Ontwikkeling en instandhouding van ethiek

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Profeet Mohammed (vrede zij met hem en zijn familie) zei: 

‘Ik werd naar de mensheid gestuurd om de deugden van de ethiek te perfectioneren’ (Bihar al-Anwar, Vol. 68, p. 382). Er is geen twijfel aan deze stelling, want als er echt iets relevant zou zijn voor de mens in het Hiernamaals, dan zijn het de goede manieren. Het veel uitoefenen van een goede daad helpt niet zonder ontwikkeling en het corrigeren van iemands gedrag. Een slechte daad bederft alleen een goede daad, net zoals azijn in staat is om honing te bederven (Usul AlKafi, Vol. 2, p. 32). 

Ahl Al Bayt (vrede zij met hen familie van de profeet), zeiden: 

‘Je moet niet worden misleid door te denken dat een slecht gemanierde persoon gelukkig kan zijn in de gezelschap van een vader, een zoon, een vrouw, een vriend, een metgezel, een familie, een leraar of een student. Neen! Zij zijn allemaal beschadigd door hem, en zij vinden zijn gedrag beledigend; dus, hoe zou hij perfectie moeten bereiken terwijl de mensen om hem heen wegrennen van hem? En wees ook geïnformeerd dat eenieder die het pad van Ahl Al Bayt (vrede zij met hen) waarneemt, hun leven en opoffering bestudeert, zal zien hoe zij de mensheid hebben geleid. Zij trokken de mensen aan naar het geloofsbelijdenis, alleen door hun goede manieren. De Ahl Al Bayt (vrede zij met hen) adviseerden de moslims om de mensen uit te nodigen naar de islam, maar niet alleen met hun tongen. (Al-Kafi, Vol. 2, p. 46)

Dit betekent dus door mooie daden en goede manieren, want alleen door het praktiseren kunnen de Ahl Al Bayt als rolmodellen voor ons in dit leven dienen. Dus, als het duidelijk is geworden dat dit leven pas compleet kan zijn door het hebben van goede manieren, en dat zonder de ethische waarden van Ahl Al Bayt (vrede zij met hen) dit leven nooit goed kan zijn, dan wordt het ook duidelijk dat de ontwikkeling van manieren een voorrang over alle andere verplichtingen binnen de islam heeft en dat het hebben van goede manieren belangrijker is dan welke verplichting ook. Het is de sleutel tot al het goede, de bron van al het mooie, dat wat vruchten brengt en de basis is van objectiviteit. Kijk eens hoe zelfs de ongelovigen worden beloond op grond van hun goede manieren, en hoe iemand die zichzelf afwend van lusten van het zelf, zichzelf leidde tot het geloof.’

Allahs doel van zijn schepping 

Allah heeft ons gemaakt om voor altijd gelukkig te leven. Hij heeft ons voorbereid op zo’n geluk. Wees geïnformeerd dat Allah de mensheid heeft geschapen om voor altijd gelukkig te leven. Het leven in het Hiernamaals heeft geen einde. Allah heeft het leven in deze wereld als een boerderij gemaakt waarin de mens iets plant om de fruit ervan te oogsten in het Hiernamaals. De beloning in het Hiernamaals komt door de daden van de mens in dit leven. De dienaren van Allah bereiden zich voor op zo’n eeuwig leven door middel van hun daden in dit leven. 

Ongetwijfeld heeft alles in dit kortdurige leven een Hogere macht nodig waarop men kan vertrouwen. Daarom is het op grond van de voorschriften van de Goddelijke goedheid en genade, een feit dat Allah Zijn poorten opent voor Zijn dienaren door Zijn vrijgevigheid. Ieder mens zal worden beloond of worden gestraft aan de hand van zijn daden. Allah beoordeelt de mens streng, maar Allah is ook vergevingsgezind. Dit betekent dat wanneer wij in dit leven spijt hebben van onze daden en om vergiffenis vragen bij Allah en een afspraak maken met onszelf en met Allah dat wij dezelfde fout nooit meer zullen ingaan, dan is Allah vergevingsgezind en wist hij al onze slechte daden. Maar wanneer wij dezelfde fout blijven herhalen en ondankbaar blijven in dit leven en onrechtvaardig zijn, dan zal de dood voor ons niet meer zoet zijn en zal Allah ons straffen. Iedere zegening is van Allah en begint bij Hem en iedere handeling komt van Zijn Vriendelijkheid en Zijn voordeel. 

De eerste openbaring van Zijn vrijgevigheid en goedheid aan zijn dienaren is dat Hij de uitkomsten van hun daden niet beëindigt wanneer de dood hen tegemoet komt. Een mens die het goede heeft gedaan door de juiste manieren, door morele waarden van de islam te praktiseren, door een zachtmoedig karakter te hebben en Allah aanbidt, zal zijn beloning krijgen in het Hiernamaals. Een mens die het slechte heeft gedaan door onrecht te plegen, door haat te zaaien in de maatschappij en door arrogantie en ongehoorzaamheid tegenover Allah, zal zijn straf krijgen in het Hiernamaals. Wij hoeven als mensen het goede te doen voor onszelf en voor de ander en stilstaan bij het feit dat de twee engeltjes op onze linker- en rechterschouders schrijven dit allemaal op. Op de Dag des Oordeels krijgen wij het Boek van onszelf terug. Dan zien wij alles wat wij hier op aarde hadden gedaan. Door bewust te leven en het geloof ook op de juiste manier te vertegenwoordigen, kunnen wij in het Hiernamaals trots zijn op wat er in ons boek staat en hoeven wij ons niet te schamen bij Allah. 

Allah maakte de poorten van Zijn Barmhartigheid open voor alle dienaren van Hem op één specifieke nacht, laylat al Qadr. Allah zei: ‘De nacht van het Lot is beter dan duizend maanden.’ Allah heeft een uur contemplatie gelijkwaardig beschouwd als zestig jaar van aanbidding (Bihar al-Anwar, Vol. 17, p. 327). 

Allah heeft het verblijven van een nacht bij de heilige plaats van Imam Ali (a) gelijkwaardig beschouwd als zevenhonderd jaar aanbidding. Allah zegt dat het zorgen voor de benodigdheden van de gelovige gelijkwaardig beschouwd wordt als de aanbidding van negenduizend jaar waarin men zijn dagen en zijn nachten biddend en vastend doorbrengt (Bihar al-Anwar, Vol. 74, p. 315). Allah heeft het vasten van drie dagen per maand gelijkwaardig beschouwd als het eeuwige vasten. 

Dus, ik adviseer iedere gelovige dat hij moet stilstaan bij de Barmhartigheid van Allah en dat hij geïnformeerd moet worden dat zijn handelingen gebaseerd zijn op voortzetting en niet op stopzetting, ook al zie jij ze misschien als tijdelijk, dat zijn ze in de ogen van Allah echt niet. Wees alert en pleeg geen zonden, omdat een zonde effect heeft op jouw nakomelingen en de nakomelingen van jouw nakomelingen, en ga zo door. Toon berouw bij Allah en maak een belofte met jezelf en Allah dat je niet meer de zonde zult plegen. Uiteindelijk is het alleen Allah die onze zonden kan wissen en vergeven. Laat jouw verlangen in dit leven het gehoorzamen van Allah zijn. Alles wat in de intentie van Allah wordt gedaan zal groeien. Heb een doel en maak vanuit deze doel jouw leven hier. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken