De lessen van de maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

De maand Ramadan geeft ons het grote geschenk van de Taqwa (= Godvrezendheid):

Allah (swt) zegt in de Koran: "En Hij is het die de dag en de nacht als elkaars aflossing gemaakt heeft voor wie zich wenst te laten vermanen of die dankbaar wenst te zijn." (25:62) Leven en dood, en de opvolging van dag en nacht hebben een doel. Deze is om ons te testen en een mogelijkheid te geven onze dank en eerbied aan onze Schepper en Onderhouder te tonen. De maand van Ramadan komt en gaat. We moeten ons nu op de proef stellen en zien wat we in deze maand hebben geleerd en bereikt. De beproeving van het succes van deze maand ligt in het effect dat het op ons achterlaat.

Discipline:

We leren in deze maand hoe we omwille van Allah (swt) onszelf kunnen motiveren en discipline kunnen bijbrengen. In de ochtenden en avonden volgen we een strak schema betreft het eten en drinken. We zijn er voortdurend van bewust dat we zelfs in onze alledaagse activiteiten, zoals eten en drinken, onder Allah’s (swt) bevel zijn. We veranderen de gewoontes van onze dagelijkse routine, zodat we leren dat we niet de dienaren van onze gewoontes zijn, maar onder alle omstandigheden de dienaren van Allah (swt) zijn. Na de maand Ramadan moeten we de geest van discipline in andere vormen in ons leven behouden en doorgaan met onze onderwerping aan de geboden van Allah (swt).

Vernieuwing van een toegewijd leven:

De maand Ramadan vernieuwt ons enthousiasme voor aanbidding en toewijding aan Allah (swt). In deze maand zijn we zorgvuldiger met onze dagelijkse gebeden en hebben we speciale gebeden voor in de nacht. Er is geen geloof zonder gebed en Moslims leren in deze maand hoe ze hun religieuze leven kunnen versterken en verdiepen.

Vernieuwing van het contact met de Koran:

De maand Ramadan en de heilige Koran zijn vanaf het begin al met elkaar verbonden. Het was in deze maand dat de Goddelijke boodschap werd geopenbaard aan onze heilige Profeet Mohammad (s). Door middel van het vasten bereiden de harten van de gelovigen zich voor op het leren van het woord van Allah (swt). Het is de meest geschikte maand voor onze spirituele en mentale communicatie met de heilige Koran. De Islamitische gemeenschap besteedt in deze gezegende maand Ramadan meer aandacht aan de Koran. Dit vernieuwde contact met de Koran moet ons helpen bij het volgen van Zijn boodschap.

Vernieuwing van de identiteit met de islamitische gemeenschap:

De maand Ramadan is niet alleen een ervaring die je individueel beleeft, maar het is ook een gezamenlijke ervaring. Heel de islamitische gemeenschap vast in deze ene maand. We kunnen ons met elkaar identificeren in onze gehoorzaamheid aan Allah (swt). Dit geeft ons een nieuw gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. De maand Ramadan leert ons dat de islamitische gemeenschap een gemeenschap van vroomheid en toewijding naar Allah (swt) toe is. De gemeenschappen die gebaseerd zijn op vroomheid en deugd zijn het sterkst en het zijn deze die goed blijken te zijn voor de mensheid. De maand Ramadan laat op de islamitische gemeenschap van al deze waarden een afdruk achter.

Een fris gevoel van zorg en medeleven:

Vasten in de maand Ramadan helpt ons het lijden en de pijn van de armen en behoeftigen te begrijpen. Door onze vrijwillige honger en dorst beseffen we wat het betekent om de basisbehoeften van het leven niet te hebben. De maand Ramadan is de maand van liefdadigheid en vriendelijkheid. We leren in deze maand hoe je vriendelijker en guller kunt worden. Het geven van de Zakaat is daarom een onmisbaar onderdeel van Ramadan.


Dankbaarheid en besef:

Uiteraard kunnen welvarende mensen hun vastendagen niet op volstrekt dezelfde manier beleven zoals een arme of behoeftige persoon dat doet. Immers, de meesten van ons weten dat er ’s avonds gewoon weer een maaltijd te wachten staat, terwijl de allerarmsten hier niet altijd zeker van zijn. Vasten bestaat niet alleen uit honger: het moet ook gepaard gaan met een groter besef van wat Allah (swt) ons allemaal heeft gegeven. Wanneer een moslim dorstig is en niets kan drinken omwille van het bevel van Allah (swt), hoewel er genoeg drinken binnen handbereik is, zal een persoon beter beseffen wat hij op ‘normale’ dagen heeft en hier oprecht dankbaarder voor zijn. Wanneer in de dorstige momenten zelfs een doodgewoon glaasje water er overheerlijk uit begint te zien, zal men leren ook de ‘kleine, normale’ dingen van het leven te waarderen. Elk jaar opnieuw. Want, afgezien van de zeer armen, welke mensen smachten er nu vol verlangen naar een glaasje water? Welke mensen zijn oprecht dankbaar voor het moment dat deze geurloze, smakeloze en toch zo aangename traktatie langs hun keel glijdt? De vastende moslim sowieso.

Taqwa (Godvrezendheid):

Om alle morele en religieuze geschenken van Ramadan te samenvatten, kunnen we zeggen dat Ramadan ons het grote geschenk van de Taqwa geeft. Taqwa is hét hoogste doel van een islamitisch leven. Het betekent bewustzijn van Allah (swt) en vroomheid, angst en ontzag voor Allah (swt). Het betekent onderwerping naar Allah (swt) en totale toewijding naar alles wat goed is en het vermijden en afwijzen alles wat kwaad en slecht is.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.