Angst en de dood

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Waarom zijn we angstig voor de dood? 

De angst voor de dood, voor de meeste mensen, is niet een zaak die bewijs nodig heeft, omdat het volledig duidelijk is en omdat wij ook veel mensen zien die een buitengewone gevoeligheid tonen als het gaat om de dood en de realiteit van de dood. De werkelijke kwestie is dus vanzelfsprekend. Waarom zijn we dan toch zo bang voor de dood? 

Er is eigenlijk niets zo zeker in je leven als de dood. Aan alles hebben wij twijfels of bij alles hebben wij onzekerheden in dit leven, behalve de dood. Het is iets waar we zeker van zijn, maar toch vermijden we het om de een of andere  reden. Toch zijn wij niet bereid om te werken voor de dood. Terwijl het zo dubbel is. We weten dat het er ís en dat het zo zeker als niets anders in dit leven is. 

Redenen angst voor de dood

Om antwoord te geven op de vraag waarom een mens angstig is voor de dood, is het mogelijk om een aantal redenen op te noemen: 

1. Het niet hebben van een juist inzicht

Eén van de instincten die zich van nature in de mens bevindt, is de liefde voor een eeuwig leven. Ieder mens probeert zichzelf te beschermen van alle calamiteiten en ziektes. Een persoon probeert zijn eigen duurzaamheid te verzekeren en de dood, in zijn perspectief, is groter en meer pijn-toebrengend dan welke ziekte of calamiteit ook, omdat het de start is van zijn eeuwige uitsterving. Vaak zijn mensen bang om die eigen identiteit, waar zij jarenlang naar op zoek zijn geweest in dit leven, kwijt te raken. Derhalve zit het in de natuur van ieder mens dat er angst bestaat voor de dood. 

Niettemin, als het alarm en de angst voor de dood een gevolg is van niet-erkenning van de realiteit van de dood, dan is het voor de verwijdering van deze angst belangrijk dat de realiteit van de dood begrepen moet worden en een sterke overtuiging ontwikkeld hierbij moet worden. Als een persoon zijn denkbeelden met betrekking tot de dood baseert op een correcte fundering, dan zullen veel van zijn angsten met betrekking tot de dood  ophouden te bestaan, want wanneer hij eenmaal begrijpt wat de dood is, dan zal hij in een wereld komen die uitgebreider een eeuwiger is en ook zal hij bevrijd worden van de materiële interesses en zal hij deze beschouwen als gruwelijk en hatelijk. 

2. Een nieuw en onbekend pad 

Eén van de redenen waarom een mens neigt om zich angstig te voelen over de dood, is dat de mens na de dood in een volledig nieuw pad stapt en zich begeeft in een nieuwe reis. Een mens die gebruikelijk een beangstigend pad neigt te bewandelen, waarover hij meerdere malen heeft gerezen en dit pad geen enkel probleem met zich mee heeft gebracht, vindt dit pad beter dan paden die relatief veiliger zijn, maar die totaal nieuw zijn. Aangezien dit pad onbekend en nieuw is, zal dat een reden zijn voor aarzeling en angst, vooral sinds er niemand is die dit pad heeft bewandeld en nieuws kan overbrengen aan anderen. 

In ieder geval, als de angst voor de dood te wijten is aan het feit dat dit pad onbekend is, dan is het noodzakelijk dat de realiteit van de dood volledig wordt begrepen en iemands overtuiging sterker wordt. Naast deze, is het noodzakelijk om de noodzakelijke informatie te verkrijgen door middel van de Openbaring en de tradities van de Onfeilbare Imams (a) en de rechtvaardige mensen, met betrekking tot de niveaus, plaatsen van gevaar en de bijzonderheden van de dood en na dit, het geloven in hen en het voorbereiden van het zelf op de dood.  

Als een mens tijdens het bewandelen op een vreemd pad, onzeker en onbewust is van zijn omgeving en omstandigheden, heeft hij noodzakelijke informatie nodig om de weg te kunnen vinden en sterker te worden in zijn denken. Zo hebben wij als moslims ook de noodzakelijke informatie uit betrouwbare bronnen nodig om de dood niet meer te ervaren als een nieuw en onbekend pad, maar juist als een bevrijding en verlossing. 

