Waarom religie?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Ik opende mijn ogen in de ochtend, toen ik een bericht zag van een oud klasgenootje op mijn telefoon. Ik opende het berichtje en las de woorden:

“Hallo Zeyneb, hoe gaat het met je? Vanuit mijn opleiding Theologie werd mij gevraagd een verslag te schrijven over bepaalde aspecten uit de islamitische godsdienst en de islamitische cultuur. Ik heb jou hier voor nodig, omdat ik je een aantal vragen moet stellen. Zou ik vanmiddag langs kunnen komen?” Groetjes, Samantha.

Ik keek naar het scherm van mijn telefoon. Ik dacht na over hoe Allah (swt) mensen uitkoos om te spreken over Zijn godsdienst. Een religie die door giftige pennen in de maatschappij vaak werd geschetst als een haatdragende ideologie. Een religie die door onwetendheid van de samenleving niet werd erkend als een religie die staat voor vrede, maar voor terreur. Ergens kon ik dat zeer begrijpen, aangezien de even onwetenden in de naam van Allah (swt) geweld plegen en hiermee met name de moslims afslachten. Echter, een Nederlander kan ook in de naam van Beatrix geweld plegen, maar ik neem aan dat Nederland dan ook niet zo gauw zal zeggen dat Beatrix gewelddadig is. Ik wilde altijd al dat ik de puzzelstukjes die verkeerd zaten in de hoofden van mensen, weer goed kon zetten met de juiste kennis over mijn religie, de islam. Toch besefte ik dat ik mij uit het slachtofferschap moest redden, ondanks het feit dat het niet altijd even gemakkelijk was om je in een omgeving te bevinden die jou als moslima aankeek én behandelde op grond van onjuiste vooroordelen.  Ik koos ervoor om de maatschappij te confronteren met argumenten die op waarheid berusten en die Allah (swt) mij en de rest van de mensheid met Zijn leer had geleerd, door middel van de wonderbaarlijke pen, waarmee Hij ingang gaf naar een beetje van Zijn waardevolle kennis. Ik dankte Allah (swt) dat Hij mij de eer wilde geven om te spreken over de godsdienst die mij leerde om zelfdiscipline en moraliteit te ontwikkelen, door de weg van de Profeet Mohammed (s) en zijn familie (a) te volgen.

“Goedemorgen Samantha! Natuurlijk, je bent hier van harte welkom. Ik zie je dan straks! Tot zo. Groetjes, Zeyneb.”

***

“Selam aleikom! Kom binnen, meid”, zei ik met een opgewekte stem tegen Samantha.

“Hey! Dat is lang geleden, hè. Dankjewel dat ik mocht komen. Ik moet mijn verslag volgende week al inleveren, dus je begrijpt dat de tempo er wel in moét zitten”, zei Samantha, terwijl ze gehaast haar schoenen uitdeed om binnen te komen.

Ik liet Samantha op de bank zitten en vroeg haar of ze iets wilde drinken.

“Water, graag”, zei ze met een glimlach.

Terwijl ik water voor haar inschonk, hoorde ik haar druk spreken aan de telefoon om afspraken in te plannen, ondanks haar inmiddels volle agenda.

“Zo, alsjeblieft!”, zei ik terwijl ik het water op de tafel voor haar plaatste.

Ze bedankte mij en nam een slok. “Zullen we maar meteen beginnen met de vragen? Ik werd net gebeld dat ik over circa drie kwartier op het station moest zijn”, zei Samantha.

“Ja, natuurlijk. Is niet erg. Laten we dan maar beginnen”, zei ik .

“Oké, ik heb eigenlijk één hoofdvraag die ik graag wil stellen aan iemand die kennis heeft over de islam en die deze kennis over de islam ook praktiseert. Ik dacht meteen aan jou en ben daarom naar jou toegekomen. Mijn vraag is, “Waarom religie?” Waarom denk jij dat het nog nodig is om nog in deze tijd een religie te hebben?”

Ik keek haar aan en wist wat ik moest antwoorden, maar voordat ik begon te spreken, dacht ik na over wat handig was om te zeggen. Mijn religie heeft mij geleerd om te spreken op het niveau van degene die jou aanspreekt. Dat is niet altijd gemakkelijk om in te schatten! Allah (swt) heeft degene om wie Hij geeft, geschonken met het intellect. Echter, zelfdiscipline in de mens kwam niet door het intellect, maar door inspanning te vertonen en te streven op het pad van Allah (swt). Ik als moslima streefde er daarom naar om kennis op de manier van onze Heilige Profeet Mohammed (s) en zijn Ahlalbait (a) te verspreiden. Uiteindelijk is de kunst om de kennis waarover je als moslim of moslima beschikt, te delen met de maatschappij om op die manier een samenleving op een liefdevolle en harmonieuze manier te onderwijzen.

Ik nam een slokje van mijn thee en keek haar aan met een warme blik.

“Als allereerst Samantha, is de islam een religie die niet tijdsgebonden is. De islam is geopenbaard aan de profeet Mohammed (s) door dezelfde God die de andere profeten heeft gestuurd in een andere tijd. Alle profeten die werden gestuurd vóór de profeet Mohammed (s), waren de profeten voor díe tijd en voor díe mensen. Echter, de profeet Mohammed (s) was de profeet die door Allah (swt) werd gestuurd voor de gehele mensheid en voor alle tijden. Zo is het wonder van alleen de profeet Mohammed (s) overgebleven in deze tijd. Dit wonder is de Heilige Koran. Als religie tijdsgebonden was, dan was de Koran er niet meer in deze tijd en hadden velen hun leefstijl ook niet laten bepalen door de verzen van de Heilige Koran. Geen enkel boek kan jou in detail vertellen wat er in het verleden was gebeurd, wat er nu gaande is en wat er in de toekomst zal gebeuren, behalve de Koran. Geen enkel boek wordt beschermd na de uitgave ervan, behalve de Koran, omdat het de plicht is van Allah (swt) om ervoor te zorgen dat corruptie of leugens de Koran niet aantasten. Als religie tijdsgebonden was, waarom is de islam dan tot op heden de snelst groeiende religie, denk je? Geen enkele religie in de geschiedenis heeft zich zo snel verspreidt als de islam. Het westen gelooft er heilig in dat deze verspreiding van de islam door het zwaard werd veroorzaakt. Maar als de islam volgens hen toén werd verspreid met het zwaard, waarom bekeren mensen zich dan nú in deze moderne tijd tot de islam?”

Ik stopte even met spreken en zag dat Samantha uitvoerig aantekeningen aan het maken was. Ik ging door met spreken.

“Ieder mens heeft behoefte aan religie, omdat wijsheid dicteert dat ieder mens dankbaar zou moeten zijn voor de voordelen die hij heeft ontvangen in zijn leven. Het is ons goed geluk om te kunnen profiteren van alle wonderen van het leven in deze wereld, zoals ons verteringsstelsel, luchtwegen, hart en andere organen van het lichaam. De licht van de zon, het bestaan van planten, de hemel en de mijnen die diep verborgen zijn in het hart van de aarde, zijn allemaal voordelen waarmee de mens gebruik van kan maken door de kennis en de kracht dat hem is gegeven. Nu zal ik jou iets vragen. Zouden wij onszelf niet moeten bezighouden met onderzoek, totdat, als er een weldoener is, we deze weldoener erkennen, om zo onze plicht te vervullen en Hem onze dank te bieden?

“Sorry Zeyneb, ik begrijp je laatste zin niet. Zou je dit misschien kunnen uitleggen met een voorbeeld?”,  vroeg Samantha, terwijl ze druk bezig was haar aantekeningen op orde te zetten.

“Ik zal je een voorbeeld geven hierover. Stel je even een welwillende en liefdadige man voor die een baby adopteert die zijn moeder en zijn vader heeft verloren. Hij voorziet hem van elke vorm van voedsel om te kunnen leven en om te kunnen groeien. Hij zorgt ervoor dat het kind wordt opgevoed en dat het kind, wanneer het zover is, wordt onderwezen met de beste leraren en boeken. Deze barmhartige man beschermt dit kind en zorgt ervoor dat hij in alle opzichten wordt voorzien in zijn welzijn. Heeft dit kind dan niet de plicht om te proberen te onderzoeken wie deze man eerst is en daarna  onderzoek te doen over zijn vrijgevigheid en barmhartigheid, om vervolgens zijn eigen ziel over te laten stromen met dankbaarheid voor zijn weldoener?

Hetzelfde geldt dus met het bestaan. Wij zijn verplicht om onderzoek te doen, totdat we de Begunstiger en Schepper zelf vinden en Hem onze dankbaarheid schenken. Het is belangrijk voor eenieder om inspanning te vertonen om de juiste religie te vinden. Hij die het rechte pad nog niet heeft gevonden en die wandelt zonder richting, zou niet moeten rusten, totdat hij het pad van de Waarheid en de ware religie heeft gevonden en overtuigd is door de verhelderende bewijzen en duidelijke bewijs.

Daarnaast is de vraag naar religie onmisbaar, omdat wijsheid ook meegeeft dat de mens behoefte heeft aan het voorkomen van iedere vorm van gevaar of schade. Stel dat je in de duisternis van de nacht aan het reizen bent in een land. Je weet dat er aan het einde van de weg misdadigers zijn die wachten op jou om jou iets levensgevaarlijks aan te doen. Zonder twijfel, zou je geen enkele stap zetten, totdat de weg veilig werd om over te reizen.

Dit leven hier is ook een reis, maar daarom heeft Allah (swt) ons de profeten geschonken, om deze reis naar Hem, op een verstandige en overtuigde manier te nemen via de deur van kennis. De mens heeft behoefte aan een Beschermer, een hogere Macht. Een Schepper die je helpt en die naar je luistert wanneer je in levensgevaar bent. Het is onze Schepper die de weg veilig maakt, maar die ons eerst naar Hem uitnodigt, voordat Hij ons pad veilig maakt. Velen blijven ondankbaar en ontkennen Zijn bestaan, waardoor zij dit wereldse leven en het Hiernamaals waar Hij voor heeft gewaarschuwd, verliezen. Maar velen houden zich ook vast aan Zijn woord, omdat ze zich realiseren dat het onmogelijk is om onafhankelijk van een Schepper te staan in dit leven en dat zelfs degenen die het bestaan van God ontkennen, verbonden zijn met Hem, of ze het nou willen of niet”.

“Samantha, religie is nodig voor ieder mens, want zonder geloof, is de mens niet in staat tot zelfverbetering en zal de maatschappij niet vooruit gaan in de waarden gelijkheid, harmonie, vrijheid, veiligheid en vrede. De islam is de enige religie bij Allah (swt) en is niet een religie die tijdsgebonden is of die is bedoeld voor alleen de mensen aan wie het islamitische geloof met de opvoeding is meegegeven. Integendeel, de islam stimuleert íeder individu op aarde om op zoek te gaan naar de waarheid en zelf de gunsten van Allah (swt) te ontdekken. Het toewijden van jezelf aan Allah (swt) is niet iets wat alleen in de tijd van de profeten kon gebeuren. Toewijding en overgave aan Allah (swt) zijn eigenschappen die in ieder ziel voorkomen en die in iedere tijd en iedere plaats kunnen worden toegepast. Echter, het ligt aan de mens zélf of hij de wilskracht heeft om bewust te worden van deze sluiers die tussen de dienaar en Allah (swt) in staan, zodat deze bewustwording helpt bij het overwinnen van deze obstakels en uiteindelijk de mens begeleidt bij het ervaren van de zoetheid van het geloof op ieder moment van zijn leven”.

Ik keek Samantha aan die stopte met schrijven en meeging in mijn verhaal.

“Je hebt mij echt doen verbazen over het belang van godsdienst voor de mens en de maatschappij. Als ik dit had geweten, dan had ik jou niet eens zo’n vraag gesteld. Ontzettend bedankt! Ik zal alles wat je mij hebt verteld verwerken in mijn verslag”, zei Samantha rustig.

Ik keek haar aan en stond op. “Graag gedaan lieverd. Dank is aan Allah (swt), zonder Hem zou ik dit niet hebben kunnen vertellen. Dit besef van afhankelijk van mijn Heer, heeft de deuren tot het dienen van mijn maatschappij voor mij geopend”, zei ik terwijl mijn ogen op de grond waren gericht en ik dacht aan Allah (swt), de Verhevene.

“Ik heb nooit geloofd dat een religie, zoals jij beschreef, een houvast was in het leven van de mens. Maar nadat ik met je heb gesproken, heb je twijfels bij mij omhoog gebracht”, zei Samantha terwijl ze haar jas pakte van de kapstok.

“Deze twijfels, zijn jouw eerste stap naar Allah (swt).”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

De eerste stappen als bekeerling

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Hoe nu verder? Dat is de grote vraag wanneer je je oude levensstijl achter je hebt gelaten en een nieuw leven begonnen bent als moslim. Er zijn aardig wat bronnen en er zijn altijd wel mensen te vinden die hulp willen bieden bij het bestuderen van de islam. In het begin zijn die vaak lastig te vinden, maar als er eenmaal een deur is opengegaan leidt dit vaak naar nieuwe deuren. Het lijkt erop dat moslims graag mensen helpen die geïnteresseerd zijn in hun religie, ook al moet de potentiële bekeerling het meeste werk zelf doen. Maar voor degenen die al bekeerd zijn ligt het soms anders. Sommige moslims doen alsof hun taak volbracht is. Ze lijken te denken dat als iemand eenmaal bekeerd is, hij of zij geen hulp meer nodig heeft. Deze moslims hebben niet de persoonlijke ervaringen die nodig zijn om de behoeften van een bekeerling te kunnen begrijpen. De bekeerling klaagt dan waarschijnlijk dat hij of zij zich vergeten voelt en weer alleen staat in de worsteling om op het juiste pad te blijven. Dus moet je als bekeerling pro-actief zijn en doorzetten in je oorspronkelijke zoektocht naar hulp en informatie.

Veel bekeerlingen zijn ooit geïnspireerd geraakt om de islam te bestuderen door hun ontmoeting met een moslim. Dit komt dan door het gedrag van die moslim. Ze zagen geestelijke rust, vrijgevigheid, geduld, doorzettingsvermogen en een oprechte nederigheid tegenover God. Zelfs moslims die slechts gedeeltelijk hun geloof praktiseren hebben vaak deze eigenschappen. Door deze kwaliteiten gaan niet-moslims anders naar de religie kijken. Misschien meer dan welke andere religie dan ook, wordt de islam beoordeeld naar het gedrag van de volgelingen.

De islam is een sociale religie en een geïsoleerde moslim is een incomplete moslim. Iemand die in een moslimfamilie en binnen een moslimgemeenschap geboren wordt is zich misschien niet bewust van het effect van isolatie. Een ongetrouwde bekeerling leeft op een plek waar niemand anders ’s ochtends opstaat voor het gebed, waar niemand anders aandacht besteedt aan het naderen van het volgende gebed, waar niemand vast, niemand zich bezig houdt met islamitisch gedrag en waar niemand anders alcohol en varkensvlees vermijdt. Als dit lange tijd zo doorgaat, eist het zijn tol. Mensen die binnen een moslimfamilie geboren zijn kunnen dit begrijpen als ze in hun familie de enige zijn die probeert op tijd te bidden of de hidjab te dragen, enzovoorts. In het begin zijn ze nog in staat om op het rechte pad te blijven, maar wanneer ze omringd worden door mensen die dat niet doen, verliezen ze na verloop van tijd hun kracht, of dat wat de anderen doen lijkt toch logischer. 

Veel moslims isoleren zich van niet-moslims, omdat ze weinig met elkaar gemeen lijken te hebben of vanwege verzen in de Koran die zeggen dat men niet de ongelovigen boven de gelovigen als vrienden moet kiezen. Dat gedrag is onjuist, want het leidt tot het verwaarlozen van de plichten als goede buren. 

“God heeft jullie niet verboden om degenen, die niet tegen jullie hebben gevochten vanwege de godsdienst en jullie niet uit jullie huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar, God heeft de rechtvaardigen lief.” (60:8)

Soms vergeten we God en laten we ons afleiden door de verleidingen van deze (materiële) wereld. We denken dan bijvoorbeeld dat we beter geen baard kunnen laten staan of een hoofddoek dragen omdat we dan moeilijker aan geld zullen komen. Maar als we even stilstaan bij God’s Woord, dan realiseren we dat dit onzin is want het geld komt uiteindelijk van God. Als je God gehoorzaamt, dan zul je beloond worden – niet andersom. Als je ongehoorzaam bent aan God en van allerlei rijkdommen geniet, dan kan dit een vloek zijn in plaats van een zegen. 

“Laat daarom noch hun rijkdommen noch hun kinderen u verwonderen. God wil hen er slechts mee beproeven in het wereldlijke leven en hun zielen zullen heengaan terwijl zij ongelovigen zijn.” (9:55)

Mocht iemand erover denken zich te bekeren en bezorgd zijn over de reactie van zijn of haar familie: laat zoiets je niet tegenhouden als je ervan overtuigd bent dat de islam de waarheid is. Het is niet makkelijk, maar het huis kan niet de hele tijd in rep en roer zijn. Families reageren verschillend en vaak reageren ze op de lange termijn beter dan verwacht. Bijna alle bekeerlingen vertellen dat hun families beter reageerden dan ze hadden verwacht. Er zijn veel goede momenten en vaak lijkt het alsof er niets veranderd is. Toch zal je relatie met je familie nooit meer helemaal hetzelfde zijn – je zult niet precies op dezelfde manier bij hen horen als eerst. Dus mocht je je zorgen maken over welk onderdeel dan ook van dit leven, inclusief de relatie met je familie, probeer jezelf dan te herinneren:

“En wat degenen betreft die in God geloven en zich aan Hem vasthouden, God zal hen zeker tot Zijn barmhartigheid en genade toelaten en hen op het rechte pad tot Zich voeren.” (4:175)

Het doet pijn om te weten dat je moeder je niet waardeert zoals je bent en het niet kan accepteren. Het doet pijn om iets te doen als je weet dat het haar pijn doet en hoeveel strijd het thuis veroorzaakt. Dat is het moeilijkste van bekeren. Het is vreemd om iets te doen waarvan je denkt dat het juist is, maar wat door je familie gehaat wordt.

“En Wij hebben de mens geboden aardig te zijn voor de ouders, maar als zij proberen u iets met Mij te laten vereenzelvigen waarvan u geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot mij is uw terugkeer en Ik zal u vertellen wat u deed.” (29:8)

Het doel van het leven is niet om de hele tijd gelukkig te zijn en het makkelijk te hebben. Onze moeilijkheden zijn er met een bedoeling. Als we er geduldig mee omgaan dan zullen we tot de succesvolle mensen behoren. Het is goed om moslim te zijn, zelfs als het soms impopulair is of verkeerd begrepen wordt. Het is goed om moslim te zijn zelfs als anderen tegen je in gaan. Het is goed om moslim te zijn omdat je heldere doelen in het leven hebt. 

Kort samengevat: de weg na de bekering is niet altijd makkelijk. Een bekeerling komt vaak allerlei beproevingen tegen, van moslims en van niet-moslims. Maar hij of zij zal ook veel steun ontvangen. Binnen korte tijd zal hij of zij een graag gezien lid van de islamitische gemeenschap zijn en daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. En God is de grootste steun.

Bron: http://www.al-islam.org/es/printpdf/book/export/html/28395

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Waarom Islam?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Als we kijken naar de geschiedenis, zien we dat de islam zich erg snel heeft verspreid over de wereld. Eerst verspreidde de islam zich over Azië en Afrika en daarna ook over Europa. Geen enkele godsdienst is zo snel gegroeid over de wereld zoals de islam. Welke factoren hebben ervoor gezorgd dat de islam zich zo snel heeft verspreid over de wereld? 

1. De Heilige Koran. 

Het is een niet te ontkennen feit dat de Koran een boek is dat miljoenen mensen tot op de dag van vandaag heeft geïnspireerd en beïnvloed, vanwege de schoonheid en de stijl van de Heilige Koran. De schrijftaal van de Koran was en is nog steeds een uitdaging. De Koran is niet een verhalenbundel of een historisch boek. Het is een boek voor alle tijden en samenlevingen om de mensen te leiden op het rechte pad van liefde, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en betrouwbaarheid. De Koran is een heilig Boek, dat sinds de zevende eeuw tot aan de dag van vandaag in de twintigste eeuw een wonder en leiding is voor de gehele mensheid. 

2. De persoonlijkheid van de Profeet van de islam. 

De Profeet Mohammed (s)  was geboren onder het stralende licht van de geschiedenis. De Profeet is een deel van zowel de religieuze als de wereldse geschiedenis. Hij was geboren in Mekka en hij leefde veertig jaar met hen (de bevolking van Mekka)  voordat hij door Allah (swt) als een profeet werd uitgekozen. In zijn kindertijd waren eerlijkheid en integriteit zijn kenmerken en was hij hierin zeker een voorbeeld. Mensen vonden nooit een fout in hem. Zij noemden hem de Waarheidsgetrouwe en de Betrouwbare. De Profeet Mohammed leidde niet een geïsoleerd leven. Integendeel. Hij had altijd contact met de mensen. De Profeet reisde en communiceerde met alle mensen die afkomstig waren van allerlei verschillende culturen. Het verschil was alleen dat de Profeet Mohammed niet geïnteresseerd was in hun wereldse verlangens die van een laag niveau waren. Hij leefde in een samenleving waarin mensen standbeelden aanbaden, maar hij sloot zich nooit aan bij hun overtuigingen noch ging hij akkoord met hun ideeën. Zijn vijanden respecteerden de Profeet Mohammed en de vrienden van de Profeet bewonderden hem. Geen profeet in de geschiedenis ontving zoveel spontane gehoorzaamheid van zijn gemeenschap als de Profeet Mohammed. 

3. Het sterke geloof van de vroegere moslims. 

Door de complete eerlijkheid en de invloed van de persoonlijkheid van de Profeet Mohammed, was het geloof van die moslims érg sterk. Ons is verteld dat de volgelingen van Mozes weigerden om Jeruzalem te betreden toen hen dit werd gecommandeerd. Mozes vertelde zijn volgelingen dat hij en God zijn vijanden moesten gaan bevechten. Ons is verteld dat de meeste volgelingen van Jezus, Jezus verlieten op het moment dat er een crisis was. Zelfs een leerling van Jezus liet Jezus in de steek toen er crisis was. Niemand van de volgelingen van deze profeten en andere profeten in de islam steunde de profeten écht in tijd van nood. 

Echter, de metgezellen van Mohammed waren verschillend. Toen Mohammed in Mekka was, was hij samen met zijn volgelingen machteloos en hadden ze geen bescherming. Allen stonden in de test van crisis en niemand van de metgezellen van de Profeet Mohammed verloor het vertrouwen in de Profeet Mohammed. Zij bleven sterk, want zij hadden de Profeet bij hun. De actie van die moslims heeft hun sterke geloof en vertrouwen bewezen in de islam en in de Profeet Mohammed. Zij allemaal predikten de islam en praktiseerden wat zij predikten. Het geloof van iedere moslim geeft een moslim de steun en vertrouwen in wat hij zegt en in wat hij doet. 

4. De principes van de islam waren een geweldige bron van aantrekkelijkheid, omdat zij logisch en duidelijk waren en zijn. 

Iemand kan heel gemakkelijk een religieuze leer accepteren dat het volgende verklaart: 

Er is geen God maar de Almachtige Wie het hele universum heeft geschapen; niemand is waardig in aanbidding behalve Hij; Hij is de Heer alleen, zonder partner, vennoot of zoon; Hij heeft niet verwekt noch werd Hij verwekt, en niets is aan Hem gelijk; Hij is de Rechtvaardige, de Barmhartige, en de krachtige, noch antropomorfe noch fysiek; en Zijn macht omvat het hele universum.

Zo een simpel en eerlijke monotheïsme is gemakkelijk te accepteren voor het geheugen van een mens, dat uitleg zoekt over het bestaan van de wereld. Deze religie, de islam, verwart niet het hoofd van een mens, omdat het  zegt dat God de Enige is. Noch representeert de islam God als een mens dat is geboren uit een ander mens. 

5. De principes van de islam zijn consistent en samenhangend. 

Ze spreken elkaar niet tegen en zij spreken ook geen enkele religie tegen. Het christendom, jodendom en islam pleiten alle drie voor de rechtvaardigheid van God en Zijn eerlijkheid. Echter, de islam neemt dit fundamentele begrip en volgt het grondig. Als God rechtvaardig en eerlijk is, zou Hij geen enkele ziel iets opleggen wat een ziel niet aankan. Islam vertelt ons dat de meest Rechtvaardige niet verantwoordt, alleen als het individu zelf iets volgens zijn eigen keuze maakt. God stelt een mens niet verantwoordelijk voor de zonden van zijn vader of grootvader, omdat hij daar geen controle over kan hebben. Islam leert de mensheid dat ieder mens vrij en puur van iedere zonde is geboren.

6. De principes van de islam hebben een positieve houding jegens alle aspecten van het leven van een mens.

De islam is in vergelijking met andere religies, de enige religie die het belang van de spirituele en materiële aspecten van het leven van een mens benadrukt. God, volgens de islam, wil niet dat mensen hun biologische behoeften verwaarlozen noch bestaat er een conflict tussen het beantwoorden van deze biologische behoeften en onze spirituele ontwikkeling. Ze zijn juist onderling afhankelijk van elkaar. Als een mens geen voeding, een dak boven zijn hoofd en warmte krijgt, dan wordt het erg moeilijk om te mediteren of iets goeds te doen voor een ander mens. Maar als zulke benodigdheden voor een mens zijn vervuld, kan een mens gemakkelijk zijn toevlucht zoeken bij zijn Heer. De islam doelt niet op de onderdrukking van de biologische verlangens van een mens; het doelt op de ontwikkeling van de biologische verlangens en voorkomt dat een individu beschadigend en excessief is voor zichzelf of zijn omgeving in de samenleving. 

7. De principes van de islam zijn universeel.

De principes van de islam zijn universeel. Dit kunnen we allemaal terugzien in de manier waarop de islamitische leer niet-discriminerend is overgebracht bij anderen. Ook de profeten in de islam worden allemaal erkend. Mensen zijn in de islam gelijkwaardig in Gods ogen en eenieder heeft een toegang tot het rijk van God als hij of zij maar rechtvaardig is. Een waarheid spreekt nooit een andere waarheid tegen. Daarom verkondigt de islam dat er alleen een religie is dat geopenbaard is in verschillende tijden naar verschillende profeten, die God had gekozen om Zijn bericht te openbaren aan de mensheid. Het is ondenkbaar dat de Almachtige een bepaalde doctrine zou openbaren aan een boodschapper en dan een andere boodschapper een doctrine laat openbaren die de eerste doctrine tegenspreekt. De Almachtige heeft Zijn hemelse principes, geboden en wetten geopenbaard in verschillende stadia van de menselijke beschaving op basis van de capaciteit van het menselijk begrip. Daarom zegt de islam dat het een plicht is voor iedere moslim om Jezus, Mozes en alle profeten te herkennen, te respecteren en hun leer te waarderen.  

 “Say: We believe in God and (in) that which has been revealed to us, and to Abraham, …and that which was given to Moses and Jesus, and that which was given to the prophets from their Lord. We do not make any distinction between any of them, and to Him do we submit.” (Koran 2:136)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Is het noodzakelijk voor de mens om een religie te volgen?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De eerste vraag die hierbij gesteld kan worden is wat is de relatie tussen het leven en religie? Is het niet mogelijk om in een maatschappij te leven waarin de menselijkheid wordt gehandhaafd zonder daarbij te geloven in Allah (swt) en de islam? 

Klopt het niet dat een religieus persoon iemand is die gelooft in Allah  (swt) en alleen bepaalde handelingen uitvoert voor de tevredenheid van Allah (swt)? 

Het is mogelijk dat in een samenleving waarin de regels worden gemaakt door mensen, dat de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer van de samenleving bepaald wordt door te kijken naar de sterke en zwakke kanten van de mensen. De regels die gemaakt zijn door de mens vervangen de religieuze regels en zodoende wordt religie als iets onnodig gezien. 

Het tegenovergestelde wordt echter bewezen wanneer we kijken naar de geboden en regels van de islam. De islam aanhangen betekent tot God bidden, maar dit is zeker niet het enige gebod. De islam kent vele instructies en regels voor individuele en sociale taken voor de mens.  

In de islam wordt er rekening gehouden met de mensheid en er wordt verwacht dat men in het dagelijks leven  handelt naar de toepasselijke regels van de islam die in overeenstemming staan met de individuele en sociale acties van de mens. 

De islam hecht veel waarde aan het geluk en vooruitgang  van een sociale samenleving. Elk rechtvaardig persoon erkent dat de regels die gemaakt zijn door de mens niet kunnen tippen aan die van een religie. 

De Almachtige Allah (swt) beschrijft de islam in de heilige Koran. 

Als voorbeeld vindt u hier een aantal verzen uit de Koran. 

''Welzeker de ware religie is met Allah (swt), de Islam. En ook met de mensen aan wie wij het Boek hebben gegeven. En die niet tegenwerkten toen kennis werd bijgebracht aan ze.  

En diegenen die niet geloven in de Tekenen van Allah (swt), Allah (swt) is welzeker snel in rekenen.” (straffen) (3:19)'

Alle profeten hebben de mensen opgeroepen tot het geloven in één God en overgave aan Allah's (swt) geboden. Alhoewel de religieuze geleerden wel het goed van het kwaad hebben kunnen onderscheiden, hebben ze niet geaccepteerd wat rechtvaardig was, mede door hun vooroordelen en vijandigheden. Elk geleerde sloeg zijn eigen weg en dit resulteerde in verschillende godsdiensten op aarde. 

Deze mensen geloofden niet in de Goddelijke verzen.  Zij zullen de gevolgen voor hun daden niet kunnen ontlopen. 

''En wie een ander religie aanhangt dan de islam, zal niet geaccepteerd worden. En hij/zij zal in het Hiernamaals behoren tot de verliezers.'' (3:85) 

''O, jullie die geloven! Geef je over aan Allah (swt) en volg niet de Shaitaan. Hij is weliswaar jullie openlijke vijand.'' (2:208) 

''En kom je beloftes na, wanneer je een belofte maakt met Allah (swt). En breek je beloftes niet wanneer je ze te snel hebt gemaakt en wanneer je Allah (swt) getuige hebt gemaakt, Allah (swt) weet weliswaar wat je doet.'' (16:91) 

Dit vers houdt in dat wanneer je beloften maakt met mensen of met Allah (swt), dat je deze hoort na te komen.  

''Roep mensen op tot jouw God door middel van wijsdom en goede aanmoediging en debatteer met ze op een goede manier. Welzeker, jouw God weet wie van het pad zal afdwalen en wie het juiste pad zal volgen.'' (16:125) 

Dit vers houdt in dat je je geloof moet propageren door middel van het debatteren. Een moslim moet communiceren met mensen op een manier waarop de mensen 

hem/haar zullen begrijpen. En wanneer het  niet lukt om iemand te overtuigen, probeer dan een debat aan te gaan met die persoon, zodat je de waarheid kan bewijzen en de mensen kunt leiden naar de waarheid.  

''En wanneer iemand de Koran reciteert, luister er dan naar en blijf stil. Zodat Allah (swt) genadevol zal zijn.'' (7:204) 

''O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah (swt)en gehoorzaam de Profeet (s) en gehoorzaam diegenen die de leiding hebben onder jullie. En mocht je dan een woordenwisseling met elkaar hebben, herplaats het dan tot Allah (swt) en de Profeet  (s) als je gelooft in Allah (swt) en de Dag des Oordeels. Dit is uiteindelijk beter.'' (4:59) 

Dit vers geeft aan dat in een islamitische samenleving problemen alleen opgelost kunnen worden door de Koran en de Hadiths van de Profeet (s) te volgen. Als problemen opgelost worden op een andere manier door het volgen van de Koran of Hadiths, dan is dat volgens wat het meest logisch is. Dit is omdat de Koran accepteert wat het meest logisch (in een bepaalde situatie) is. 

''Zodoende, het is vanwege de genade van Allah (swt) dat je ze op een zachtaardige manier behandelt. En als je op een harde/onvriendelijke manier tegen ze had gehandeld, dan waren ze ver van je gegaan. Excuseer ze en vraag om genade voor ze. En vraag ze om raad in een bepaalde situatie en wanneer je een besluit hebt genomen, vertrouw dan op Allah (swt). Allah (swt) houdt weliswaar van de mensen die op Allah (swt) vertrouwen.'' (3:159) 

Goed gedrag, genade en om advies vragen bij problemen zorgen voor enigheid en compassie. Leden van een samenleving horen hun leider te respecteren. 

Allah (swt) beveelt de leider van een samenleving om genadevol en zachtaardig te zijn en om advies te vragen. Maar het kan ook voorkomen dat iemand een verkeerd besluit neemt. Allah (swt) beveelt de leider van een samenleving om onafhankelijk en neutraal te zijn in het nemen van belangrijke beslissingen. En om in Allah (swt) te vertrouwen, want niemand kan Allah's (swt) plan tegenwerken. 

Op dezelfde manier introduceert Allah (swt) het jodendom en christendom met hun Goddelijke boeken de Torah en de Bijbel en hun sociale richtlijnen als volgt: 

''En hoe maken ze jou een rechter en ze hebben de Torah waarin Allah's oordeel te vinden is. Wij hebben welzeker de Torah geopenbaard waarin licht en richtlijnen zijn. Ook de profeten hebben zich overgegeven aan Allah's (swt) oordelen. 

Tawrat en Injiel (Torah en bijbel) die nu in de handen van de joden en christenen zijn, benadrukken dit punt, omdat de Tawrat vele wettelijke en juridische bepalingen bevat en schijnbaar bevestigt en verklaart de Injiel de religieuze wetten van de Tawrat.

Conclusie

Uit bovengenoemde verklaring wordt duidelijk dat religie zoals deze beschouwd wordt volgens de visie van de islam een dezelfde manier van leven is waar een mens niet aan kan ontsnappen. Het verschil tussen religie en een menselijke wet is dat religie is neergedaald door de Almachtige Allah, terwijl sociale wetten voortkomen uit de geest van de mensen. In andere woorden, religie verenigt de mens zijn sociale leven met zijn aanbidding en gehoorzaamheid aan de Almachtige Allah, terwijl een dergelijke handeling anders dan op dit niveau, de gehoorzaamheid en aanbidding tot Allah (swt) niet bereikt kan worden door het volgen van menselijke wetten. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren 

Afdrukken

Bekeren tot de Islam

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het bekeren tot de islam is makkelijker dan andere religies.  Het enige wat noodzakelijk is voor de bekering is de acceptatie en het uitspreken van de Islamitische geloofsbelijdenis.

Geloofsbelijdenis

De Sjahada is de Islamitische getuigenis; 

‘Ik getuig dat er geen God is behalve Allah, en Mohammed is zijn boodschapper’.

ʾasjhadoe ʾan lā ʾilāha ʾillā-llāh(oe), wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh’

Hiermee getuig je dat geen God aanbeden mag worden behalve Allah en dat Mohammed (s) de laatste boodschapper is die God verzonden heeft met hierbij de erkenning van alle profeten, van profeet Adam (a) tot de laatste profeet Mohammed (s). 

Door het uitspreken van de Islamitische getuigenis wordt je officieel moslim. 

Het is aanbevolen maar niet verplicht om aan de Islamitische getuigenis een derde element toe te voegen:

‘En Ali is Gods vriend’.

wa ʿAliyyoen waliyyoe llāh(i)

Hiermee benadruk je dat Ali (a) de gezant is van God en de opvolger is van profeet Mohammed (s) als IMAM (hij is geen profeet). 

Zuilen van het geloof

De Islamitische getuigenis staat in nauw verband met de 5 zuilen van het geloof (oesoel al-dien):

-De eenheid van God, 

-Rechtvaardigheid, 

-Profeetschap, 

-Leiderschap, 

-Dag des oordeels.

De 3 zuilen die centraal staan in de islam zijn; de eenheid van God, profeetschap  en de dag des oordeels. De Islamitische getuigenis omvat deze 3 zuilen. Omdat de rechtvaardigheid van God onlosmakelijk verbonden is aan de eenheid van God en het leiderschap door de 12 Imams onlosmakelijk verbonden is met de profeetschap moeten we spreken van 5 zuilen die de pilaren vormen van de Islam. 

Link: de Pilaren (zie module rechts)

De geboden

De geloofsovertuiging kenmerkt zich door de zuilen van het geloof (feroea al-dien). De gehoorzaamheid van God is een belangrijk instrument voor een stevig fundament dat nodig is voor  de geloofsovertuiging. Hiervoor zijn er in de Islam 10 geboden waar een moslim zich aan moet houden:

-Het gebed

-Het vasten

-De bedevaart

-Khums 

-Zakaat

-Het strijden voor de Islam 

-Het goede aanraden

-Het slechte afraden

-Het erkennen van de door God gegeven positie aan de Profeet en zijn Huisgezin

-Afkeer van het kwade tegen de Profeet en zijn Huisgezin

Deze 10 geboden zijn een plicht voor een moslim. Al deze handelingen symboliseren de 5 zuilen van het geloof en onderstrepen hierbij  de getuigenis van de islam. Het belangrijkste van al deze geboden is het gebed. Als het gebed wordt geaccepteerd dan worden alle andere geboden ook geaccepteerd en als het gebed wordt verworpen dan worden alle andere geboden ook verworpen. Vanzelfsprekend zijn de dagelijkse gebeden daarom een belangrijk kenmerk geworden voor het praktiseren van de islam.  

Link: Geboden

Islamitische jurisprudentie

Deze 10 geboden zijn opgenomen in de Islamitische jurisprudentie. Een moslim moet de Islamitische jurisprudentie als leidraad nemen voor al zijn handelingen om de Islam te kunnen nastreven. Hierbij moet je verschillende onderwerpen in acht houden; zoals de gehoorzaamheid van ouders, het dragen van een hoofddoek voor de vrouwen, reinheid, huwelijksrituelen etc.  Een moslim moet een wetgeleerde in religieuze zaken volgen. Zodoende pas je de wettelijke opinie (fatwa) van de jurist toe. Het is de taak van de jurist om uit de Koran en de juiste overleveringen tot een weloverwogen oordeel te komen in de jurisprudentie. Het is alsof je de verantwoordelijkheid rechtstreeks op de schouders van de jurist hebt gelegd, en dat hij rekenschap verschuldigd is aan Allah (swt), voor zover het jouw uitvoering van zijn fatwa betreft. 

Link: fiqh (zie module rechts)

De Koran

De Koran is het enige van de door moslims erkende Islamitische Heilige Boek dat zuiver is overgeleverd. De Koran  woorden zijn in de Arabische taal door God via de engel Gabriel aan Mohammed (s) geopenbaard. De Koran is een vervolg op de Psalmen,  het Evangelie en de Torah. Alleen de Koran is nog authentiek en dat is het wonder van de Koran. 

De interpretatie van de Koran komt alleen tot zijn recht in het licht van het huisgezin van de Profeet (s), de Ahlalbait (a).  Dit is van cruciaal belang omdat foutieve interpretatie kan leiden tot gevaarlijke tendensen of verkeerde overtuigingen waardoor je bewust of onbewust kan afdwalen van de islam.

Link: De heilige Koran

Link: tafseer al Mizan

.© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Meer artikelen...