Verwoesting van de begraafplaats van Imams in Samarra, Irak

In de naam van Allah, de Barmhartige de GenadevolleMoge Allah (swt) het verschijnen van Imam Al-Mahdi (a) bespoedigen.

Ahlalbait Jongeren Organisatie wil de enorme verwoesting van de Imam Hassan Askari (a), begraafplaats 23 Muharram 1427 Hijri herdenken. Wij veroordelen deze aanslag uit strenge morele principes. Deze tragische aanslag was een schok voor alle Moslims. Vooral voor de Sjiieten, gezien de Al-Askari Moskee één van de Heiligste Mausolea is. Het is de rustplaats van de 10de Imam (Ali Al-Hadi (a)) en de 11de Imam (Hassan Al-Askari (a)), de onderscheiden nakomelingen van de Profeet Mohammed (s). En niet zo ver van deze plaats is de Levende 12de Imam in verborgenheid gegaan. In deze moeilijke tijden bidden wij tot Allah (swt) voor eenheid onder de Moslim gemeenschap, dat rechtvaardigheid wordt geschied en voor geduld betreffende deze tragiek.

Het is nu 8 jaar na de vreselijke daad op 22-02-2006 (23 Muharram 1427 Hijra), waarop de verwoesting plaatsvond van de begraafplaatsen (Askariyya gouden Moskee) van de Heilige Imams Ali Al-Hadi (a) en Hassan Al-Askari (a) in Samarra (Irak). De vader en de grootvader van Onze Imam Al-Montader (a). De kleinzonen van onze Heilige Profeet Mohammed (s).

Het is het huis en de kelder waar de verborgenheid van Imam Al-Mahdi (a) plaats vond. Plaats waar Imam Al-Mahdi (a) geboren en opgegroeid was. Een heilige plaats waar de moeder (Narjis Khatun) van Imam Al-Mahdi (a) en de zus van imam Ali Al-Hadi (a) (Hakimah Khatun) begraven zijn.

Het is een plaats waar de Imams mensen onderwezen, mensen leiden en begeleiden naar het rechte pad en rechtvaardige woorden uitspraken, ondanks hun gevangenschap. Rechtvaardige woorden dat in hun tijd verboden was om uitgesproken te worden.

Deze plaats, met genoeg redenen om heilig te verklaren, is verwoest door haatzaaiers. Mensen die nooit liefde voor de Profeet Mohammed (s) en zijn huisgezin (a) hebben gekend. Mensen die de oprechtheid dwars zitten. Mensen met harten die van jaloezie barsten!

Door de gouden koepel op te blazen dachten ze het licht van Ahlalbait (a) uit te kunnen blazen!

“Zij wensen het licht van Allah (swt) door hun mond te doven, maar Allah (swt) belet dit. Hij zal Zijn licht vervolmaken, zelfs al mogen de ongelovigen er een afkeer van hebben.” (Heilige Koran 9:32)

Met het schenden van islamitische heiligdommen, wilden ze de vlammen van kwaadwilligheid ontsteken en laten laaien. Maar NEE!! Allah (swt) is De Almachtige en Alkunnend. Allah (swt) zal van hen in dit leven en in het hiernamaals wraak nemen.

Moge Allah (swt) het verschijnen van Imam al Mahdi (a) bespoedigen.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken