Betekenis van "In de naam van Allah"

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Vaak gebruiken mensen de naam van een van hun geweldige rolmodellen voordat zij beginnen met hun werk. Door dit te doen geloven zij dat hun werk zal slagen of dat hun werk eraan bijdraagt dat de naam van de benoemde persoon voor altijd levend wordt houden. Ditzelfde gebeurt bij het geven van een naam aan een kind, een project of een huis — men geeft een naam van een persoon van wie ze ontzettend veel houden of een persoon die erg gerespecteerd is, zodat deze naam blijft voortleven. Een man kan dezelfde naam als zijn vader geven aan zijn zoon, zodat de naam van deze vader in stand wordt gehouden.

De vers ‘In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige’ berust op dezelfde basis. Allah (swt) begint Zijn toespraak met Zijn Eigen naam — Geweldig is Zijn naam — zodat alle opvattingen die in deze hoofddoek worden geleerd met Allah (swt) worden geassocieerd. Daarnaast geeft deze vers een les aan de mensheid, omdat het mensen een mooie manier leert om te kunnen beginnen met hun handelingen en gesprekken; het begeleidt hen om al hun activiteiten met de naam van Allah (swt) te bestempelen, zodat iedere handeling wordt verricht omwille van Allah (swt) en iedere handeling met Zijn goede namen en eigenschappen worden geassocieerd. Op deze manier wordt een bepaalde actie niet als waardeloos of ongeldig beschouwd, noch zal het incompleet blijven. Deze handeling is namelijk gestart met de naam van Allah (swt), en weigering en vernietiging kunnen die Heilige naam niet bereiken.

Allah (swt) heeft regelmatig in de Koran aangegeven dat alles wat geen associatie heeft met Zijn naam nutteloos is en moet vergaan. Allah (swt) zal de handelingen die niet omwille van Hem zijn verricht als zwevende en verspreide stof rekenen. Allah (swt) zal deze handelingen als verloren daden rekenen en deze handelingen vernietigen, en niets zal blijven behalve Hij, de Almachtige. Daarom zal alles wat gedaan is omwille van Allah (swt) en wat in Zijn Naam is uitgevoerd, voort worden gezet en niet vergaan. Alles, iedere handeling en iedere zaak zal bezitten over eeuwigheid, zolang deze handeling maar gerelateerd is aan Allah (swt). De Heilige Profeet Mohammed (vzmh) zei: “Iedere belangrijke zaak die niet is begonnen met de naam van Allah (swt), zal incompleet blijven.”

De vers “In de naam van Allah”, wil zeggen dat leiding, de totale leiding, begint met de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Hij is Allah; naar wie de aanbidders terugkeren. Hij is de Erbarmer; Die de weg naar Zijn allesomvattende Barmhartigheid voor gelovigen en ongelovigen heeft geopend. De Barmhartigheid die hen voorzien van alles wat noodzakelijk en goed is voor hun bestaan en leven. Hij is Barmhartig, Zijn speciale Barmhartigheid heeft hij gereserveerd voor de gelovigen; zijn Barmhartigheid is het die de gelovigen zekerheid geeft in geluk in het Hiernamaals en in hun nabijheid van hun Heer. Daarom verwijst de vers “In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige” aan het begin van iedere hoofdstuk naar het speciale thema van dat hoofdstuk. Het doel van deze vers is om Allah (swt) te verheerlijken en om de dienstbaarheid van de gelovige plechtig te beloven te verklaren dat hij alleen Allah (swt) aanbidt en hulp alleen bij Hem zoekt en om dan te bidden voor Goddelijke leiding. Deze vers is door Allah (swt) uitgebracht namens Zijn dienaar, zodat de dienaar van Allah (swt) kan leren hoe hij door deze woorden te herhalen dankbaarheid en dienstbaarheid aan Allah (swt) kan tonen. “In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige”, in deze context betekent: “In Uw naam, beloof ik mijn dienstbaarheid aan U.” “In” in deze vers betekent: “Ik begin”, en het doel daarvan is om de oprechte dienstbaarheid van de aanbidder van Allah (swt) te perfectioneren door de belofte van deze dienstbaarheid aan Allah (swt) zélf te maken.
“Al-ism” (naam), is het woord dat verwijst naar de benoemde persoon. Het woord “ism” is dus het woord waarmee over een persoon wordt gesproken of waarmee tegen een persoon wordt gesproken.

“Allah” (de Goddelijke naam) is oorspronkelijk afgestamd van het woord “Al-ilah”. “Al-ilah” betekent Al-Ma’luh, Degene die wordt aanbeden of Degene over Wie de geesten verbijsterd en bewonderd zijn. Het woord “Allah” wordt nooit als bijvoeglijk naamwoord gebruikt voor een andere naam, noch wordt de naam “Allah” als werkwoord gebruikt om andere namen te beschrijven. De Heilige Koran is een duidelijk bewijs dat de naam “Allah” de meest geschikte naam is voor God. Allah (swt) is de God van het gehele bestaan, daarom is het noodzakelijk dat Allah (swt) alle eigenschappen van perfectie heeft, en als een gevolg daarvan verwijst de naam “Allah” naar alle perfecte eigenschappen van Hem. De naam “Allah” betekent namelijk: “Hij die het Essentieel Bestaan is en die alle eigenschappen van perfectie omvat.” “Allah” is dus de geschikte naam van God en iedere enkele andere betekenis die niet gerelateerd is aan aanbidding of bewondering van God verwijst niet naar de naam “Allah”.

"Ar-Rahman, Ar-Rahim” = De Erbarmer, de Barmhartige. Dit zijn twee bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van het woord “Ar-Rahmah”, barmhartigheid. Als je iemand ziet die lijdt aan bepaald gebrek dat hij zelf niet kan verwijderen, is het bieden van hulp aan deze persoon om zijn gebrek aan te vullen een mogelijke reactie die jij kunt ervaren. Deze reactie is een reactie gebaseerd op barmhartigheid. Uiteindelijk betekent barmhartigheid dus het geven en het schenken om de behoefte van een ander te vervullen. Het is deze betekenis van barmhartigheid die wordt gebruikt voor Allah (swt).

"Ar-Rahman” is een woord dat wordt gebruikt voor verheerlijking en overdrijving. “Ar-Rahman”, dat wordt vertaald als “de Erbarmer”, is de allesomvattende barmhartigheid waarmee de gelovigen én de ongelovigen zijn geschonken. “Ar-Rahim”, dat wordt vertaald als “de Barmhartige”, aan de andere kant, is de barmhartigheid die voor eeuwig zal blijven, het is de eeuwigdurende onuitputtelijke barmhartigheid die aan alleen de gelovigen zal worden geschonken in het Hiernamaals. Allah (swt) zegt in de Heilige Koran: “Hij is barmhartig voor de gelovigen.” Daarom kan geconcludeerd worden dat de barmhartigheid van “Ar-Rahman” van toepassing is op de gelovigen en de ongelovigen, en dat de barmhartigheid van “Ar-Rahim” gereserveerd is voor alléén de gelovigen.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Bron: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqYWFmYXJpcGRmc3xneDoyOTAxNzE1MWJkZWMwNjJj

Afdrukken