Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Een geschenk (smeekgebed) van Imam al Hussein (a)

In naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Toen op de tiende dag van Muharram (Ashura) in het jaar 61 AH Imam al Hussein (a) in de tent kwam om afscheid van zijn metgezellen te nemen, hield hij de hand van zijn zieke zoon Ali bin Al Hussein (a) tegen zijn borst en zei:

“Mijn zoon! Ik leer je een dua dat je moet onthouden. De engel Jibrail leerde dit gebed aan mijn grootvader (s), de Boodschapper van Allah (swt), en leerde het vervolgens aan mijn moeder Fatima (a). Wanneer je een speciaal verzoek hebt, of in tijden van verdriet en tegenslagen, reciteer dan het volgende smeekgebed”:

Bi haqqi yaseen wal quranil hakeem

Wa bihaqqi taa-haa wal quraanil adheem

Yaa man yaqdiru alaa hawaa-ijis-saa-ileen

Yaa man ya’lamu maa fid dhameer

Yaa munafissan ‘anil makrobeen

Yaa mufarrijan ‘anil maghmoomeen

Yaa raa’hima shaykhil kabeer

Yaa raaziqat Tiflis sagheer

Yaa man laa yahtaaju ilat tafseer

Saalli alaa muhamaddin wa aali muhamaadin waf ‘al bee (mention your wishes)

“Bij de waarheid van Yaseen ( een titel van de Profeet (s))

En de Koran der wijsheden

En omwille van Ta-Haa (een andere titel van de Profeet (s))

En de nobele Koran

O, Hij die in staat is om de wensen van degenen die vragen te vervullen

O, Hij die weet wat in de harten schuilt

O, Hij die de zorgen verdrijft

O, Hij die het verdriet van degenen die treuren verdrijft

O, Hij die barmhartig is voor de oude mannen

O, Hij die zorgt voor de zuigelingen

O, Hij die geen nadere uitleg nodig heeft.

Zend zegeningen naar Mohammad en zijn heilige nageslacht (en benoem uw wensen).”

Dit smeekgebed is te vinden in Mafateeh al-Jinaan , pagina no. 380

In het boek "Imam Hussein (a),as his words portray” van de overleden Ahmed Hussein Sherrif levert hij het volgende commentaar op dit smeekgebed:

“In feite is dit smeekgebed als een les bedoeld om zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden niet aan het geloof te twijfelen. De woorden in dit gebed zijn bedoeld om ons duidelijk te maken dat Allah (swt) weet wat er in onze harten schuilt. Hij (swt) is in staat onze zorgen en het verdriet weg te nemen en Hij (swt) is de Enige (swt) die onze wensen kan vervullen. Wat het van ons vereist, is dat we altijd volledig vertrouwen in Hem moeten hebben en niemand anders.”

Hij voegt er verder aan toe:

“Zodanig hebben we geleerd om bij onze problemen en wensen door middel van de door Allah (swt) aangestelde tussenpersonen; de profeet Mohammad (s) en zijn heilige huisgenoten (a) te vragen om bemiddeling. We zijn dan ook verplicht om zegeningen naar Mohammad (s) en zijn heilige huisgenoten (a) te zenden terwijl we intussen een beroep doen bij Allah de Almachtige.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.