Geboorte Imam al-Sajjad (a), 5 Sha'baan 38 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de GenadevolleImam al Sajjad (a) werd geboren in Medina in het jaar 654 AD (38 AH, 5 Sha’baan, sommige bronnen geven aan dat hij mogelijk een of twee jaar eerder geboren is1) en groeide de eerste jaren van zijn leven voornamelijk op bij zijn grootvader, Imam Ali Ibn Abi Talib (a). Dit was het begin van een belangrijk leerproces, aangezien Imam Ali al Sajjad de islamitische regelgeving en leefwijze eerst van zijn grootvader leerde. Later leerde hij verder bij zijn oom, Imam al Hassan (a) en bij zijn vader, Imam al Hussain (a).

Na jarenlang bij excellente leermeesters geleefd te hebben, wijdde hij zijn leven toe aan de overleveringen van zijn overgrootvader (s), de islamitische regelgeving, plichtenleer (fiqh) en het dienen van God. Wat betreft de plichtenleer werd hij in zijn tijd als de beste kenner in Medina beschouwd1. Bovendien blijkt uit zowel soennitische als sji’itische bronnen dat men in die tijd zei dat ze geen vroomere Quraishi hadden gezien. Tevens is hij verantwoordelijk voor een van de belangrijkste meesterwerken in de islamitische literatuur: “Al Sahifa al Sajjadiyya”, een verzameling smeekbeden.

Klik hier voor de gehele biografie

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.