De zegeningen van Shabaan

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Het bekende gebed ‘Salawat Sha’baniyyah’ (de zegeningen van Sha’ban) is één van de mooiste en meest waardevolle dua’s  die ons door de barmhartigheid van de Almachtige is geschonken in de heilige maand van Sha’ban en is ons geleerd door Imam Sajjad (vrede zij met hem). Het wordt soms ook ‘Dua Shajarat Al-Nubuwwaah (dua van de stamboom van profeetschap) genoemd, omdat het met deze diepgaande woorden begint. Het is via betrouwbare bronnen overgeleverd dat Imam Zainul Abideen deze dua tijdens de maand Sha’ban dagelijks reciteerde op het moment dat de zon het hoogste punt  passeerde (‘waqt az-zawal’) en ook op de avond van 15 Sha’ban.

De dua bestaat uit ongeveer 100 woorden en is een unieke dua waarin vele ideeën en in slechts weinig woorden worden weergegeven. Uit elk woord en elke frase spreekt een enorme kennis die grondig kan worden ontleed. Deze dua is algemeen bekend als ‘salawat sha’banniyah’, omdat het begint met het herhaald zenden van zegeningen (salawat) naar de Heilige Profeet en zijn zuivere Ahlul Bayt (vrede zij met hen). Het belangrijkste thema van deze dua zijn de eigenschappen van de Ahlul Bayt, omdat dit de maand is die door Allah aan de Heilige Profeet is opgedragen. Elke roep om zegeningen wordt gevolgd door de presentatie van een fabelachtige eigenschap en uitzonderlijke verdienste die alleen deze goddelijke gidsen bezitten, vanwege hun hoge rang en hun positie dicht bij Allah. Nadat de dienaar de hoge status en verheven positie van de Ahlul Bayt heeft erkend zal hij hun recht op bescherming en gehoorzaamheid van alle gelovigen erkennen en zullen zij gepresenteerd worden als de bemiddelaars tussen hen en hun Heer.

De dienaar smeekt bij Allah door de zegeningen van de maand Sha’ban, die geëerd is door zijn verbinding met de Heilige Profeet. Deze speciale maand die voorafgaat aan de heilige maand Ramadan bevat ook een bijzonder fateful nacht, de 15e, die de heilige geboorte van Imam Mahdi (moge Allah zijn terugkeer bespoedigen) markeert. Het is niet verwonderlijk dat het  ook aanbevolen is deze dua te reciteren in deze bijzondere nacht, omdat deze er ons wederom aan doet herinneren dat deze maand zijn uitzonderlijke status te danken heeft aan de geboorte van Imam Mahdi, de 12e ster die op die dag opsteeg om te schijnen tot het einde van de tijden, zoals de aarde profiteert van de zon die achter de wolken schijnt! Het is zeker geen toeval dat deze zelfde nacht van de 15e ook de nacht is dat de Almachtige beslissingen neemt over zaken van voeding, leven, dood en voorspoed van de mensen voor het komende jaar.

Naast de Nacht van Kracht is de 15e nacht van Sha’ban de meest gunstige nacht van de islamitische kalender (ook bekend als de ‘nacht van Bara’at’). Volgens zowel Imam al-Baqir als Imam al-Sadiq (vrede zij met hen) heeft Allah beloofd dat Hij elke gerechtvaardigde wens die op deze nacht wordt geuit in vervulling zal laten gaan en dat Hij Zijn schepping van Zijn overvloed zal geven en hen zal vergeven vanuit Zijn genadigheid en vrijgevendheid.

Met dat in gedachten komt de dienaar bij Allah bij de heiligheid van deze Goddelijke Gezegende Gidsen en bidt hij om het plezier en de vergeving van Allah te bereiken door de zegeningen van de Heilige Profeet, die in  bezit is van deze heilige maand. Als een gelovige deze fantastische dua dagelijks leest tijdens de maand Sha’ban, terwijl hij zijn ware kern en belang onderkent, zal hij beter voorbereid zijn om de speciale nacht van de 15e te bereiken die de climax en top van zegeningen van deze maand belicht! Hij zal opstijgen naar een spiritueel niveau dat hem er  beter op voorbereidt de heilige maand Ramadan te omarmen! De dienaar eindigt de dua met het erkennen van het feit dat waar geluk inhoudt je te spiegelen aan de Heilige Imams en voor eeuwig de hemelen met hen te bewonen in nabijheid van de Almachtige Schepper. Het is zo dat echt geluk betekent het proeven van het plezier en de onvoorwaardelijke liefde en voortdurende dienstbaarheid aan Allah samen met het beste van Zijn schepping en de modellen voor de mensheid, die door de Heilige Profeet en zijn zuivere Ahlul Bayt worden vertegenwoordigd.

Er werd gepoogd een korte analyse van deze dierbare dua (http://www.al-islam.org/commentary-on-the-supplication-of-salawat-shabaniyyah/) te maken, zodat we op deze korte reis enkele schatten ervan kunnen ontmoeten en we kunnen weggaan, terwijl we de waardevolle vruchten ervan in ons spiritueel systeem kunnen verteren en onze geesten en zielen ermee kunnen verrijken. Het doel ervan was om het water van de uitgebreide kennis even aan te kunnen raken, zodat het misschien wat licht op zowel de duidelijke als de verborgen betekenissen van deze dua zou kunnen schijnen, gebaseerd op zowel de Heilige Koran en de authentieke overleveringen van de zuivere Ahlul Bayt, als de interpretatie van hooggeachte geestelijken en schriftgeleerden. De woorden van deze verhandeling met Allah dient eerder als een les voor ons die inzicht geeft dan slechts als een verzoek om persoonlijke zaken in de aardse wereld. Het is een snelcursus die ervoor ontworpen is om ons snel door de tuin van de Wilayah te leiden en ons te helpen de essentie en het doel van ons bestaan te onderkennen.

Geschreven door Jerrmein abu Shahba

Vertaald uit: www.islamicinsights.com

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.