Biografie Aminah Al-Sadr  

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

Aminah Haidar Al-Sadr was geboren in de heilige stad Al Kathemia, Bagdad, in 1937. Haar vader, een bekende religieuze leider, stierf toen zij twee jaar was. Zij genoot van de liefdevolle verzorging van haar moeder en twee lieve broers, Sayyid Ismael en Ayatollah Mohammed Baqir Al-Sadr. 

Aminah Al-Sadr, bekend als Bint Al-Huda, woonde geen enkele school bij, omdat zij door haar twee geleerde broers werd onderwezen, vooral door Ayatollah Mohammed Baqir, die haar stralende talent herkende. Als tiener vulde Bint Al-Huda haar tijd met het veel lezen over de islam en ze gaf al haar geld uit aan nuttige boeken om haar kennis te vergroten. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw domineerde de westerse culturele waarden over de Arabieren en de islamitische landen van de wereld, waardoor veel afwijking en corruptie ontstond. 

Op de leeftijd van twintig jaar begon Bint Al-Huda met het schrijven van artikelen in Al-Adhwa magazine die gepubliceerd werd door de religieuzen in de heilige stad van Najaf, Irak. Haar artikelen trokken de aandacht van de intellectuelen in Najaf en werden de kracht van iedere vrouw die haar leven wilde verlichten met kennis en toewijding. Haar teksten wekten een samenleving die, net als vele andere samenlevingen in andere islamitische landen, begon af te wijken van de waarheid onder het mom van vrijheid en gelijkheid. Door haar bezit van een scherpe inzicht, voelde Aminah Bint Al-Huda dat er een grote schade was toegebracht aan de islam door de opzettelijke corruptie van vrouwen. Haar kort geschreven verhalen hadden een enorm effect op de maatschappij, omdat zij de ware islamitische concepten betreffende de vrouw en haar specifieke rol in een gezonde samenleving wist te verspreiden door middel van haar pen. 

Het is heel jammer en een serieuze ernstige tegenslag dat de moslima’s van de wereld deze geweldige jonge vrouwelijke schrijfster verloren. Een grote misdaad van de Iraakse Bathistische regime was de marteling van deze nobele dame en haar broer die tevens een religieuze geleerde was, ayatollah Mohammed Baqir Al-Sadr (moge Allah (swt) hen beiden zegenen). De tirannieke, anti-islamitische regime van Saddam was zich bewust van hun dappere strijd omwille van de islam en besloot daarom om hen af te maken. Ze werden gearresteerd in april 1980 en drie dagen later vermoord. 

Moge Allah (swt) alle zegeningen naar deze martelaars sturen en de persoonlijkheid en teksten van Bint Al-Huda tot op de dag vandaag in onze gedachten en handelingen laten voortleven. 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken