De grootheid van de maand Ramadan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De Preek van de Profeet Mohammad (s) op de laatste vrijdag van Sha'baan over de grootheid van de maand Ramadan.

“O Mensen! De heilige maand van Allah (swt) zal aanbreken. Een maand van zegen, genade en vergiffenis. Een maand die voor Allah (swt) de beste maand van alle maanden is. Zijn dagen zijn het beste van alle dagen, zijn nachten zijn het beste van alle nachten, en zijn uren zijn het beste van alle uren. Het is de maand die u uitnodigt om de gast te zijn van Allah (swt) en u uitnodigt om een van hen te zijn die dicht bij Hem zijn. Elke adem die u neemt verheerlijkt Hem; uw slaap is verering, uw handelingen worden goedgekeurd en uw smeekgebeden worden beantwoord. Zo, vraag Allah (swt), uw God; om u een gezond lichaam en een open hart te geven zodat u snel Zijn boek kunt reciteren, want slechts hij is ongelukkig wie van de vergiffenis van Allah (swt) tijdens deze grote maand verstoken is.

Herinner de honger en de dorst van de dag van Qiyamah (Oordeel) met uw honger en dorst, geef aalmoes aan de behoeftige en armen, eer uw ouderen, toon vriendelijkheid aan de jongeren, handhaaf relaties met uw bloedverwanten, bewaak uw tongen, sluit uw ogen voor dat wat niet toelaatbaar is om te zien, sluit uw oren voor dat wat verboden is om te horen, toon medeleven aan het wezen van de mensen zodat medeleven aan uw wezen getoond zal worden. Toon berouw aan Allah (swt) voor uw zonden en hef uw handen in dua op tijdens deze tijden, want deze zijn het beste van de tijden en Allah (swt) kijkt met vriendelijkheid naar zijn dienaren, antwoord hen tijdens deze uren en Hij verleent hun behoeften als hij wordt gevraagd.”

"O Mensen! Uw zielen zijn afhankelijk van uw handelingen, bevrijd deze met Istighfar (berouw) en verlicht deze met lange prostratie (sadjdah) en weet dat Allah (swt) zweert bij Zijn macht: Dat er geen straf zal zijn voor de persoon die bidt en neerknielt en hij zal geen vrees hebben voor het vuur op de dag wanneer de mens zich vóór God van de werelden bevindt.”

"O Mensen, wie Iftaar aan een vastende persoon tijdens deze maand geeft, zal zijn als iemand die een persoon heeft bevrijd en zijn begane zonden zullen worden vergeven.”

Enkele mensen die daar toen waren vroegen de Profeet (s): "Niet ieder van ons is in staat om de vastende personen uit te nodigen?" De Profeet (s) antwoordde: "Allah geeft Zijn beloning zelfs als de Iftaar (maaltijd) een glas water betreft."

"Iemand die een goed gedrag (Akhlaq) heeft tijdens deze maand zal in staat zijn de `Siraat' over te steken, op de dag dat de voeten zullen uitglijden.”

"Iemand die de fouten van de anderen verbergt zal in het voordeel zijn dat, Allah (swt) Zijn woede op de dag des Oordeels in bedwang zal houden.”

"En voor degene die een wees eert, Allah (swt) zal hem op de dag des Oordeels eren.”

"En voor de persoon die zijn vriendelijkheid vertoont, Allah (swt) zal genadig met hem zijn op de dag des Oordeels”.

"En de persoon die de relatiebanden verbreekt, Allah (swt) zal geen genade met hem hebben”.

"Wie een aanbevolen (mustahab) gebed verricht in deze maand, Allah (swt) zal het vuur van de Hel ver van hem houden.”

"Wie een verplicht gebed verricht, Allah (swt) zal hem belonen met zeventig gebeden [waard] in deze maand.  En wie veel bidt tijdens deze maand zullen zijn lasten verlicht worden op de dag des Oordeels. Hij die één vers van de heilige Koran reciteert, zal de beloning krijgen van het reciteren van de hele heilige Koran tijdens de andere maanden.

“O Mensen! Tijdens deze maand zijn de deuren van de hemel open, vraag daarom Allah (swt) om deze voor u niet te sluiten. De deuren van de hel zijn gesloten, vraag Allah (swt) om deze voor u gesloten te houden. Tijdens deze maand is de Shaytan (Satan) gevangengenomen, vraag God dat de duivel geen macht over u zal hebben.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.