Een ware volgeling zijn

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

*shi3a = volgeling

Wat je doet, zegt grotendeels wie je bent. Wat je voelt en wat je denkt, maakt je uniek. Ik ben niet alleen een shi3iya (volgeling van de Ahlalbait), omdat ik met dit idee ben opgegroeid. Nee. Zeker, mijn ouders hebben gezorgd voor een groot deel van de liefde in mijn hart voor Ahlalbait (a). Echter, toen ik zelf de tijd nam om het leven te bestuderen van deze prachtige mensen die de familie zijn van de Profeet (s), werd ik bewuster van liefde, geduld en gehoorzaamheid van Ahlalbait (a). Voor mij gaat mijn liefde voor Fatima (a), Hassan (a), Hussain (a), Ali (a), Zainab (a) en alle nakomelingen van de imams, veel verder dan alleen tranen en eten in de Masjid. Alles wat Ahlalbait (a) doormaakten, deden zij zodat wij vandaag, hier, op deze grond én in deze moeilijke en uitdagende tijd, een krachtbron, een inspiratie en een voorbeeld kunnen nemen aan de ware volgers van de islam. Het gaat nog verder dan hen alleen als inspiratie in het leven gebruiken. Het heeft geen enkel nut om die liefde voor hen niet in daden te laten zien. 

Natuurlijk, liefde zit in het hart en het is mooi om onze liefde voor Ahlalbait (a) ieder jaar met tranen te uiten en met het maken van eten uit liefde van Hussein (a). Maar wij moeten ook, vind ik, onze bewondering voor Ahlalbait (as) in onze eigen manieren, gedrag, uitstraling en imaan (geloof) laten zien. Houd ik van Hussain (as)? Laat ik dit dan zien in mijn behulpzaamheid aan anderen, ook aan mensen die mijn vijanden zijn en die mij altijd tegenwerken? Houd ik van Imam Ali (a)? Oké, laat ik dit dan bewijzen door de mate waarin ik lossta van wereldse verlangens. Laat ik dan varen in dit leven, maar niet erin duiken, zodat ik niet verdrink. Laat ik veilig blijven drijven in mijn boot.  Laat ik dan mijn liefde voor Ali (a) laten zien in het verlangen naar het Hiernamaals. Houd ik van Fatima (a) en vind ik het zo erg wat er met haar gebeurde op de dag dat haar ribben door haar vijanden werden gebroken? Laat ik dan op z’n minst die liefde voor deze bewonderenswaardige en vrome vrouw in mijn hijaab, bescheidenheid en kuisheid laten zien. Laat ik dan als vrouw die haar identificeert als shi3iya (volgeling) mijn liefde voor Fatima (a) laten zien in de mate waarin ik geduldig ben en optimistisch probeer te blijven en nooit zal wanhopen in de Genade en Barmhartigheid van Allah. Dit is Fatima! Fatima (a) die door pijn en ellende moest gaan, zodat het ware beeld van de islam blijft. Laten we deze bijzonder intelligente en vrome dochter van de Profeet Mohammed (s) bedanken door bijvoorbeeld bij de keuze van een huwelijkspartner te letten op imaan, persoonlijkheid, intelligentie en gedrag van een man, in plaats van letten op zijn portemonnee of uiterlijk. Wat in een huwelijk overblijft is niet het geld of het uiterlijk. Wat overblijft is een ziel waar je dagelijks mee zult leven. Een ziel waar je voor moet zorgen in een huwelijk, door geduld te hebben, door begrip te hebben voor elkaar en door in aandacht naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren en elkaar aan te moedigen sterker te worden in imaan. 

Laten wij van Fatima (a) leren dat het huwelijk verder gaat dan een prins op het witte paard, omdat het een grote verandering in het leven van een vrouw zal zijn, waarbij verantwoordelijkheid voor elkaar één van de grootste taken zullen worden van de vrouw die zich in een huwelijk zal ontwikkelen tot moeder. Het huwelijk is het geven van de helft van jouw imaan aan een man. Het huwelijk is een opening van zuiverheid in het leven van twee personen.  De zoetheid van een huwelijk is niet te proeven in de duurste bruiloft of meest perfecte huwelijksreis, de zoetheid van een huwelijk is wel te proeven in de mate waarin de een zich opoffert en begrip heeft voor de ander, voor de ander klaar staan als de ander een keer ziek is en niet kan koken, geduld hebben met elkaar en zorgzaam zijn voor elkaar. Al deze mooie dingen kunnen niet gekocht worden met geld. Deze dingen kunnen alleen in een huwelijk bestaan, als de vrouw en de man besluiten om vanuit hun imaan en geloof in Allah, de Profeet Mohammed (s) en Ahlalbait (a), hun leven op te bouwen. Imaan maakt een mens zuiver, mooi en liefdevol. Wij moeten niet alleen shi3a heten, omdat onze ouders dit nou eenmaal zijn en er ooit in het verleden wat ergs was gebeurd met een imam die Hussain (a) heet. Shi3ya zijn is een grote eer en een behoorlijke naam die je aan jezelf geeft. 

Hoop dat je een shi3iya bent en steek je handen in de lucht en bid voor Allah dat hij ons tot de shi3a zal rekenen. Onze liefde moeten we laten zien in onze kracht die we uit de imaan in Allah halen. En nee, ik bedoel echt niet met imaan dat wij gedurende de hele dag alleen koran moeten lezen en moeten bidden. Dat zou namelijk geen volledige jihad zijn. Maar laten wij Allah gedenken bij alles, opstaan met het woord Bismillah, in plaats van eerst onze telefoon pakken en een muzieknummer te starten. Laten wij ons dag beginnen met een glimlach aan onze lieve moeder, die negen maanden haar buik als opslagplaats heeft gebruikt voor ons en haar borst als drankvoorraad. Laten wij kennis opdoen, door een studie te volgen en door op te zoeken wat de islam nou echt is. Wij moeten Nederlanders kunnen beantwoorden wanneer zij ons vragen stellen over ons geloof! Laten wij vertrouwen in Allah en ons leven maken, maar altijd met het doel dat wij hier zijn om Allah te gehoorzamen. 

Kleine dingen bij elkaar maken je een mooi mens en insha’Allah een shi3iya. Begrijp mij niet verkeerd. Ik ben de eerste die zegt, ik ben niet perfect en ik heb ook fouten gemaakt en veel gezien van de omgeving waarin ik mij bevind. Maar ik probeer altijd als shi3iya mijn leven in te richten met als basis de islam en vanuit deze basis bouw ik mijn leven. Vergelijk het met een huis: de basis is de grond. Daarop worden kamers gebouwd en meubels gezet. We weten dat zonder de grond van een huis het huis uit elkaar valt en in elkaar stort. Mijn islam, waarin ik mijn hart aan Fatima (as) heb gegeven, is mijn grond, waarop ik een leven van bescheidenheid en kennis zou willen opbouwen waar ik dagelijks naar streef. Op het niveau van Ahlalbait (as) zou ik nooit kunnen komen, maar ik houd hen wel als levenden in mijn leven, want alleen zó heb ik houvast in het geloof. Vanuit deze basis, de islam, bouw ik een leven. Voor alle mensen hoop en gun ik dezelfde grond. Want echt, alleen deze basis maakt je leven hier in dit leven draaglijk en met tevredenheid en dankbaarheid, en in het Hiernamaals zullen de poorten van het Paradijs voor je open gaan. Mijn duaa. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken