Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

De overlevering van de mantel (Hadith al-Kisa)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Jaber ben abed Allah al-nasari zei dat hij Fatima Al Zahra (a), de dochter van de profeet (s), heeft horen zeggen: “Mijn vader, de boodschapper van Allah (swt), kwam eens mijn huis binnen en zei”: “as salaam aleikom Fatima”.

Ik zei: “Wa'aleikom salaam”.

Hij zei: “Ik voel vermoeidheid in mijn lichaam”.

Ik zei: “Laat Allah (swt) dat maar wegnemen”.

Hij zei: “Geef me de Jemense deken en leg die over me heen”

Ik heb de deken gebracht en ik heb hem gedekt met die stof. Toen bleef ik naar hem staren, zijn gezicht was zo mooi en wit. En het straalde licht, net als de maan in zijn 15e dag.

 

Na minder dan een uur hoorde ik mijn zoon Hassan (a) binnen komen.

Imam Hassan (a) zei: “As salaam aleikom moeder”

Ik zei: “Wa'aleikom salaam mijn zoon en het licht van mijn ogen”.

Hij zei: “Ik ruik een lekkere geur bij jou, net als die geur van mijn opa (s)”.

Ik zei: “Ja, jou opa is onder de deken (stof)”.

 

Imam Hassan (a) ging richting de deken en zei: “As salaam aleikom opa, o boodschapper van Allah (swt), mag ik met u onder de deken?”

De profeet (s) zei: “Wa'aleikom salaam, mijn zoon, je mag van mij”. Imam Hassan (a) ging onder de deken.

 

Daarna, na minder dan een uur, zag ik mijn zoon Imam Hussain (a) binnenkomen.

 

Hij zei: “As salaam aleikom moeder”

Ik zei: “Wa'aleikom salaam mijn zoon en de blijdschap in mijn leven”.

Hij zei: “Ik ruik een lekkere geur bij jou, net die geur van mijn opa (s)”.

Ik zei: “Ja, jouw opa en jouw broer zijn onder de deken (stof)”.

Hij ging richting de deken en zei: “As salaam aleikom mijn opa, die Allah (swt) gekozen heeft, mag ik met jullie onder de deken?”

De profeet (s) zei: “Wa'aleikom salaam mijn zoon en diegene die mijn Ummah (volk) vergeeft, kom binnen”.

Na een paar ogenblikken kwam Imam Ali (a) binnen en zei: “As salaam aleikom dochter van de profeet (s)”.

Ik zei: “Wa'aleikom salam oh vader van Hassan (a) en de meester der meesters”.

Hij zei: “Ik ruik een lekkere geur bij jou, net als die geur van mijn broeder en mijn neef de boodschapper van Allah (swt)”.

Ik zei: “Ja, hij en jouw zonen zijn onder de deken”.

 

Hij ging meteen richting de deken waar zijn zonen (a) en de profeet (s) onder waren en zei: “As salaam aleikom oh boodschapper van Allah (swt), mag ik met jullie onder de deken?”

De boodschapper van Allah (swt) zei: “Wa'aleikom salaam mijn broeder, mijn opvolger en mijn Khalifaat. Kom binnen”.

Daarna kwam ik naar hen toe en vroeg: “Salaam aleikom mijn vader en de boodschapper van Allah (swt), mag ik uw toestemming om met jullie onder de deken te komen?”

Hij zei: “Wa aleikom salaam mijn dochter, die een deel van mij is, je mag eronder komen”.

Toen ik eronder kwam, greep de profeet (s) een stukje van de stof met zijn rechter hand, richtte zijn gezicht naar boven en zei: “Oh Allah (swt), deze zijn mijn familie (Ahlalbait), hun bloed is mijn bloed en hun vlees is mijn vlees. Wat hen verdriet brengt, brengt mij ook verdriet en wat hen kwetst, kwets mij ook. Ik zal vechten tegen hun vijanden en vrede sluiten met diegene die vrede met hen wil. Ik houd van diegene die van hen houdt en zal vijandschap sluiten met diegene die het slechte voor hen wil. Ik ben van hen en ze zijn van mij. Schenk ze altijd genade en vergiffenis. Haal de onreinheid bij hen weg en laat ze altijd feilloos blijven”.

 

Daarna zei Allah (swt) tegen zijn engelen: “Mijn engelen en diegenen die boven in de hemel wonen, luister: Ik zou nooit een opgerichte hemel, een uitgestrekte aarde, een verlichte maan, een heldere zon, een roterend heelal, een stromende overzee en varende schepen hebben gecreëerd, zonder de liefde van diegene wie onder de deken zijn”.

 

Toen zei Jebrael: “Allah (swt), en wie bevinden zich onder de deken?”

Allah (swt) zei: “Zij zijn de familie van de boodschapper. Het zijn: Fatima (a), haar vader (s), haar man (a) en kinderen (a)“.

Jibrael zei: “Allah (swt), zou ik toestemming van U mogen krijgen om op de aarde te landen, zodat ik de zesde onder de deken kan zijn?”

Allah (swt) zei: “Je hebt Mijn toestemming!!”

 

En toen kwam Jibrael naar de aarde en zei: “As salaam aleikom boodschapper van Allah (swt). Allah (swt), de Hoogste, stuurt u salaam (vrede) en eer en zegt: “Ik zou nooit een opgerichte hemel, een uitgestrekte aarde, een verlichte maan, een heldere zon, een roterend heelal, een stromende overzee en de varende schepen hebben gecreëerd, als het niet voor uw belang en uw liefde was”. En Hij heeft mij toestemming verleend om als zesde met jullie onder de deken te komen. Zou ik dan van Uw boodschapper van Allah (swt), onder de deken met jullie mogen komen?”

Profeet (s) van Allah (swt) zei: “Wa aleikom salaam vertrouwde engel van Allah (swt), je hebt mijn toestemming”.

Jibrael kwam daarna bij ons onder de deken en zei: “Allah (swt) zegt tegen jullie: “Allah (swt) wenst alleen onreinheid van U te verwijderen en U schoon en zuiver te maken”.

En toen vroeg Imam Ali (a): “Zeg mij oh boodschapper van Allah (swt); wat voor waarde bij Allah (swt) heeft onze zitting hier onder de deken?”

De profeet (s) zei: “Ik zweer met diegene die mij als profeet (s) heeft gezonden en mij voor zijn boodschap als bevrijder heeft gekozen, dat als mensen in een zitting of een bijeenkomst onze zittingen zullen herdenken, dan zullen ze zeker veel genade krijgen en veel zegeningen zullen voor hen worden opgeschreven en de engelen zullen altijd bij hen blijven totdat ze uit elkaar gaan (totdat de bijeenkomst afgelopen is)”.

Daarna zei Imam Ali (a): “Ik zweer met de Allah (swt) van de Kaaba dat wij en onze shia (volgelingen) de winnaars zullen zijn“.

De profeet (s) zei nog eens tegen Imam Ali (a): “Ali (a), ik zweer met diegene die mij als profeet (s) heeft gestuurd en mij voor zijn boodschap als bevrijder heeft gekozen, dat als mensen in een zitting of een bijeenkomst deze zitting zullen herdenken en verdriet hebben, dan zal Allah (swt) hun verdriet verwijderen. Als ze bezorgd zijn, zal Allah (swt) hen helpen, en als ze een wens hebben, zal Allah (swt) hun wens waar maken!”

Imam Ali (a) zei: “ik zweer met Allah (swt) van de Kaaba dat wij de winnaars zijn en zo ook onze shia (volgelingen) nu, in dit leven en in het hiernamaals”.

http://www.youtube.com/watch? v=1yVHBfhewoI 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.