Martelaarschap Imam Al-Jawad (a), 29 Dhul Qa'dah 195 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hij was geboren in de stad Medina, in Saudi Arabie, in de maand van Rajeb. Op het moment van de dood van zijn vader Imam Ali al-Reda (a), was onze 9de Imam (Imam al-Taqi) slechts 9 jaar oud. Sommige aanhangers van Ahlalbait (a) en anderen, betwijfelden zijn geschiktheid om Imam (spirituele leider) te worden op deze jonge leeftijd. De geleerden van de heilige Ka'aba ondervroegen de Imam (a) daarom dagenlang om zijn kennis te testen. Hij beantwoordde alle vragen, waardoor zijn leiderschap door de mensen geaccepteerd werd. Hij vervulde deze taak 17 jaar lang.

De martelaarschap van de Imam (a)

Imam Mohammad al-Taqi (a), was als geleerde en als edel persoon welbekend onder de mensen. Ook hier ergerde Al Mu'tasim (regeerder des tijds) zich mateloos aan. Daarnaast bevond hij zich in een politieke mislukking, waardoor zijn irritaties verder opliepen.

In het tweede jaar van zijn regering riep hij de Imam op om Madina te verlaten en naar Bagdad te komen. Hij had zijn Gouverneur in Madina met nadruk de opdracht gegeven om de Imam te dwingen Medina te verlaten. De Imam verliet Medina zonder zijn zoon en vrouw en ging naar Baghdad.

Één jaar na zijn aankomst in Bagdad, deed Mu'tasim niets tegenover de Imam (a). Hij hoopte dat de Imam (a) hem zou gaan gehoorzamen, wat de Imam niet deed. Toen hij realiseerde dat de Imam in Bagdad populairder werd, moest Mu'tasim snel handelen om dit tegen te gaan. Hij gebruikte het stille wapen: gif! De heilige Imam stierf door vergiftiging op de negenentwintigste van Dhul-Qi'dah 220 Hijiri (835 na Christus). Hij werd begraven door de volgers van zijn grootvader Imam Musa ibn Ja'far (a). Omdat de twee Imam’s bekend waren met hun capaciteiten om woede te onderdrukken, werden hun begraafplaats ‘al Kazemain’ genoemd (de twee verdragenden).

Klik hier en lees de biografie van deze Imam!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.