De staat van de moslims

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

Door Mohammad Ali Ahmadi

25/08/2015

Voer ons langs den rechten weg; Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die de toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden (Quran surat Fātiĥah 1:6/7).

Elke dag vragen wij minstens tijdens de vijf gebeden meerdere keren Allah (aw) om ons weg te houden van het pad van degenen die Allah (aw) beschrijft als ‘maqdhubi alayhem’ en ‘dhuallin’.  De eerste groep representeert de Bani-Israïl, zij die de kennis en intellect bezitten alsmede een versteend hart zonder ‘imaan’. De tweede representeert de genen met een zachte hart en diepe geloof, maar zonder gebruik van ratio en intellect (Christenen). Allah (aw) noemt ons moslims ‘ummat al wassat’, wat bekent dat wij een natie zijn in balans. De juiste balans tussen intellect, ratio en godsvrees (imaan).

Recente studies wijzen uit dat de Islam het snelst groeiende religie ter wereld is. De Islam heeft een snelle en exponentiële groei doorgemaakt de afgelopen jaren en de verwachtingen zijn dat dit door zal zetten. Dit is voornamelijk te danken aan de geboortegroei binnen de Islamitische gemeenschappen en de groei in aantal bekeerlingen. Engeland verwacht dat anno 2020 de Islam de grootste religie is in het land; Anno 2050 de grootste populatie met meer dan 50% moslims. Daarnaast kent het land een enorme groei in aantal bekeerlingen, voornamelijk jongeren. 60% bestaat uit hoogopgeleiden/ universitairen en tussen de 70% en 80% uit vrouwen. Deze groei kan helaas niet worden toegeschreven aan de voorbeeldfunctie van moslims als geheel. Maar het antwoord op die vraag komt ook weer van de schepper: Zo doet God dwalen naar zijn welbehagen, en hij richt naar zijn welbehagen. Niemand kent de legers van uwen Heer, buiten hem (Quran surat Al-Muddaththir 74:31)

De vraag die wij als ‘Ummah’ zouden moeten stellen luidt hierbij: “hoe sterk zou de Islam groeien als wij moslims als geheel de Islam zouden weerspiegelen?

Voorwaar, Allah (aw) zal de toestand van een natie niet doen veranderen totdat zij de toestand in henzelf doen veranderen. (Quran Surat Ar-Ra'd 13:11).

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.