Geduld, een voortreffelijke reminder?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle‘De bus is alweer te laat,’ zei de oude vrouw op een onrustige en geïrriteerde toon.

Ik glimlachte even.

‘Ik heb geen geduld en ik zal het ook nooit leren,’ zei ze vervolgens en ze stapte snel in de bus.

Al fladderend met mijn betoog sprintte ik haar achterna. Zij rende zo hard als ze kon.

Heb geduld!

Maar nee, het onschuldige veranderde in boos vertoon.

Irritaties, zorgen en tegenslagen. Een mens verlangt naar een zorgeloze morgen. Wanneer een zorgeloze morgen ver uit het zicht is, komt er een belangrijk thema om de hoek kijken: geduld. Een van de belangrijkste sleutels in het leven. In meer dan zeventig verzen van de heilige Koran is het begrip terug te vinden; zo ook de beloning die hierop volgt voor diegenen die zich het eigen maken. Geduld schuilt in vele fasen van het leven: studie, werk, huwelijk, vriendschap, tegenslagen, vrede en nog veel meer. Velen onder ons zullen met geduld het moment afwachten waarop zij de verplichte bedevaart kunnen afleggen en anderen oefenen met geduld zodat zij zich beter tijdens het gebed kunnen concentreren. Er zijn talloze documenten over geduld geschreven, omdat het begrip een veelomvattende betekenis heeft en te onderscheiden is in verschillende fasen. Het opbrengen van geduld brengt altijd licht voor morgen. Sommigen hebben er echter niets mee, anderen zullen zonder niet kunnen leven. Eenmaal ontmoet, eenmaal omarmd, en het geduld groeit. De centrale vraag is dan ook: waar brengt geduld ons altijd?

Geduld

Imam Jafar al Sadiq (a): “Voorwaar, geduld binnen het geloof is dat wat het hoofd voor het lichaam is. Het lichaam vergaat zonder hoofd, en dus wanneer het geduld verloren gaat, verdwijnt het geloof”. [1]

Geduld en status

Imam Jafar al Sadiq (a) leverde het volgende van de heilige Profeet (s) over: “Allah (swt) heeft geen onwetende mensen geëerd, noch vernedert hij geduldige mensen”. [2 ]

Imam al Baqir (a): “Allah (swt) houdt van verlegen en geduldige mensen”. [3]

Geduld en emotie

De heilige Profeet (s): “Wie kwaad wordt, zal zijn rust verliezen”. [4]

Imam al Baqir (a): “Niets is een betere daad bij Allah (swt) dan woede met geduld beheersen”. [5]

Geduld en vertrouwen

Imam al Kazem (a) zei betreffende; En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend. (Sura Talaq 65:3) het volgende:

“Het vertrouwen in Allah (swt) kent verschillende fasen. Een van deze fasen is het vertrouwen in Hem bij alles wat je doet en tevreden zijn met alles wat je toekomt, wetende dat Hij je voorspoed en succes wenst, wetende dat Hij gezag heeft over al deze zaken en hiermee het volledige vertrouwen in Allah (swt) en al deze zaken hebt.” [6]

Geduld en acceptatie

De overleveraar:

“Op een dag bezocht ik Imam Jafar al Sadiq (a) toen een van zijn zonen ernstig ziek was. Ik zag de Imam (a) in een bedroefde toestand bij de deur van het huis staan. De Imam (a) ging naar binnen en verbleef daar voor een lange tijd. Toen hij terugkwam, leek de toestand van zijn zoon veranderd te zijn en de Imam (a) leek niet meer ongerust dan voorheen. Ik dacht dat de toestand van zijn zoon verbeterd was. Ik vroeg de Imam (a) hierover en hij zei dat zijn zoon overleden was. Ik zei: “Meester! U was ongerust toen hij nog levend was, maar u bent niet ongeruster na zijn overlijden?”.

De Imam (a) antwoordde:

“Dit is onze (Ahlalbait) leerweg. We lijken bezorgd en bedroefd voor de komst van een tragedie, maar als de tragedie zich daadwerkelijk voordoet onderwerpen we ons aan de Goddelijke wil. En handelen we met geduld en accepteren we met vreugde wat van Hem komt. Tevreden met Zijn lot en het accepteren van Zijn gebod. Dit is een van onze (Ahlalbait) karakteristieken. Wanneer wij tot Hem bidden, accepteert Hij. Maar wanneer Zijn wijsheid het niet accepteert, dan verzoenen wij ons met Zijn wil en spreken we met geen enkel woord van geklaag”. [7]

Geduld en standvastigheid

Imam al Taqi (a): “Wees zo standvastig mogelijk om je doel te bereiken of om zo dichtbij tot het bereiken van je doel te komen”. [8]

Geduld en nederigheid

Imam Zainul Abedeen (a):

“Wanneer tragedies zich voordoen, wees geduldig als een nobel mens. Klaag niet over Allah (swt) bij andere mensen, omdat het vergelijkbaar is met klagen bij wrede personen over Hij die de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle is”. [9]

Geduld en tevredenheid

Imam al Sajjad (a): “Wie tevreden is met wat Allah (swt) voor hem bestemd heeft, behoort tot een van de rijkste personen”. [10]

Wanneer we geduld verweven in herkenning, vertrouwen, nederigheid, tevredenheid, standvastigheid, vreugde en acceptatie, waar brengt het ons dan uiteindelijk?

Geduld en de herinnering van Allah (swt)

‘O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.’ (Sura Baqarah 2:153)

De heilige Profeet (s): “Allah (swt) houdt van diegenen die Hem consequent aanroepen”.[11]

Dat is het. Uit geduld bloeien momenten die een mens brengen naar de dimensie waarin Allah (swt) met Zijn dienaar is. Geduld wordt niet toegekend om alleen te lijden. De diepere betekenis ervan brengt volledige overgave. Het herinnert ons aan onze beperkingen, maar ook aan ons kunnen. Geduld schuilt in verandering. De verandering die ons mensen doet bewegen om Allah (swt) onvoorwaardelijk te (blijven) herdenken. Geduld is een van de fascinerende reminders. En, wat is er nu mooier dan een reminder die ons de weg wijst naar de reden van ons bestaan? J

Geschreven door Raihaneh (Actief lid Media comité)

[1] Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, bab al-sabr, p. 128, hadith # 2

[2] The lamp niche for the best traditions, Hassan ibn Fazl ibn Hassan Tabarsi

[3] The lamp niche for the best traditions, Hassan ibn Fazl ibn Hassan Tabarsi

[4] The lamp niche for the best traditions, Hassan ibn Fazl ibn Hassan Tabarsi

[5] The lamp niche for the best traditions, Hassan ibn Fazl ibn Hassan Tabarsi

[6] The lamp niche for the best traditions, Hassan ibn Fazl ibn Hassan Tabarsi

[7] Akhlaq e-A’imma, Morals & Manners of the Holy Imams, Maulana Sayyid Zafar Hasan Amrohi

[8] Fascinating Discourses of Fourteen Infallibles,p. 221 Hadith number 28
[9] Usul-e-Kafi, 2, p.90

[10] The lamp niche for the best traditions, Hassan ibn Fazl ibn Hassan Tabarsi

[11] Odattol Daee, The Asset of Supplicant, p. 280 Hadith number 531

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.