Het verhaal van Profeet Adam (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Hij is het, Die alles, wat op aarde is, voor u schiep: daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vervolmaakte deze tot zeven hemelen, want Hij heeft kennis van alle dingen. En toen uw Heer tot de engelen zei: “Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen,” zeiden zij: “Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen,” antwoordde Hij: “Ik weet wat gij niet weet.” (soerat al-Baqara, 29-30)

Na het scheppen van de aarde, de planeten, de bergen, de zeeën en alles wat een mens ziet en niet ziet en zich wel en niet kan voorstellen zei Allah (swt) tegen de engelen dat Hij een stedehouder op aarde wilde schapen. Ook wilde hij mensen schapen die Zijn eigenschappen zouden dragen. Daarnaast zouden zij een hogere rang zouden hebben dan de engelen. Ook zouden de creaties op aarde, van schatten tot de natuur, onder de handen liggen van deze mensen.

Allah (swt) schiep de eerste mens genaamd Adam. Profeet Adam (a) had meer kennis dan de engelen en Allah leerde hem alle belangrijke dingen die de engelen niet kenden. Allah (swt) vroeg aan de engelen of zij de kennis hadden die Profeet Adam (a) had en ze antwoordden; ‘Wij bezitten geen kennis, buiten hetgeen U ons hebt geleerd.’Allah (swt) beval alle engelen om te knielen voor Profeet Adam (a). Onder de engelen was er een djin; zijn naam was iblis. Iblis was de enige die niet wou knielen voor Profeet Adam (a).

Iblis was jaloers en voelde zich sterker dan Profeet Adam (a). Allah (swt) vervloekte Iblis en stuurde hem weg. Iblis was woedend en zei: ’Ik zal ervoor zorgen dat alle kinderen van Adam mij volgen in plaats van jou’. Iblis kennen we ook als Shaiytan, oftwel de duivel.
Hierna werd Hawa, de vrouw van Profeet Adam (a), ook geschapen. Samen mochten ze op een mooie plek wonen die Allah (swt) geschapen had. Maar Allah (swt) had hen verboden om bij een bepaalde boom te komen. Iblis was erg jaloers en vond het niet eerlijk dat Profeet Adam (a) op zo een mooie plek mocht wonen. Hij bedacht een plan om Profeet Adam (a) uit deze plek te kunnen krijgen. Iblis ging naar Profeet Adam (a) toe om hem te lokken naar de boom en ervan te eten. Hij zei tegen hem:’ Als je van die boom eet, dan zul je onsterfelijk worden.’

Profeet Adam (a) en Hawa luisterden naar de shaytan en aten van de verboden boom. Op dat moment realiseerden ze zich dat ze niet naar Allah (swt) hadden geluisterd en hierdoor gestraft zouden worden. Allah (swt) zei tegen hen:’ Jullie hebben niet naar mij geluisterd en hierdoor zullen jullie deze mooie plek moeten verlaten en op aarde moeten leven.’ Adam (a) en Hawa verontschuldigden zich en vroegen om vergiffenis van Allah (swt) en moesten op aarde gaan leven.

Bron: Qusas Al Koran, Ayatollah Makarem Al Shirazi

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken