Hussain inspireert mij (3): De betekenis van de Fiqh

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

De tragedie van Imam al Hussain (a) is het begin van de overwinning in de opstand tegen onrechtvaardigheid en onze tranen zijn als een kloppend hart die deze revolutie in stand houden. Imam al Hussain (a) praktiseerde het geloof onvoorwaardelijk en zelfs in de strijd van Karbala was hij vastbesloten en vastberaden in het strikt naleven van de Islamitische wetgeving, zoals; Medina en Mekka verlaten om te voorkomen dat op de heilige plekken bloed wordt vergoten, het gebed op tijd verrichten, de vrouwen en de zieken verbieden om aan de strijd deel te nemen, zorg en aandacht geven aan de paarden, de vijanden respectvol bejegenen, etc. Dit was voor mij de inspiratie om me verder te verdiepen in de betekenis van de fiqh.

In het verhaal van Karbala heb ik hierover een betekenisvolle uitspraak gevonden. Deze uitspraak van Imam al Hussain (a) heeft uit verbazing mijn wenkbrauwen doen ophalen. Het werd mij meteen duidelijk dat imam al Hussain (a) aan de fiqh een brede definitie toekende met inachtneming van alle aspecten van het geloof en zich niet beperkte tot de jurisprudentie. Zo begon Imam al Hussain (a) met het toespreken van de mensen die hem dood wilden hebben met de volgende woorden; 

"Ik ben jullie verschuldigd om het goede woord te spreken en jullie te adviseren het rechte pad te volgen".

Met deze zin zien we alle aspecten van de fiqh in terugkomen. Laten we deze zin analyseren: "Ik ben jullie verschuldigd (jurisprudentie) om het goede woord te spreken (ethische normen) en jullie te adviseren het rechte pad te volgen (geloofsovertuiging)". Onze Imam (a) slaat bruggen tussen de Islamitische wetgeving , de ethische normen en de geloofsovertuiging. De fiqh is gebaseerd op deze drie essentiële elementen. Deze woorden hebben mij geïnspireerd om me verder te verdiepen in de fiqh zonder de ethische normen en de geloofsovertuiging uit het oog te verliezen.

Imam al Hussain (a) heeft mij geleerd dat zelfs in de strijd van Karbala de ethische normen en waarden overeind moeten blijven en dat het praktiseren van de fiqh meer van een individu vereist dan alleen het kennen van de regels over de jurisprudentie.

Zelfs een groot geleerde op het gebied van de jurisprudentie zal nooit de juiste afweging kunnen maken om Gods nabijheid te bereiken zonder loyaliteit en zuivere intentie. Laten we even weer de balans opmaken. Wat kun je nu beter doen om dichter bij God te komen; de Koran lezen of beter dit artikel doornemen; een zieke bezoeken of beter mensen helpen die iets nodig hebben; een reis naar Karbala of beter een reis naar Mekka; vandaag vasten of beter samen met vrienden gaan eten; smeekgebeden lezen of beter extra gebeden verrichten; een wandeling maken samen met je dierbaren of beter een boek lezen om kennis op te doen; ect.

Alle genoemde handelingen zijn goed en beloning waardig, maar wat is voor jou op dat moment het beste om te doen. Er is overgeleverd dat als de duivel de mens niet kan verleiden tot het begaan van een zonde dan zal hij de mens wijzen naar een andere goede daad die hem minder dicht bij God brengt. De duivel heeft beloofd geen mens met rust te laten en zelfs de Godvrezende onder ons zal regelmatig de strijd met de duivel aan moeten gaan.

Natuurlijk gaan de verplichtingen voor en daarvoor is kennis over de fiqh essentieel, maar hoe kun je vervolgens de aanbevolen handelingen (mustahab) tegen elkaar afwegen. Het zijn dilemma’s die de jurisprudentie niet altijd kan oplossen. Hiervoor heeft de mens leiding nodig van God en dat is Zijn barmhartigheid.

Mijn advies is om bij zulke dilemma’s advies te vragen bij de dienaren van God die het verrichten van de nachtgebeden tot hun dagelijkse gewoonte hebben gemaakt. Zij zijn in staat om met Goddelijke inspiratie jou te adviseren in het maken van de beste keus. De personen die net als onze Imam (a) in het praktiseren van het geloof bruggen slaan tussen de jurisprudentie, de ethische normen en de geloofsovertuiging, zullen deze zegeningen van God herkennen.

Concluderend kan ik zeggen dat ik vanuit het perspectief van de fiqh de almachtige God en zijn dienaren verschuldigd ben, namelijk; welwillendheid en loyaliteit naar God, een goed gebaar naar mijn ouders, liefkozende woorden naar mijn vrouw, een liefdevolle bejegening naar mijn dochter, een glimlach naar mijn vrienden, een uitnodigende hand naar de anders gelovigen en een dankwoord naar de persoon die mij bewoog dit artikel te schrijven.

Dit is allemaal fiqh en het begint met de jurisprudentie, namelijk de kennis en bewustwording dat een dienaar van God zelfs de vijanden van de Islam waardevolle woorden is verschuldigd. 

Imam al Hussain (a) heeft mij geleerd dat de fiqh drie belangrijke geloofselementen kent met één cruciaal kernthema; ‘liefde toekennen aan de Schepper en alles wat Hij heeft geschapen’.

Hussain inspireert mij.

Mudi, actief lid Mediacomité 

© Copyright Ahllabait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.