Respect tussen kind en ouder 

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Het is altijd de wens geweest van de ouders dat de kinderen goede manieren hebben.  Goede en beleefde kinderen zijn een bron van trots voor iedere ouder. Goed opgevoede kinderen groeten de persoon die zij bezoeken op een vriendelijke manier, schudden de hand met hem, informeren over zijn gezondheid, gaan zacht en zorgzaam in gesprek, beperken de conversatie tot wat hen gevraagd wordt en groeten degene vriendelijk bij vertrek. Zulke kinderen respecteren de ouderen, en wanneer de ouderen komen, staan zij beleefd op, tonen zij respect voor de geleerden, religieuze geleerden en in het algemeen respecteren zij vrome en goede personen. 

In een bijeenkomst blijven ze koel en verzameld, praten zij niet luid, danken de persoon die hen iets geeft, onderbreken anderen niet, vooral de ouderen niet wanneer zij in gesprek zijn. Zij zeggen Bismillah voordat zij beginnen met eten, nemen kleine hapjes eten, eten niet overmatig, gooien het eten niet op tafel of op de vloer en volgen alle vereiste tafelmanieren. 

Zij zorgen voor hun kleren en proberen schoon en netjes te blijven. Zij zullen zorgzaam zijn voor de anderen en nooit kwaad zijn tegenover de gevoelens van anderen. Ze lopen op een fatsoenlijke manier en geven de indruk van gehoorzaamheid en fatsoenlijkheid. Zij maken anderen niet belachelijk wanneer zij spreken door geen grappen te maken over hen en zij luisteren met volledige aandacht naar de medemens. 

Het zijn niet alleen de ouders die van beleefde kinderen houden, maar alle mensen houden van kinderen die goed zijn opgevoed. Brutale en onbeleefde kinderen worden verafschuwd door iedereen. 

De prins van de gelovigen, Ali (a), heeft gezegd:

"Respectabiliteit is het hoogtepunt van de mensheid." 

"Respect (beleefdheid) in een man is als een erg mooi gewaad." 

"Goed gedrag (beleefdheid) wordt door mensen meer dan zilver of goud vereist." 

"Er is geen betere verfraaiing dan beleefdheid in een man." 

"De beste erfenis die een vader kan geven aan zijn zoon is om hem te trainen in beleefdheid." 

"Een onbeleefd persoon zal meer tekortkomingen hebben" 

Imam Jafar As-Sadiq (a) zegt: 

“Laat uw kind spelen totdat het zeven jaar wordt, leer hem dan de goede manieren en beleefdheid.”

De Heilige Profeet (s) van de islam zei:

“Het kind heeft drie rechten tegenover zijn ouders. 1) Zij selecteren een goede naam voor hem/haar. 2) Zij voeden hem/haar respectvol en beleefd op. 3) Zij regelen een goede echtgeno(o)t(e) voor hem/haar.”

De dierbaarste hoop van elke ouder zal zijn dat hun kinderen opgroeien tot beleefde en respectabele personen. Maar deze hoop kan niet worden voldaan zonder oprechte en voortdurende inspanningen. Het is niet mogelijk om kinderen beleefd te maken, door het voortdurend preken bij kinderen. De beste route naar dit doel is dat ouders zich zelf voorbeeldig gedragen in hun dagelijks leven. 

Imam Ali (a) heeft gezegd: 

“Het beste gedrag is het gedrag dat je zelf eerst praktiseert.”

“Begin bij jezelf voordat je anderen leert. Maak eerst je karakter perfect en ga dan vervolgens preken en anderen adviseren.”

“Kinderen zijn natuurlijke nabootsers. Het vermogen om te kopiëren zit zeer sterk in hun aard. Kinderen imiteren de wegen van hun ouders en van anderen om hen heen. Een kind zal praten en lopen zoals zijn ouders dat doen. Instructies van de ouders zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van de opvoeding, maar het is niet zo sterk als het vermogen om na te bootsen en te leren, in het bijzonder in de vroege fasen van de jeugd.”

Ouders die het erg belangrijk vinden dat hun kinderen beleefd zijn en zich goed moeten gedragen, moeten extra voorzichtig zijn in het inzien dat zij hun kinderen opvoeden door persoonlijke voorbeelden. Als de ouders  beleefd zijn met elkaar, dan zullen de kinderen dit natuurlijk opvolgen. 

Ouders die zelf zijn verstoken van beleefdheid en goede manieren, hoeven geen goede omgangsvormen van hun kinderen verwachten. Ze kunnen kinderen honderden keren de les lezen over goed gedrag en beleefdheid, maar kinderen zullen zich gedragen aan de hand van de ervaring van de houding van de ouders en anderen in het huishouden of gezin. 

Als de ouders onbeleefd zijn en misbruik maken van elkaar, zullen ze een negatief voorbeeld aan hun opgroeiende kinderen geven.

Kinderen uit dergelijke huizen zullen net zo slecht gemanierd zijn als de ouders of misschien nog erger dan de ouders zelf. Elke poging tot het corrigeren van hen zal niet slagen. Kinderen zullen dan de gedachte krijgen dat de ouders hen iets vragen om te doen, wat de ouders zelf niet in de praktijk laten zien. 

Voorbeeld is altijd beter dan gebod. Maar het is weer niet juist om te denken dat lezingen volledig ineffectief zijn. Goede ouders, die ook een goed voorbeeld geven aan hun kinderen, kunnen altijd praten met hen over de normen van goed gedrag en kinderen zullen zeker hun advies accepteren. Dit advies wordt hen namelijk gegeven met beleefdheid. 

Er zijn ouders die hun woede nogal hard uiten als zij merken dat hun kinderen iets verkeerds doen. Deze onwetende ouders denken dat ze hun kinderen met zulke praatjes zullen corrigeren. Ze beseffen niet dat goede manieren alleen geleerd kunnen worden door eerst zelf de goede manieren toe te passen in de praktijk en door de ander iets te leren door de goede manieren. Als het kind zich schuldig maakt aan indiscretie, dan moet de ouder beleefd blijven. Tijdens moeilijkheden met het kind, moet de ouder geduldig blijven en het kind blijven benaderen op een leuke en vriendelijke manier. 

De Profeet (s) van de Islam groette de kinderen altijd in beleefdheid. Hij (s) zei: “Ik groet de kinderen, zodat hun groet een gewoonte wordt.”

Link naar originele artikel en de bronnen:

http://www.al-islam.org/principles-upbringing-children-ayatullah-ibrahim-amini/chapter-58-respect

 © Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken