Het recht van de geest

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Veel mensen negeren hun geestelijke gezondheid, omdat zij zich niet bewust zijn van hun spirituele waarden. Doordat een mens geneigd is in dit leven niet stil te staan bij zijn geest, kunnen er sneller geestelijke conflicten in het hart van een mens ontstaan. Denk hierbij aan weerspannigheid, rebellie en overdreven liefde in het materialisme. Gezien deze, is het erg moeilijk om de behandeling van de spirituele gebreken te behandelen. 

Hieronder zal ik enkele manieren noemen waarop wij onze geestelijke rust kunnen vinden in dit leven. 

(1) Zelfeducatie 

Zelf-educatie kan bereikt worden door de ziel te verlichten met waarlijke vertrouwen en overgave aan Allah en met de benodigde kennis die een mens zal leiden tot het rechte pad. Van nature neigt een menselijk ziel naar het geloven in God. De ziel van een mens neigt naar kennis en verlangt naar het onderzoeken van mysteries over de kosmos en de geheimen van dit leven.   

(2) Goede intentie

Een mens bestaat uit twee vormen: een is extern en wordt gerepresenteerd door zijn lichaam. De andere vorm is intern en wordt gerepresenteerd door zijn geestelijke en morele kwaliteiten. De interne vorm is het doelwit van lof of kritiek, dit ligt aan zijn goedheid of slechtheid. Net zoals dat men het uiterlijk mooi maakt, kiezen rationele mensen er ook voor om hun interne gedeelte ook mooi te maken door het hebben van een goede intentie bij iedere handeling, door liefdevol gedrag en door vermijding van hypocrisie, jaloezie en alle andere ondeugden. 

Amirul-Mu’minin (a) zei: “Scholieren en wijze mensen correspondeerden met elkaar in alleen de volgende drie stellingen: de mensen van wie de hoofdzorg dit leven is, aan hen zal Allah alles van dit leven geven en hen tevredenheid schenken in dit leven. Allah zal de publieke zaken van mensen onderhouden, als mensen hun intenties onderhouden. Als je een goede relatie onderhoudt tussen jezelf en Allah, dan zal Allah goede relaties schenken tussen jou en de mensen.” 

Imam al-Sadiq (a) zei: “Eenieder die een goede daad van zichzelf geheim houdt, zal door Allah, vroeg of laat, een goede reputatie krijgen. Eenieder die iets kwaads geheim houdt, zal door Allah, vroeg of laat, een slechte reputatie krijgen.” 

(3) Zelfcontrole 

Ieder mens heeft verlangens. Maar het is voor de geest van een mens niet altijd bevrijdend om alles te geven waar het hart naar verlangt, omdat daardoor de persoonlijkheid van een mens kan veranderen in een negatieve manier wat voor zowel de mens zelf als voor de maatschappij geen gunstige effecten zal hebben.  Daarom is het essentieel om jezelf te controleren en immuniseren tegen zonden. 

 “And (I swear) by the soul and that (Power) which designed it and inspired it with knowledge of evil and piety, those who purify their souls will certainly have everlasting happiness and those who corrupt their souls will certainly be deprived of happiness. (Soerat ash-Shams [91:7-10])”

 “However, those who had feared their Lord and restrained their souls from acting according to their desires, Paradise will be their dwelling. (Soerat an-Naziat [79:41])”

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Het geloof is perfect van degenen die genot kunnen beleven aan drie toetsen: wiens woede hem niet van zijn recht haalt, wiens tevredenheid hem niet brengt tot het verkeerde, en wie vraagt om vergeving als hij krachtig is.” 

(4) Zelfoordeel 

Zelfoordeel is het dagelijks stilstaan bij de goede daden en de slechte daden die jij hebt verricht. Als de schaal van handelingen gebaseerd op gehoorzaamheid zwaarder is dan de schaal van handelingen gebaseerd op ongehoorzaamheid, dan moeten we God bedanken voor ons succes. Maar als de schaal van ongehoorzaamheid zwaarder is dan de schaal van gehoorzaamheid, dan moeten wij onszelf disciplineren door afkeer van onszelf en door meer zelfkritiek. Op zo’n moment moeten wij besluiten om door te gaan in ons leven door middel van het gehoorzamen van God. 

Bron: http://www.al-islam.org/ahlul-bayt-ethical-role-models-sayyid-mahdi-sadr/physical-and-mental-necessities#mental-rights

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken