Geboorte Imam Reza (a), 11 Dhul Qa'dah 148 A.H.

In de naam van Allah de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Naam: Ali ibn Musa

Titel: al-Reza

Kunyah: Abul-Hasan

Geboortedag: 11 Zil-Qi'dah 148ste jaar na hijra, Medina

Vader: Imam Musa ibn Ja'far (a)

Moeder: Najmah

Overlijdingsdag: 30 Safar 203de jaar na hijra, Toos (Mashhad)

Begraafplaats: Mashhad (Iran)

Wie is hij (a)

Hij is Ali zoon van Musa, zoon van Ja'far, de zoon van Mohammed, zoon van Ali, zoon van al-Hussain, zoon van Ali zoon van Abu Talib (a). De achtste in de reeks van Imams die tot Ahlalbait (a) behoort.

Zijn Moeder

Er zijn verschillende meningen daarover. Sommigen zeggen dat zij al-Khayzaran werd genoemd. Anderen zeggen dat zij Arwi heet en dat haar bijnaam "blonde van Nubia" was. Anderen zeggen dat zij Najmah heet en haar bijnaam "ummul-Baneen." was. Anderen zeggen weer dat zij Sekan Nubian werd genoemd; nog zeggen anderen dat zij Takattam werd genoemd.

Het gedrag van de Imam (a)

Normaal worden de armen die zichzelf niet kunnen onderhouden of die niet in staat zijn om te genieten van het leven, niet getolereerd door de maatschappij. Mensen die een eenvoudige leven doorstaan, ondanks hun rijkdom en macht, zijn de echte heiligen. Ahlalbait (a) van de profeet (s) keurden een eigenaardig beleid goed. Die kleedden zich beperkt keurig, omdat anders hun tegenstanders hen zouden beschouwen als straatarm en dat kan hun waardigheid beschadigen. De heiligen waren meestal rijk(materieel), maar ze doorstonden de eenvoud. Hun eenvoudig leven is een bron van troost voor de armen en een model voor de rijken. Dit kan met het leven van Imam Ali (a) worden geïllustreerd. Bijna vijf jaar regeerde hij de moslimwereld als kaliefe (politieke leider). Hij at en kleedde zich zoals heremiet. Imam Ali al-Reza (a) leidde ook het eenvoudige leven, terwijl hij de erfgenaam was.

De geschiedenis herhaalde zich en de mate van eenvoud, waarin Imam Ali ibn Abi Talib (a) leefde, werd weer eens getoond in de persoonlijkheid van Imam Ali al-Reza (a). Hij hield niet van het verfraaien van zijn huis met dure tapijten en in plaats daarvan bekleedde hij zijn vloer met ruwe matten tijdens de winter en grasmatten tijdens de zomer. Als het voedsel werd gediend, riep hij al zijn bedienden en de portier om samen met hem te komen eten. Majdlisi in Biharul Anwar hoofdstuk 49 Pagina 101, schrijft dat onze 8ste Imam bij het eten van zijn maaltijd iedereen aandrong om samen te komen eten totdat de volledige leden van zijn familie, jong en oud en de bedienden aanwezig waren. Op een dag stelde iemand, wie een dierbare was van de Koninklijke plichtpleging en een liefhebbende van Ahlalbait(a), voor dat het beter zou zijn als de bedienden afzonderlijk hun voedsel eten. De Imam(a) reageerde hierop: "Allen worden gecreëerd door Allah! Adam is hun vader en Eva is hun moeder. Iedereen zal door Allah beoordeeld worden op zijn daden. Waarom moet er een onderscheid gemaakt worden in deze wereld'.

Het leven van Imam Ali al-Reza (a) bevat talloze aardigheidjes van deze soort. Eens zei een man tegen de Imam (a): "Door God, er is niemand hoger dan u in edelheid van uw voorvaders." De Imam (a) zei tegen hem: "Mijn voorvaders zijn geëerd voor hun overgave aan Allah, voor hun eenvoud en vroomheid." Een andere man verklaarde, "Door God, u bent het beste in de wereld." Imam (a) corrigeerde hem door te zeggen: " Iedere mens die vromer is dan mij kan beter zijn dan mij".

Imam (a) heeft verschillende keren de overlevering van de Profeet (s) verklaard, namelijk dat één zwarte slaaf beter kan zijn dan een persoon van mijn eigen familie als zijn daden beter zijn.

Klik hier en lees de volledige biografie!

 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.