Sterftedag van de profeet Mohammed (s), 28 Safar 11 A.H.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Ahlalbait Jongeren Organisatie biedt haar condoleance aan alle moslims ter gelegenheid van de herdenking van het overlijden van onze profeet (s).

 

Drie dagen vóór de dood van de profeet (s), toen de profeet heel slecht aan toe was, ging hij met Imam Ali (a), naar zijn huis, om even een boodschap voor Ali te schrijven. Maar opeens verzamelde iedereen (vele bekenden) bij het huis van de profeet (s).

"Toen was het donderdag, de ellendigste dag ooit " zegt Ibn Abbas. [1]

Toen iedereen bij de profeet ging zitten, heeft de profeet het volgende aan hen gevraagd: " Geef me pen een papier, zodat ik jullie een boek kan schrijven, waardoor jullie, na mij nooit zullen verdwalen"

Daarna zei Umar Bin Khataab: "De profeet is onder de invloed van de ziekte, wij hebben de Koran, het Boek van Allah, dat is voldoende voor ons" [2]. De reactie van Umar Bin Khataab heeft onrust bij de aanwezigen opgewekt. Sommigen zeiden dat het profeet’s bevel zou moeten worden uitgevoerd zodat hij zou kunnen schrijven wat hij wenste. Anderen hebben zich bij Umar’s kant aangesloten.

Toen het lawaai en de onrust de sfeer heeft overwonnen, zei de profeet (s): “ga weg!” [2]

De profeet wilde de moslims een artikel (boek) schrijven, met zijn handschrift waardoor de moslims na hem nooit zullen verdwalen. Namelijk het leiderschap van Imam Ali (a) bevestigen. Niet omdat het niet bevestigd was, maar om het extra te bevestigen, zodat er geen kans blijft, om het straks te ontkennen. Het leiderschap van Imam Ali (a) werd meerdere malen bevestigd, in veel overleveringen, in o.a de overleveringen van de Thaqalien [3] en “de positie” [4].

Nadat iedereen weg was (uit het huis van de profeet), heeft de profeet (s), Abbas bin Abi Talib (hij was een oude man) bijgeroepen. Hij vroeg hem om een paar dingen aan Imam Ali (a) te overhandigen, namelijk:

Zijn eigen ring, die hij in zijn rechter hand droeg.

Zijn zwaard (die hij altijd tijden slagvelden gebruikt heeft).

Zijn riem (die hij tijdens slagvelden droeg).

In Rawdatul-ahbab ( 'paradijs van geliefde' ) werd het volgende verteld: "De profeet (s) zei tegen zijn dochter Fatima al-Zahra (a) "breng jouw zonen naar me toe". Toen Fatima al-Zahra (a), Hassan (a) en Hussein (a) naar de profeet (s) bracht, hebben beide de profeet (s) gegroet, en zaten aan zijn kant. Ze werden getuigen van de ondraaglijke pijn van de profeet (s), waardoor ze begonnen te huilen. Hassan (a) rustte zijn gezicht op de gezicht van de profeet (s) en Hussein (a) rustte zijn hoofd op de borst van de profeet (s)”. [5]

Uiteindelijk, toen het uur aan was gekomen. Heeft de profeet Imam Hassan (a) op zijn mond gekust en Imam Hussein (a) op zijn nek.

Dit laatste is wel te verklaren doordat de profeet al wist dat Imam Hassan (a) vergiftigd zal worden en dus vergiftigd zal sterven en Imam Hussein (a) zal in Karbala gemarteld worden, hij zal onthoofd worden.

Daarna vroeg de profeet Mohammed (s) of Imam Ali (a) bij hem kan komen zodat hij zijn hoofd in Ali’s (a) schoot kan laten, omdat de engel des dood is gekomen.

Ibn Sa'd vertelt het volgende in zijn Tabaqat:

"Ali (a) vertelde dat de profeet (s) hem het heeft zo uitgelegd had, dat als er iemand anders behalve zich (Ali) hem de was voor de begraven had gedaan, dan zou diegene blind zijn geworden" [5]

Abdul-Barr, citeert in zijn boek al-Isti'ab: “Abdullah ibn Abbas zoals heeft gezegd: "Ali (a) had vier dergelijke uitzonderlijke en eer die niemand van ons het had:

Ali (a) was van alle Arabieren en niet-Arabieren, de eerste met het speciale kenmerk bij het zeggen van gebeden met profeet (s).

In alle slagen waaraan hij deelnam, hield hij de vlag van de profeet in zijn hand en niemand anders dan hem.

Wanneer mensen van de slagvelden vluchten (tijdens een strijd) en de profeet (s) alleen laten was Ali ibn Abi Talib (a) diegene die altijd stevig aan de kant van de profeet (s) stond.

Ali (a) is de enige persoon die de begrafenisbad aan de profeet (s) gaf en hem begraven heeft. [5]

Ziaret van Profeet Mohammed (s):

© Copyright Ahlalbait Jongeren
Bronnen:

[1] Sahih Bukhari

[2] Sahih Muslim

[3] Sahieh Moslim deel 4, pagina 1873

[4] Hadith “de positie”, waarin de profeet tegen Imam Ali het volgende gezegd heeft: "jouw positie bij me, is hetzelfde positie van Haroen bij Mozus ". Sahieh El-Bucharie deel 5, pagina 81

[5] Overige bronnen: http://al-islam.org/lifeprophet/

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.