Sayed Riadh Al Hakeem

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Sayed Riadh Sayed Riadh Al Hakeem is de zoon van de Groot Ayatollah Sayed Mohammed Said Al Hakeem in de heilige Najaf. Hij is geboren in het jaar 1958 in de heilige stad Najaf in Irak.

Hij heeft Islamitisch leer gestudeerd aan de relegie school in Najaf (Al Hawza) en specifiek het Arabische taal, Islamitische Jurisprudentie, Filosofie  en andere specialisaties.

Geleidelijk is hij gegroeid naar de hogere studies (universitair niveau) waar hij les heeft gekregen van grote geleerden als zijn vader en Groot Ayatollah Sayed Ali Al Sistani en Ayatollah Sheikh Alwahid en Sheikh Jawad Al Tabrizi waar hij zijn Bachelor in de Sharia heeft gehaald.

 

Sayed Riadh begon ook met het geven van lessen in de Arabische taalkunde, Filosofie, Islamitische Jurisprudentie, en de Koran leer. Hij is ook de oprichter van ‘Al Hikma’ stichting voor de islamitische leer en was in de raad van toezicht over de ‘Al Hikma’ school voor de islamitische leer.

Hij is de vertegenwoordiger van de groot Ayatollah Sayed Mohammed Said Al Hakeem en de toezichthouder over alle activiteiten van het kantoor van de Ayatollah buiten Irak. Daaronder hoort onder andere het ondersteunen en oprichten van moskeen, scholen en stichtingen met goede doelen in vele islamitische landen. Daarvoor is hij afgereisd naar vele landen in Europa en Azië en heeft deelgenomen aan vele internationale conferenties en discussies.

Voor zijn vertrek naar de heilige Qom waar zijn kantoor is gehuisvest is hij samen met zijn vader en tientallen van zijn familie door de Ba’th regime gevangen gehouden voor meer dan acht jaar in de gevangenissen van Irak.

Sayed Riadh heeft vele boeken geschreven in de Koran Leer en Islamitische Jurisprudentie. Daarnaast heeft hij vele artikelen geschreven voor tijdschriften en islamitische bladen.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken