Proficiat aan de sjiieten!

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

(foto: burathanews.com)

Geschreven door de Saoedi-denker: Hassan Farhan al-Maliki, ervaren in de religieuze zaken in Riyad.

Auteur: Hassan Farhan al-Maliki

Onderzoeker in de Islamitische Zaken in Riyad, Saoedi-Arabië

Proficiat aan de sjiieten!

Ik heb een bezoek afgelegd aan Koeweit. Tijdens mijn bezoek aan Al-Ahsa kreeg ik de kans om veel van onze broeders in de religie en het vaderland, de sjiieten, te ontmoeten.

Ik zag hoe vriendelijk en bescheiden ze zijn en hoe het beeld over hen is vervormd. Het is waar dat ik een aantal van hun kenmerken vooraf kende, maar het is beter om ze van dichtbij te zien.

Felicitaties aan de sjiieten met hun uithoudingsvermogen voor al het leed en pijn, door de beledigingen waar ze aan zijn blootgesteld vanwege hun liefde voor de familie van de Profeet (s), Ahlalbait (a). Het is een grote eer.

Ik vroeg me af hoe ze de afgelopen veertien eeuwen zo geduldig zijn gebleven? Is het niet de liefde voor Mohammed (s) en zijn familie (a) dat hen geduldig maakt?

Ontvangen zij niet elke dag in hun harten en hun gezichten de pijlen van onrechtvaardige beschuldigingen, namelijk dat zij behoren tot de Majus (aanhangers van het Zoroastrische geloof)  en de zonen zijn van tijdelijke verbintenissen, etc., vanwege hun liefde voor de familie van Mohammed (s)?

Is het niet hun recht om op de Dag der Opstanding te zeggen: “Wij werden gedood en beschuldigd in onze familie eer en we werden minacht gedurende deze eeuwen, dit vanwege onze liefde voor de familie van Mohammed (s)!”

Omdat hun tegenstanders zich niet beperken tot kritiek op de fouten of abnormaliteiten van enkelen onder hen, maar dit generaliseren door hen allemaal te beschuldigen en te minachten vanwege de liefde voor de familie van Mohammed (s).

De sjiieten hebben net als de profeten vele beschuldigen aan moeten horen en veel pijn moeten ondergaan door de misvattingen over hun reputatie en hebben zich overgeleverd aan Allah! (En jullie zullen het deugdelijke niet bereiken, zonder het geven/doneren wat jullie lief is. Koran)

Inderdaad, het geduld van de sjiieten op de verbanning, het vermoord worden, het ontheemd worden en het als een ongelovige beschouwd worden gedurende deze eeuwen is verbazing- en indrukwekkend!

Wat voor harten bezitten zij? En hoe konden ze een moreel universum (het geheel van normen en waarden) behouden, ondanks de beledigingen, minachting, provocaties en onrechtvaardigheid? Het zijn harten vol met liefde voor Ali (a), waardoor deze tevreden en gerustgesteld zijn.

Op de Dag des Oordeels zullen twee partijen verschijnen die zich volledig aan Allah hebben overgegeven; de profeten en hun oprechte volgelingen en Ahlalbait (a) en hun sjiieten. Zij hebben zeker overwonnen!

Het recht van de sjiieten op de Dag der Opstanding is de trotsheid en om tegen Imam Ali (a) en Zahra (a) te zeggen: omwille van liefde voor jullie hebben ze ons ontheemd, beschuldigd en minacht en hadden we hierdoor bittere tijden.

Zij zullen niet beschaamd worden op de Dag der Opstanding omdat zij geen liefde kenden voor de huichelaars, de onderdrukkers in het vuur! Nee, ik heb nergens een bladzijde van hun liefde gevonden waarin liefde wordt toegekend aan een onrechtvaardige.

Maar wij zullen terechtstaan met in ons boek de toekenning van onze liefde voor de meeste huichelaars, en de onrechtplegers! Muawiya, Hujjaj, Yazeed en Al-Mutawakkil! (Wie zal voor hen betogen voor God op de Dag der Opstanding?)

Het is nu dat we de sjiieten begrijpen. Al het vloeken en het beledigen en het generaliseren zal niets bijdragen. Konden we maar leren van hun geduld, moreel gedrag en ziel!

Proficiat aan de Sjiieten!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken