Gesprek van Imam Hussein (a) met Al-Hurr

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Al- Hurr sluit bij het leger van Imam Hussein (a) aan

Al Hurr ibn Ziyaad al Riyaahi was een bekende stamleider in Irak en was aan de kant van het leger van Yazid tegen Imam Hussein (a). Al Hurr luisterde naar wat er allemaal is gezegd. Al Hurr vroeg Omar ibn Sa'd of hij werkelijk tegen Imam Hussein (a) wilde vechten. Ibn Sa'd antwoordde: "Ja, er zal een strijd komen waarin de hoofden zullen worden gesneden en de handen van schouders zullen worden afgerukt."

Na dit te hebben gehoord, verliet Al Hurr zijn plaats en ging langzaam naar het kamp van Imam Hussein (a). Een van de mensen van de stam van Al Hurr (Aws ibn Muhajir) vroeg Al Hurr of hij Imam Hussein (a) wilde aanvallen. Al Hurr bleef stil. Hem verdenkend door zijn zwijging zei Muhajir: "Ik heb u nooit in een dergelijke staat gezien tijdens welk oorlog dan ook. Als ik gevraagd zou worden om de moedigste man in Koefa te noemen, kan ik niemand anders aanwijzen dan u. Maar wat doet u nu? "

Al Hurr antwoordde: "Bij Allah (swt), Ik maak een keus tussen Hel en Paradijs. Bij Allah (swt), Ik heb voor de Paradijs gekozen, ookal word ik in stukken gesneden." Met deze woorden, stapte hij van zijn paard af en sluitte zich bij het leger van Imam Hussein (a)

Hij stelde zich voor Imam Hussein (a) en zei: "O Kleinzoon van de Heilige Profeet! Ik ben de zelfde ongelukkige persoon die u verhinderde terug te gaan. Ik achtervolgde u tijdens uw reis en dwong u tot deze plaats. Ik heb nooit gedacht dat deze mensen niet naar uw woorden zullen luisteren en tot het extreme uiterste zullen gaan. Bij Allah (swt), als ik wist dat zij op deze wijze zullen handelen, had ik nooit gedaan wat ik eerder deed. Ik ben beschaamd door mijn misdaad en kom naar u in berouw. Ik wil mezelf offeren en ik denk dat dit als boetedoening zou dienen". Imam Hussein (a) zegende hem vriendelijk en zei: "Moge Allah (swt) uw berouw goedkeuren en u vergeven. Aangezien uw moeder u Hurr (vrije mens) heeft genoemd, zult u insha'Allah zowel in deze wereld als in het hiernamaals een vrije mens blijven".

Hurr's toespraak aan de vijand

Al-Hurr richtte zich toen naar de vijanden en zei dat zij de voorwaarden van Imam Hussein (a)  moeten accepteren. Dat ze hem vrij moeten laten als ze het niet met hem eens willen zijn, zodat Allah (swt) hen van een zware beproeving zou kunnen redden. Ze zeiden dat zijn vraag door hun Bevelhebber Omar ibn Sa'd beantwoord zou worden. Omar zei dat hij zelf wenste om deze bod goed te keuren, maar zijn voorstel werd door zijn leiders verworpen. Daarna maakte Al Hurr een toespraak en zette de Koefanen in schaamte door het verbreken van hun belofte. In antwoord hierop begonnen zij pijlen op hem te schieten. Al Hurr werd gedwongen om naar het kamp terug te keren.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken