Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

De overlevering van de thaqalyn: de bewijzen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Allahuma sali ala Mohammed wa alee Mohammed . 

Wanneer men onderzoek doet naar de Islam hoort men dat serieus en eerlijk aan te pakken. Helaas wordt dat niet overal gedaan. Dit artikel zal gaan over de leugens over de overlevering van de “thaqalayn”. 

Voor diegenen die de overlevering nog niet kennen: 

Het is overgeleverd door de profeet Mohammed (s): "Voorwaar, Ik laat aan jullie twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter: Het Boek van Allah en mijn Ahl al-Bayt. Voorwaar, deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot ze naar mij terugkeren bij de wand van de Vijver." 

Het probleem zit niet in de overlevering zelf maar dat er geleerden zijn die de overlevering veranderen. De overlevering bevestigt de hoge status van de Ahlalbait (a) en desondanks blijft er tot de dag van vandaag haat tegen de Ahlalbait (a).

Laten wij eens een kijkje nemen in de valse verwijzingen :

Boek: Muhadaraat fie al aqeedah al da3wa

Deel: 4 

Bladzijde: 253

Auteur : Sheikh saleh Al Fauwzaan.

Hierin staat dat de profeet Mohammed (s) heeft gezegd: "Voorwaar ik laat aan jullie twee waardevolle dingen achter de koran en de SOENNAH."

Hier is de pagina :

Let op: er wordt gezegd soennah. Als je onder aan de pagina kijkt staat er een bronvermelding:

Boek: Al Tirmidhi

Auteur: Sheikh Al Albani

Deel: 3

Overleveringnummer: 3788 

Dit is de verwijzing, we gaan eens een kijkje nemen in dat boek:

Boek: Al Tirmidhi

Auteur: Sheikh Al Albani

Deel: 3

Overleveringnummer: 3788 

Bladzijde: 543

De profeet (s) zei: "Voorwaar ik laat twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter me de koran en de AHLALBAYT.’’

Allahuma sali alaa mohammed wa alee Mohammed. Dit is de eerste valse verwijzing van het boek Muhadaraat fie al aqeedah al da3wa. 

Hier is de pagina :

Het tweede boek waarin wordt gekeken is:

 

 

Boek: Taleeqat al Musnid

Auter: Sheikh Hussain saleem Assad

Deel:1

Blz: 11

De profeet (s) zei: "Voorwaar ik laat aan jullie twee waardevolle dingen achter de koran en de SOENNAH.’’

Kijk eens goed waar de overlevering naar verwijst: 

Boek: musnad al maslalwi

Overleveringnummer: 1021 ,1140 

Bladzijde: 297 

Wij gaan eens een kijkje nemen in het boek Musnad al Maslawi:

De profeet (s) zei: "Ik laat jullie twee waardevolle dingen achter; de Koran en AHLALBAIT.’’

Hierbij de overlevering:

Hieronder is de pagina te zien uit Musnad al Maslawi blz 297:

Het boek Taleeqat al Musnid verwees ook naar Sahieh Moslim Overlevering 2408.

Boek: Saheeh Moslim ( boek 44)

Hoofdstuk: Fadhael Ali

Oveleveringnummer: 2408

Bladzijde: 216

Hier is de voorkant beste broeders en zusters:

Nu gaan we eens kijken in de inhoud, daarin staat: "...De koran en AHLALBAIT!"

(Voor degenen die een universitair boek willen): 

 

Boek: Rasaael Jamaiee , athr al ilm fi al daawah lilallah taa3ala 

Auteur: Dr. Marzoeq Ayoebi , Universiteit Medina. 

Jaar druk: 1428 na de Hijra

Deel: 1

Bladzijde: 52

Voor alle duidelijkheid, met dit boek studeren de studenten op de universiteit van Medina.

De profeet Mohammed (s) zei: "Voorwaar ik laat aan jullie twee waardevolle dingen achter de koran en de SOENNAH."

Hij verwijst naar Sahieh Moslim (het is niet duidelijk naar welke overlevering/bladzijde verwezen wordt dus heb ik zelf een overlevering gekozen, de eerder genoemde overlevering was ook uit sahieh moslim) laten wij eens kijken: 

Boek: Sahieh Muslim 

Deel: 4

Bladzijde: 1883

Overgeleverd door Aisha: "Hassan , Hussain , Fatima , Imam Ali (a) kwamen het huis binnen en toen zei hij (soerat Al Ahzaab aya 33): "O ahlalbayt allah wenst allen onreinheid van u te verwijderen en u schoon en zuiver te maken.’’

Aanschouw de bewijzen die Ahl al Shia (de sjieten) uit de boeken van Ahl al Sunna kunnen halen. Er zijn echter nog steeds Soennietische geleerden die hier niet van overtuigd zijn en standvastig in onwaarheden blijven geloven en deze vermelden:

Boek: Alalya albihaya

Naam: Saleh aal sheikh

Deel 2, bladzijde 461: 

“Hadith al thaqalayn” is verkeerd begrepen, dit is geen correcte overlevering. Het moet zijn: de Koran en de soennah.

Tot slot raad ik iedereen aan om in dit boek te gaan kijken:

Boek: Al Mustadrak ala al saheehayn

Deel: 3

Bladzijde: 161

Dit is overgeleverd door de profeet Mohammed (s): “Voorwaar, Ik laat aan jullie twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter: Het Boek van Allah en mijn Ahl al-Bayt. Voorwaar, deze twee zullen nooit van elkaar scheiden tot ze naar mij terugkomen bij de wand van de Vijver." 

Al Mustadrak ala al saheehayn zegt het volgende hierover: ‘’Deze overlevering is correct en betrouwbaar volgens de 2 geleerden.’’ Daar voegt Al Dhabaie (geleerde) nog aan toe: ‘’Deze overlevering klopt volgens Muslim en Bukhari.’’

Geschreven door broeder Yasser

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Reacties   

+1 #1 Teyfik 04-11-2015 20:25
De Quran en sunnah hadith staat nergens in de sahih sitaah. Het staat alleen in het boek van ibn malik(malik al muwatta) waar staat: er is mij verteld.. nergens staat er een ketting van overleveraars( wat tevens een zwakke overlevering is). Daarin tegen staat de Quran en de ahlalbayt in tientallen overleveringen die gezien worden als authentiek zowel aan de kant van sjieeten als soennieten. Soubhanallah de haat tegen de ahlalbayt(as) is zo groot dat ze de belangrijkste gebeurtenissen binnen de islamitische geschiedenis ontkennen, vermijden en proberen te veranderen.

Verder een mooie artikel, altijd zoeken naar de waarheid en blijf de kennis verspreiden.

wassalaam

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.