Imam Ali Ibn Mohammed (a) benaderde iemand van zijn metgezellen die op een dag in een situatie van verdriet en ontevreden verkeerde doordat hij angstig was voor de dood. De Imam (a) zei tegen hem: “Oh dienaar van Allah (swt), jij hebt angst voor de dood omdat jij de dood niet begrijpt.”

Hierna presenteerde de Imam (a) een voorbeeld: “Stel dat je vies zou worden en door deze overmaat aan viezigheid zou jij lijden en je erg ongemakkelijk voelen en jij zou weten dat het medicijn voor al deze viezigheid het nemen van een douche is, zou jij dan hopen om een bad te nemen en jezelf schoon te maken of zou jij hopen om in dezelfde staat van viezigheid te blijven en als gevolg daarvan blijven lijden in jouw viezigheid? De zieke man zei: “Ja, ik zou hopen dat ik een douche kon nemen.” De Imam Ali (a) antwoordde: “De dood is precies dezelfde douche.”

Het punt van dit verhaal is dat deze persoon een van de metgezellen van de Imam (a) was en dat hij zich bewust was van de islamitische inzichten met betrekking tot de dood, maar ondanks dat erg angstig was als het ging om de dood. En dus, de Imam (a) kon deze man kalmeren door een voorbeeld te presenteren over de omstandigheden na de dood. Tegelijk is dit voor ons ook een kalmering dat de dood niet een einde is, dat het geen stop is. Je ziel wordt alleen overgeplaatst en verschoond van dit leven, als je een mooi mens bent geweest op aarde. 

3. Een gebrek aan voorbereiding

Sommige mensen hebben de realiteit van de dood begrepen en zijn zich ook bewust van de islamitische inzichten met betrekking tot de dood. Zij hebben informatie met betrekking tot de dood en de reis na de dood verkregen. Echter, ondanks dit allemaal zijn zij nog steeds angstig als het gaat om de dood. 

Deze angst is niet verschuldigd aan de bovenste twee redenen die eerder gegeven waren. Deze angst is omdat zij zich niet voldoende hebben voorbereid op deze reis, de dood. Net als wanneer iemand in het buitenland wil gaan leven, maar geen geld hiervoor heeft gespaard, kan de dood beangstigend zijn voor een mens als hij zich hier niet op heeft voorbereid. Om de angst voor de dood te verminderen, zouden we minder meer-dan-noodzakelijke waarde moeten hechten aan dit wereldse leven, zodat onze ziel dichter kan komen bij Allah (swt) en wij daardoor niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. 

Op een dag vroeg iemand aan Imam Hassan (a): “Waarom kijken wij met tegenzin naar de dood, waarom houden we niet van de dood?” Imam Hassan (a) beantwoordde hem: “Omdat men zijn volgende leven heeft geruïneerd en dit leven hier ontwikkeld; vanzelfsprekend, men zal het niet leuk vinden om overgeplaatst te worden van ontwikkeling naar achteruitgang.”

Dit soort angst voor de dood, die het resultaat is van een gebrek aan voorbereiding en aanwezigheid van voorzorgsmaatregelen, komt vaak voor bij de gelovigen. Deze angst is eigenlijk niet de angst voor de dood, maar angst van het niet bezitten van de toereikende voorzieningen die nodig zijn voor deze reis.

Een ander punt is dat zo’n soort angst vaak vermengd is met verlangen, omdat een gelovige aan de ene kant verlangt naar de ontmoeting met God en met de metgezellen van de rechtvaardige mensen. Aan de andere kant, door een gebrek aan voldoende vroomheid en de noodzakelijke voorzieningen, bevindt men zich in een beangstigende staat, terwijl de ongelovigen niet over zo een soort angst bezitten. De ongelovigen hebben angst voor de werkelijke dood, omdat zij deze beschouwen als een volledige vernietiging. 

De dood is echter niets anders dan een verplaatsing naar een andere wereld. Wat het aller belangrijkste is voor de dood, is de voorbereiding hierop en Gods wil om ons succes in het volgende verhaal, het hiernamaals, te schenken. 

Bron: http://www.al-islam.org/articles/death-beautiful-gift-believer#2-new-and-unfamiliar-path 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken