Khadija bint Ghoewiled, vrouw van onze profeet Mohammed (s)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de Genadevolle

Khadija (a) was de eerste echtgenote van onze profeet Mohammed (s). Als rijke zakenvrouw dreef ze zelf geen handel, maar nam mannen in dienst die zij op pad stuurde om voor haar de handel te drijven. Met haar handel concentreerde ze zich voornamelijk op het shamgebied (Syrië, Palestina etc.). Zodoende kreeg ze door haar bekendheid een zeer goede reputatie.

Geruchten gingen rond dat er een man in Mekka was (de profeet Mohammed (s)), die bekend stond als ‘de eerlijke en betrouwbare’. Naar aanleiding van deze positieve berichten, heeft ze de profeet gevraagd voor haar te komen werken. Daarop accepteerde hij haar aanbod. Gevolgd door een bediende van haar, werd hij naar het Shamgebied gestuurd. Tijdens zijn reis had de profeet (s) veel winst gemaakt. Khadija (a) was erg blij en tevreden hiermee, maar was vooral ook blij met de eerlijkheid van Mohammed (s). De mannen die zij eerder in dienst had waren namelijk altijd oneerlijk en gaven haar nooit de volledige winst. Dit integendeel tot de behoorlijke manieren van de profeet (a). Bovendien hoorde Khadija (a) van haar bediende hoe eerlijk Mohammed (s) geweest was tijdens het zakendoen.

Nadat de profeet (s) een periode voor Khadija (a) had gewerkt, voelde zij zich aangetrokken tot de goede en mooie eigenschappen die de profeet (s) bezat. Hij was eerlijk, betrouwbaar en bovendien was ze heel tevreden over zijn manier van handel drijven. Daarop vroeg ze hem ten huwelijk en de profeet (s) had haar aanzoek geaccepteerd. De leeftijd van Khadija (a) was destijds 40 en Mohammed (s) was 25 jaar oud.

De eerste persoon die in de islam geloofde was Khadija (a). Zij was de eerste die getuigde dat Allah de Enige God is en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Er is overgeleverd over ibn Abbas dat hij zei : De eerste man die geloofde in de profeet (s) was Ali (a) en de eerste vrouw was Khadija (a).

Wanneer de profeet (s) in moeilijke tijden verkeerde, stond Khadija (a) altijd aan zijn kant. Zo steunde ze hem met het verkondigen van de islam en stond ze altijd aan zijn kant door hem door de moeilijke tijden heen te helpen. Ze troostte hem wanneer de mensen hem vertelden dat hij een leugenaar was en hielp hem met haar geld en inzet om de islam te verkondigen en deelde zijn zorgen. Dit bleef ze volhouden tot het laatste moment in haar leven! De profeet (s), zei: ‘Zij geloofde in me toen de mensen mij in niet geloofden, zij vertrouwde me toen de mensen vonden dat ik onwaarheden vertelde, zij deelde haar geld met mij toen de mensen mij alles ontnamen en Allah heeft mij alleen van haar kinderen geschonken en niet van een andere vrouw.’

Khadija (a) had vele goede eigenschappen, teveel om op te noemen. Wat eigenlijk al haar goede eigenschappen omvat, is de volgende Hadith;

De profeet (s) zei: ‘De beste vrouwen in het paradijs zijn; Khadija bint ghoewiled, Fatima bint Mohammed, Maryam bint Omran en Asia bint Mozahim, echtgenote van de farao.’

Khadija (a) was de voorbeeldvrouw. Ze deed er alles aan om ervoor te zorgen dat de profeet (s) vrolijk en tevreden was en geloofde in de profeet wanneer alle mensen ongelovig in hem waren. Haar streven was om zowel dit leven als het hiernamaals te winnen. Ze was daarom ook de meesteres van de vrouwen in haar wereld. Khadija (a) stond ook bekend als moeder van de weduwen en wezen; haar huis stond altijd open voor de weduwen en wezen die elke avond bij haar kwamen eten. 

Toen Khadija (a) erg ziek was geworden, heeft ze de profeet (s) gevraagd een gunst voor haar te doen. Ze vroeg hem Fatima elzahra (a) voor haar te roepen. Ze wou namelijk de profeet (s) iets vertellen, maar was verlegen om dat rechtstreeks te doen. Daarom vertelde ze het eerst aan Fatima elzahra (a), zodat zij het vervolgens aan haar vader kon vertellen.

De profeet ging hierna naar buiten en was niet meer in de aanwezigheid van zijn vrouw. Vervolgens kwam Fatima (a) binnen en naderde haar moeder. Khadija (a) zei het volgende aan haar dochter: ‘Mijn lieve dochter, zeg tegen je vader, dat je moeder zegt dat ze bang is van het graf. Ik wil dat je mij met jouw mantel omwikkelt wanneer ik sterf, de mantel die je draagt wanneer de engel daalt (dat als ‘kafan’ gebruikt wordt; dan neemt men het stof en wikkelt hiermee het lijk voordat het begraven wordt).

Fatima (a) ging vervolgens naar buiten en heeft haar vader verteld wat haar moeder tegen haar had gezegd. Waarna de profeet (s) opstond en de mantel aan Fatima (a) gaf. Khadija (a) was erg blij toen ze Fatima (a) zag aankomen met de mantel. Toen Khadija (a) stierf, kwam de profeet (s) om haar te wassen en te balsemen. Wanneer hij haar wou omwikkelen in de mantel daalde de engel Jibriel (a) naar beneden en hij zei: ‘O profeet van Allah, Allah (swt) geeft jou de vrede en groet jou en Hij zegt tegen jou: O Mohammed, de ‘kafan’ van Khadija moet van ons vandaan komen. Zij heeft al haar geld gegeven voor de islam.’ Toen kwam Jibriel (a) met een ‘kafan’ en zei: ‘O profeet van Allah, dit is de ‘kafan’ van Khadija, deze ‘kafan’ komt uit het paradijs, Allah (swt) schenkt haar deze ‘kafan’’. Khadija (a) had hierbij twee ‘kafans’; eentje van Allah (swt) en eentje van de profeet (s).

Khadija (a) is gestorven op de 10de dag van ramadan, drie jaar voor de Hijra. Ze is begraven in Mekka. Begraafplaats; Alhajoen.

De profeet Mohammed (s) mocht zijn vrouw erg veel. Het jaar waarin zij en de oom van Mohammed (s) (Abu Talib) waren gestorven, noemde hij; het jaar van verdriet.

Moge Allah de Verhevene ons op deze voorbeeldige vrouw laten lijken.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken