Beschermen van jezelf

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Wie over zijn hart waakt en zichzelf beschermt tegen achteloosheid en begeerten, en zijn intelligentie beschermt tegen onwetendheid, zal worden toegerekend tot degenen die waakzaam zijn. Hij die zijn kennis beschermt tegen fantasieën, zijn geloof beschermt tegen innovaties, en zijn eigenschappen beschermt tegen wat verboden is, hij zal behoren tot de rechtvaardigen. 

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het is een verplichting voor iedere moslim, man en vrouw, om kennis op te doen. Dat is de kennis van het zelf. Daarom is het noodzakelijk voor het zelf om in alle situaties dankbaarheid te tonen of zich spijtig te voelen en te excuseren voor het gebrek aan dankbaarheid. Voor elke zelf is het noodzakelijk om zo te werken dat het kan slagen in de handelingen van aanbidding en zodat het de mens kan beschermen tegen alles wat haram is. 

De basis van dit allemaal is de erkenning van volledige afhankelijkheid en het nodig hebben van Allah, voorzichtigheid en aanbidding. De sleutel hiervoor is het delegeren van jouw zaken aan Allah, vermijden van verwachtingen van de mens door het herinneren van de dood, en beseffen dat bij iedere stap die je in je leven zet, dit allemaal door Allah komt. Beperken van het zelf, geeft rust aan de mens, beschermt het zelf tegen de vijand en zorgt voor vrede van binnen. De betekenis van oprechtheid in aanbidding is harmonie, en de weg naar een vredig leven begint bij het beseffen dat dit leven van tijdelijke en korte duur is. 

De boodschapper van Allah zei: 'Deze wereld duurt alleen een uur, dus besteed het in aanbidding voor Allah.' De deur naar aanbidding is om jezelf af te sluiten van deze wereld door continu te reflecteren op het zelf. Dat een mens zich afsluit van dit wereldse leven, van de tijdelijke verlangens van dit leven, maakt dat een mens tevreden wordt en een bijzondere rust en dus kracht kan ervaren in zijn hart. Als een mens bewust wordt van zijn daden, dan leeft hij een leven waarin hij verstandige keuzes zal maken. 

“Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind.” [35:28] 

Imaan is als de sterretjes. Het schijnt op sommige dagen heel sterk en op een andere dagen wat minder. Het blijft altijd in je hart, maar kan soms vervagen en weer op de achtergrond komen. Het is dan belangrijk om weer terug te komen bij Allah en te denken aan je intenties en doelen in dit leven. Nooit opgeven, die moeilijke dagen zijn een soort toets voor de mens. Een toets om je weer terug te keren naar jouw Schepper. Laat je niet beïnvloeden door dingen die misgaan in dit leven of door mensen die je in de steek laten. Mensen komen en gaan. Vrienden zijn alleen voor altijd als ze jou dichter brengen bij Allah. Maak die keuze om niet te blijven hangen in een verleden, omdat je nu nog een leven hebt. Je krijgt de kans van Allah om jezelf te verbeteren en weer door te gaan. Hoe moeilijk het ook is, hoeveel pijn het ook doet. We zijn mensen en iedereen heeft wel iets. Daar moeten we onze brandstof van maken en op het rechte pad weer doorgaan. Allah is de Almachtige en de Barmhartige. Vertrouw op Hem. Dat kan je niet door dat te zeggen of te schrijven, maar door het te voelen in je hart en vanuit dat gevoel in het leven staan. Mijn duaa.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken