waar de aanwezigheid van Allah (swt) gedurende de dag was. En waarom hij jou dan niet helpt?

Opeens komt dan het besef: wanneer heb ik voor het laatst de Koran aangeraakt? Heb ik afgelopen donderdagavond dua Komail gelezen? En heb ik mijn gebeden op tijd verricht? Doe ik mijn best om naast de verplichte gebeden, Allah (swt) ook te gedenken wanneer ik op mijn bus/trein wacht of een wandeling in de stad maak? Gedenken we Allah (swt) ieder moment?

Verbeter jezelf tijdens deze situaties betreft het gedenken van Allah (swt) en je zult zien dat Allah (swt) dichtbij je zal zijn; in de ochtend en in de avond.

De heilige Profeet (s):

"Voorzeker, toen Mozes (a) in diep gebed ging om met zijn Heer te spreken zei hij (a): 

"Mijn Heer, bent U zo ver weg van mij dat ik U moet roepen of bent U zo dichtbij mij dat ik moet fluisteren?"

Toen openbaarde Allah (swt) aan Mozes: "Ik ben dichtbij degene die Mij gedenkt." [Bihar al-Anwar, v. 93, p. 153, no. 11]

Behoor tot diegene die Allah (swt) herdenken.

Imam al Baqir (a):

"Er zijn drie groepen mensen; mensen die stil zijn, mensen die Allah (swt) gedenken en mensen die dingen zeggen om verdeeldheid onder de mensen te veroorzaken."

[Mishkat Ul-Anwar fi Ghurar al-Akhbar no. 259]

Alles kan een motivatie zijn om Allah (swt) te gedenken. Het beste is om uit je zelf tot het besef te komen dat je vaker en meer aandacht dient te besteden aan het gedenken van Allah (swt). Maar niet iedereen zal uit zichzelf tot dit besef komen. Sommigen hebben inspiratie nodig. We kunnen veel wijze lessen leren over de aanbidding van Allah (swt) zoals de heilige Profeet (s) en de Imams (a) ons leerden.

Saadi (Perzische dichter)

"Eens gebeurde het dat ik gedurende de nacht reisde onder gezelschap van een groep mensen. Een van de mensen die met ons meereisde, leek geobsedeerd te zijn door (de liefde voor) Allah (swt) en verdronk in Zijn liefde. De ochtendglorie was nog niet aangebroken toen we een jungle naderden en waar we besloten om uit te rusten. Echter, zodra we arriveerden gaf de desbetreffende persoon een kreet van gehuil en haastte zich in de bossen om vervolgens in gebed te gaan en met zijn Heer te spreken.

Toen de ochtend aanbrak, vroeg ik hem: "Welke omstandigheid overwelmde u gisternacht?"

Hij antwoordde: 

"Kijkend in de jungle was ik getuige van de nachtegalen in de bomen, de patrijzen op de bergen, de kikkers in het water, het geklaag en geween van de verschillende dieren uit de jungle (uit liefde voor Allah (swt)) en zo dacht ik bij mezelf dat het tegenstrijdig ten aanzien van hoffelijkheid en gedienstigheid is wanneer alle andere creaties bezig zijn met de lofprijzing van de Heer, en ik slapend; onverschillig en zonder de gedenking van de Heer in acht te nemen."

[Hikayat-ha-e-Gulistan, pg. 127]

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken