Hoe kan een mens ma'sum (onfeilbaar) zijn?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

1. Echte liefde voor God

De heilige Profeten waren zeer toegewijd aan de Barmhartige Heer. Waarom zouden zij dit niet zijn? Zij, die met hun zien en horen en eigen inzicht, kenden God beter dan wie dan ook, begrepen dat Zijn Grootheid en Pracht en Majesteit boven alles stond. De Profeten achten alléén God waard voor liefde, toewijding en aanbidding. De Profeten hadden niets anders dan Zijn plezier voor ogen. Zij gaven hun harten aan niemand anders dan Allah (swt). Zij deden alles met toewijding aan Hem. De Profeten wisten Wie zij aanbeden. Dit waren de Profeten. Het was om deze reden dat de Profeten veel moeilijkheden en vreselijke situaties meemaakten en ook dan bleven zij nog steeds met een glimlach, een open gezicht en toewijding Allah (swt) aanbidden. Ongeacht de kritische situatie waarin zij zich bevonden, bleven de Profeten Allah (swt) met plezier en een open hart aanbidden. Op deze manier werd hun pijn minder of verdween zelfs wanneer zij in contact bleven met Allah (swt) tijdens de moeilijke situaties in hun leven. De geschiedenis heeft de inspanningen van deze hemelse en toorts dragende mensen van leiding voor ons vastgelegd, zodat wij dit gedrag overnemen. Zou deze standvastigheid in moeilijkheden een andere motivatie kunnen hebben dan de liefde van God en de uitvoering van Zijn bevel? Natuurlijk niet. De Profeten hadden zich volledig verdiept in hun geliefde weg en hadden niets uitgebracht, behalve volgens Zijn wens. Het hart, ziel, geest en denken van de Profeten beschikten niet over één deel dat niet bezig was met het herdenken van Allah (swt). De Profeten konden zichzelf niet geven aan een zonde. Zij hadden zich aan Allah (swt) toegewijd. 

Iemand vroeg aan de Profeet (s) van de islam waarom hij Allah (swt) aanbidt in moeilijke tijden en Hem om vergeving vraagt, terwijl hij al zuiver en onfeilbaar is. Zijn antwoord was: "Waarom zou ik niet dankbaar en niet een weldadige slaaf van God zijn?" (Nur ath-thaqaleen, vol.3 p. 367) 

Amir al Mu'mineen (as) zei: "God heeft Mohammed (s) zo erg beïnvloed met de Boodschap en Leiderschap. Hierdoor was de Profeet (s) getuige van de schepping, het dragen van goed nieuws en een waarschuwing. In zijn jeugd was hij beter dan iedereen. In zijn volwassenheid was hij meer geliefd en zijn aard was de zuiverste van alle anderen. Zijn gave en zijn vrijgevigheid waren vrijer dan alle andere weldoeners. (Tarikh Tabari, vol.5 p 69-71) 

“Hij is de leider van de vromen en de ogen van degenen die zijn geleid.” (Nahj Al Balagha, toespraak 115) 

Dus we zien dat de perfecte kennis van de Profeten en de diepgaande en echte liefde die zij voor God hadden, in foutloosheid en absolute zuiverheid resulteerde waarbij zij zichzelf beschermden tegen zonden. 

2. De diepgaande en perfecte inzicht van Profeten

Opmerkzaamheid is niet hetzelfde in iedereen. Er zijn mensen die een oppervlakkig beeld hebben van het kwaad en zij merken niet voldoende op wat de psychologische, spirituele en lichamelijke effecten hiervan zijn. Echter, de Profeten hebben met de hulp van een hogere kracht heerschappij in hun visie en kennis over de rest van de mensheid. Zij hebben een diepgaandere en perfect inzicht in alle effecten van het kwaad en zij zien zelfs dat die effecten van het kwaad verwezenlijkt zullen worden in de volgende wereld. Het kwaad zal nooit de Profeten kunnen beïnvloeden in lichamelijke verlangens en zij zullen nooit hun handen besmetten met zondes; zelfs de gedachte van een zonde zal hun hart nooit kunnen betreden. De Profeten waren gezonden om mensen te informeren over de effecten van een zonde in het Hiernamaals. In het kort, het gedenken van veroordeling en het getuigen van de effecten van de zonde in de volgende wereld, was de beste manier om de Profeten weg te houden van een zonde en van onfatsoenlijkheid. 

3. De noodzaak voor het zenden van Profeten

- De persoonlijke, sociale en spirituele perfectie van een mens is één van de doelen van de schepping. 

- Bewustheid alleen is niet genoeg voor de echte perfectie van een mens. 

- Menselijke ideologieën kunnen niet volledig voldoen aan alle eisen van de menselijke natuur, en er is geen garantie voor de uitvoering ervan. 

- Profeten werden gezonden en hun Profeetschap werd bewezen door wonderen, zodat de mens de waarheid kon onderscheiden. Niemand had op deze manier een excuus voor zijn ongehoorzaamheid door te zeggen dat hij de waarheid niet kon vinden. 

De laatste Profeet, namelijk de Profeet Mohammed (s), was gekomen om mensen te leiden naar hervorming van moraliteit en de zuivering van hun zielen. Door regels en bevelen die kwamen van de islam werd het mogelijk om gelukzaligheid en tevredenheid in deze wereld en de volgende wereld te bereiken.  De Profeet (s) is gezonden om de mensheid te beschermen tegen slechtheid, psychologische moeilijkheden en mishandeling. 

1.Allah zei: “Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper heeft verwekt die Zijn tekenen onder hen verkondigt en hen zuivert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, ofschoon zij voorheen in openbare dwaling verkeerden.” (koran 62:2) 

2.Allah zei: “Voorwaar, Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, daar Hij een boodschapper uit hun midden opwekte, die hun Zijn tekenen verkondigt, hen loutert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien duidelijk dwaalden.” (koran 3:164) 

3.De heilige Profeet Mohammed (s) zei: “Ik ben alleen gezonden om het gedrag perfect te maken.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken