De psychologische effecten van het houden van deze wereld 

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Ibne ‘Abbas zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (swt) zeggen: “Degene die wordt geplaagd door de liefde van de voorbijgaande wereld in zijn hart zal worden overwonnen met drie proeven: 

1. Continu gedachten die nooit zullen stoppen over de voorbijgaande wereld zal hem moe maken; 

2. Armoede die nooit zal worden tevredengesteld; 

3. De lange wensen en verlangens zullen nooit worden voldaan. 

Wees voorzichtig! De voorbijgaande wereld en het volgende leven zijn beiden zoekers en dingen die door anderen worden gezocht. Dit houdt in dat de persoon die zoekt naar het volgende leven, wordt gezocht door dit voorbijgaande leven. En de persoon die zoekt naar deze voorbijgaande wereld, wordt gezocht door het volgende leven, zodat het hem kan plaatsen in een plotselinge dood en hem kan straffen.

Degene die zijn hart aan dit leven geeft, zal drie dingen overkomen: 

1. Zijn geest zal altijd bezorgd zijn. Als gevolg daarvan zal hij zich altijd moe voelen, en deze uitputting zal nooit weggaan. 

2. Hij zal worden geplaagd met eeuwige armoede. Eeuwige armoede is geestelijke armoede waarbij er geen manier bestaat om zijn geest welvarend te maken. Hoeveel deze persoon ook zal hebben, hij zal zich altijd nog leeg voelen, omdat hij het gevoel heeft weinig te hebben. Het ligt aan de wortels die in de binnenste schuilhoeken van zijn ziel zitten, maar nog altijd gaat hij opzoek naar materiële zaken die hem niet tevredenstellen. Degene die de voorbijgaande wereld aanbidt, zal altijd hongerig naar meer verlangen en zal nooit worden verzadigd met wat hij heeft. 

3. Hij zal eindeloze en lange verlangens hebben. Wanneer een verlangen is vervuld, moet er nog een verlangen worden vervuld. Op deze manier zal deze persoon ongelukkig worden en blijven, als hij voor zichzelf geen stop zet aan materiële behoeften. 

Een persoon die continu verlangens heeft, zal nooit in staat zijn om rust te vinden, omdat hij de controle over zijn ziel heeft verloren. Wanneer iemand de controle over zijn ziel verliest, verliest hij de bron van rust die in zichzelf zit en die van Allah afkomstig is. Deze toestand in een mens zorgt voor onbewustheid van de omgeving,, van zichzelf en van Allah (swt). Het enige waar hij zich niet onbewust van is, is deze materiële wereld. 

Mensen geven betekenis aan dingen die in de werkelijkheid geen waarde hebben voor hen. Maar waarom is dit? Het antwoord hierop ligt gelegen in het feit dat mensen het belangrijk vinden om gemoedsrust te hebben tijdens de korte levensduur van de voorbijgaande wereld. 

Echter, vandaag de dag zien we dat er nog steeds verschillende psychologische en mentale druk aanwezig is, ook al is het leven van mensen veel beter georganiseerd. Met andere woorden, de fysieke problemen die in het verleden bestonden, bestaan vandaag niet meer, maar de geestelijke uitdagingen en problemen zijn daarentegen wél toegenomen. 

Maar met al het gemak in het leven van vandaag, zien we spirituele problemen steeds stijgen sinds de mentale rust van de mensen is afgenomen. Daarom moeten we ons afvragen hoe het komt dat de mentale rust van mensen is afgenomen. Er zijn twee redenen voor dit fenomeen: 

Mensen bezitten niet het ware geloof;

Mensen zijn druk bezig met het aanbidden van de voorbijgaande wereld. 

Verschillende takken van aanbidding van de voorbijgaande wereld

De verering van deze tijdelijke wereld is niet beperkt tot de aanbidding van geld alleen. Integendeel, het is mogelijk dat een mens de wens heeft om een bepaalde status, positie of een soort van andere wereldse ranking te bereiken om ook deel uit te maken van de aanbidding van de tijdelijke wereld. 

Wat zijn de psychologische schadelijke effecten van het houden van deze wereld? 

Depressiviteit. 

Wanneer een mens zich alleen focust op materialisme, zoals rijkdom en beroemdheid, zal hij vooral bezig zijn met het tevreden stellen van de mensen. Hij zal niet meer werken aan een hoger doel. Dit kan erg uitputtend zijn voor de geest van een mens, omdat de geest van een mens niet is gemaakt voor het materialisme, maar voor het immaterialisme. Een mens zal nooit voldaan zijn als hij zich alleen focust op materialistische zaken. Hierdoor ontstaan negatieve emoties die weer kunnen leiden tot een gevoel van eenzaamheid en ontevredenheid in dit leven. Dit alles leidt tot een depressie. 

Wat zijn een aantal symptomen van een depressie als gevolg van het houden van deze wereld? 

Onzekerheid

Slapeloosheid

Vermoeidheid

Zelfbeschadigend gedrag 

Lusteloosheid

Negatief zelfbeeld

Somberheid

Zelfmoord 

Wat velen nog wel eens zeggen is dat dit leven hen pijn doet en dat dat de reden is dat ze zoeken naar dingen om geen pijn meer te voelen. Dit zien wij vooral terug bij drugsverslaafden. Maar waarom zou een mens zich verlagen tot het laagste niveau, als de deur van Allah altijd open staat? Dit is een keuze die we zelf maken. 

Bronnen: http://www.al-islam.org/ethical-discourses-vol2-makarim-shirazi/discourse-15-psychological-effects-loving-transient-world 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken