Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Ramadan overleveringen

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

#1 Ramadan: Het begin van het jaar

Imam Sadiq (a) zei: "Als de maand Ramadan veilig en correct blijft (met betrekking tot zonden), dan zal het het hele jaar zo blijven; de maand Ramadan is het begin van het jaar."

#2 Beloning voor recitatie van de Koran tijdens Ramadan.

Imam Reza (a) zei: "Diegene die één vers van de Koran in de maand Ramadan reciteert is als iemand die de hele Koran heeft gereciteerd in de andere maanden."

#3 Ramadan: de naam van God

Imam Sadiq (a) zei: "Zeg niet, "Dit is Ramadan" en "Ramadan is afgelopen" of  "Ramadan is aangekomen". Ramadan is één van de namen van Allah, de Machtige, de Glorierijke, die noch aankomt noch vertrekt. Zeg in plaats daarvan: "De maand Ramadan".

#4 Ramadan: De grote maand

De heilige Profeet (s) zei: "Zeker is de maand van Ramadan een grote maand. Allah vermenigvuldigt daarin de goede daden, wist de zonden en heft de rangen op."

 

#5 Beloning van de maand Ramadan

De Profeet Mohammed (s) werd eens gevraagd: "Oh, Profeet van Allah! Welke van de twee maanden bezit een grotere beloning, Rajab of Ramadan?" De Profeet (s) antwoordde: " Niets kan worden vergeleken met de maand Ramadan in termen van beloning."

#6 Ramadan: de maand van Allah

De Profeet Mohammed (s) zei: "Shaaban is mijn maand en Ramadan is de maand van Allah, de Verhevene, en is de lente voor de armen."

#7 Ramadan: De maand van de openbaring van de heilige Koran

Imam Reza (a) zei: "Als iemand vraagt: "Waarom is het zo dat het vasten uitsluitend verplicht is in de maand Ramadan en niet in de andere maanden?" Dit is omdat Ramadan de maand is waarin Allah de heilige Koran heeft geopenbaard."

#8 Waarom de naam 'Ramadan' ?

De profeet (s) zei: "Zeker, Ramadan is zo genoemd omdat het de zonden wegschroeit."

#9 Ramadan: De gekozen maand

De heilige Profeet (s) zei: "Zeker heeft Allah, Machtig en Glorierijk, van alle maanden de voorkeur gegeven aan Rajab, Shaaban en Ramadan."

#10 Ramadan: de leider van de maanden

Imam Ali (a) zei: "De maand Ramadan heeft u benaderd. Het is de leider van alle maanden en het begin van het jaar."

#11 Voortreffelijkheid van de maand Ramadan

De Profeet (s) zei: "Oh mensen. Zeker, de maand van Allah heeft u benaderd. De maand die, in de ogen van Allah, de meest positieve is van alle maanden. Zijn dagen zijn de beste van alle dagen en zijn nachten ,de beste nachten, en zijn momenten zijn de beste momenten."

#12 De maand van genade

De heilige Profeet (s) zei: "Ramadan is de maand wiens begin genade is, zijn midden vergiffenis, en zijn einde emancipatie van de hel."

#13 Voortreffelijkheid van de maand Ramadan

De Profeet (s) zei: "Oh mensen. Zeker, de maand van Allah heeft u benaderd. De maand die, in de ogen van Allah, de meest positieve is van alle maanden. Zijn dagen zijn de beste van alle dagen en zijn nachten ,de beste nachten, en zijn momenten zijn de beste momenten."

#14 Gift van Allah’s maand

De heilige Profeet (s) zei: "Uw adem in Ramadan is verheerlijking van Allah en uw slaap verering (van Allah)."

#15 Ramadan: De maand van geduld

De heilige Profeet (s) zei: "De maand Ramadan is de maand van geduld, en de beloning van geduld is het Paradijs."

#16 Het vasten in de maand Ramadan.

De heilige Profeet (s) zei: "De maand Ramadan is de maand waarin Allah, de Machtige, de Glorierijke, het vasten voor u verplicht heeft gemaakt. Dus iemand, die in deze maand in een staat van geloof en intentie van compensatie vast, zal vrij zijn van zijn zonden als de dag waarop zijn moeder hem baarde."

#17 De nacht van Qadr.

De Profeet (s) zei: "Oh mensen! Zeker heeft een grote en heilige maand u gewikkeld. Een maand waarin er een nacht is, waarin daden beter zijn dan duizend maanden."

#18 Schild van een gelovige bediende

Allah, de Machtige en Glorierijke, heeft gezegd: "Het vasten is het schild voor de gelovigen op de Dag des Oordeels, zoals wapens u in deze wereld beschermen."

#19 De beste daad van de maand Ramadan

Tijdens een preek van de heilige Profeet (s) over deugden van de maand Ramadan. Imam Ali (a) zegt: "Ik stond op en vroeg: "Oh Profeet van Allah! Wat is de beste daad van deze maand?" De heilige Profeet (s) antwoordde: "O'Abul Hassan! De beste daad van deze maand is onthouding van datgene wat door Allah, de Machtige, de Glorierijke, is verboden."

#20 Ramadan: De maand van de goede daden.

De heilige Profeet (s) zei: "De maand Ramadan is anders dan de andere maanden. Zeker deze maand zal met zegens en genade komen. En wanneer het u verlaat, doet hij dit met vergiffenis van zonden. Dit is een maand waarin goede daden worden vermenigvuldigd en goedheid wordt geaccepteerd."

#21 Ramadan: De heilige maand

De heilige Profeet (s) zei: "Zeker, de maand Ramadan is aangekomen. De maand, waarin Allah het vasten voor u verplicht heeft gemaakt. Hierin worden de deuren van de Paradijs opengesteld en wordt Satan belemmerd. Hierin is de Nacht van Qadr, die beter is dan duizend maanden."

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Opmerking: deze overleveringen zijn een aantal jaren terug vertaald. Helaas is daarbij de bron niet meegenomen tijdens  de vertaling. Mocht jij de bron kennen van een van deze overleveringen dan horen wij het graag zodat we deze kunnen toevoegen. Indien de bron nodig is dan raden wij aan om de overlevering in het Engels of Arabisch op te zoeken via Google. 

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.