Sterfte van het universum

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Ik heb nooit begrepen waarom mensen niet in één God geloven, Allah. De God van het hele universum. Wanneer ik als antwoord krijg dat er geen bewijs is of dat wij hem niet kunnen zien, dan denk ik altijd terug aan het vers dat ik reciteer uit de edele Koran. “Inderdaad, hij is zeer onrechtvaardig (jegens zichzelf), onwetend” (33:72). Iets niet kunnen zien, is voor de onwetende mens al meteen een reden om niet te geloven in Allah. Maar zie jij jouw ziel? Jij wordt in de maatschappij er zo op gewezen om te zorgen voor jouw geestelijke gezondheid. Jouw geest zie je niet, right? Maar je gelooft er wel in, want het zit in jou. Je hebt er ook geen bewijs voor nodig. Het is een feit dat je een ziel hebt. Allah (swt) is een feit. Net als dat deze aarde gemaakt is op een zekere tijd, zal de aarde ook vergaan op een zekere tijd. Allah (swt) is bij jou, jij alleen niet bij Hem. Daarom moet je je ogen openen en je afvragen wat je hier doet in dit leven. Geloof mij, je bent hier niet gebracht om alleen elke maand voor een salaris te zorgen of om jouw hbo- of mbo-diploma te halen. Hoe oppervlakkig zou het leven zijn als het hierbij bleef?

Natuurlijk moet je hier je best doen en voor het beste gaan. Maar, denk je nou echt, dat als je dood gaat, dat je dan klaar bent? Als je alleen midden in de zee zou zijn en je bent in levensgevaar. Er is niemand, geen mens om jou heen. Wie zul jij dan roepen? Jouw moeder is er niet. Jouw beste vriend is er niet. Die mooie vrouw of knappe man op wie je een oog had, is er niet. Wat doe je dan? Ik durf te wedden dat jij in zo’n situatie maar om één iemand zult roepen. Dat is God. De Enige God van het universum. Degene die jou en mij heeft geschapen. Dus, oh mens, waarom zoek jij jouw toevlucht alleen in de moeilijke tijden bij jouw Heer? Hij zegt: “Door het gedenken van Allah vinden de harten rust.” Denk je echt serieus dat je makkelijk wegkomt van Allah (swt) na al het onrecht dat je tegenover jezelf en tegenover de ander hebt gepleegd? Oké, maak maar ‘plezier’ in dit leven, zoek maar naar jouw ‘ik’ en succes met het vinden van geluk en perfectie in dit leven. Maar ik geef slechts een waarschuwing aan eenieder die zijn leven letterlijk kapot maakt door de gedachte dat je hier zoveel mogelijk moet genieten, omdat je toch maar één keer leeft. Een typisch Nederlandse gedachte . Iets waar ik absoluut niet tegen kan, omdat het de oorzaak is van de zovele depressies en onrecht in dit land. Mijn succes en wijsheid toegewenst.  

Dit natuurlijke universum (kawn)  is niet eeuwig. Het was gestart op een zekere tijd en het zal ook op een zekere tijd eindigen. Deze aarde, de zon, de maan en alle sterren en planeten zullen worden vernietigd voor de Dag Des Oordeels. Deze feit wordt in verschillende verzen van de Koran uitgelegd: 

“Wanneer de zon wordt omhuld, en wanneer de sterren dof worden, en wanneer de bergen verdwijnen, en wanneer de drachtige kamelen worden verlaten, en wanneer de dieren worden bijeengegaard, en wanneer de zeeën worden geledigd, en wanneer de mensen worden verenigd,” (81:1-7) 

Daarom heeft alles in dit universum een zeker einde. Onze lichamen zijn sterfelijk. Onze fysieke lichamen, onze krachten, onze jeugd, beroemdheid en schoonheid zijn sterfelijk. Allah (swt) is eeuwig en het spirituele universum is ook eindeloos. Onze zielen behoren tot het spirituele universum en niet tot het lichamelijke universum. 

“En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: "De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven." (17:85) 

Zodra wij opmerken dat onze geesten onze persoonlijkheid en realiteit maken, dan zullen we gemakkelijk tot de conclusie komen dat de dood niet ons einde is. De dood is als een poort naar een ander universum. Niet alleen onze zielen, maar ook onze karakters en handelingen zullen worden bewaard. 

Dus, we kunnen geen eeuwigheid of eindeloze plezier in dit wereldse leven verwerven. Als wij deze willen, dan zouden we moeten weten dat deze allemaal te vinden zijn in de relatie tussen ons en Allah (swt). Omdat Allah (swt) eeuwig is en onze zielen zijn gemaakt om rust te vinden in het eeuwige. Dit leven gaat tegen de natuur van onze zielen in. De natuur van onze zielen is namelijk Allah (swt), want bij het gedenken van Allah, vinden de harten rust. 

“Degenen die gelovig zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Zeker! Door het gedenken van Allah vinden de harten rust.” (13:28) 

“Al hetgeen is, zal vergaan. En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.” (55:26-27) 

“En roep naast Allah geen andere God aan. Er is geen God naast Hem. Alles is vergankelijk behalve Zijn Aangezicht. Aan Hem is de heerschappij en tot Hem zult gij worden teruggebracht.” (28:88) 

Bron: http://www.al-islam.org/self-knowledge-mohammad-ali-shomali/mortality-universe 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken