Geboorte Imam Hussein (a), 3 Sha'baan 4 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 

Ziarat Warith - Engels ondertiteld (video)

Imam Hussein (a) is de derde Imam van de moslims en tevens de kleinzoon van de Profeet Mohammed (s). Zijn vader is Imam Ali (a) en zijn moeder Fatima al-Zahra (a), de dochter van de Profeet (s). Met zijn vader, moeder en zijn broer Imam Hassan (a) behoort hij tot de Ahlalbait (huisgenoten) van de Profeet (s).

De profeet (s) zei: “Hussein behoort tot mij en ik behoor tot Hussein. Allah heeft degene lief die Hussein lief heeft.”

Ook zei hij (s): “Hassan en Hussein zijn de twee heren van de jongeren van het paradijs.”

De Imam (a) was een zeer geliefde kleinzoon van de Profeet Mohammed (s). Zodra hij hoorde over de geboorte van zijn kleinzoon rende hij naar het huis van Fatima (a) en riep meteen: “breng mijn zoon naar mij!”. Hij (s) kuste hem, bedekte hem met een witte doek en las de adhan (het gebedsoproep) in zijn rechteroor en de iqama (vervolg van het gebedsoproep) in zijn linker. Vol blijdschap was de Profeet (s), maar ook had hij verdriet. Hij wist wat er met deze heilige Imam (a) in Karbala zou gebeuren en kon zijn tranen niet bedwingen.

Imam Hussein (a) heeft een belangrijke positie in de islam die slechts enkelen, de Imams, zouden kunnen bereiken.

De Profeet (s) heeft duidelijk gemaakt dat Imam Hussein (a) een Imam (a) is die gehoord en gehoorzaamd moest worden: “Hassan en Hussein zijn Imams, in vrede en in strijd”.

“Moge Allah liefhebben wie Hussein (a) liefheeft” is een andere uitspraak van de Profeet (s) om aan de hele wereld te verduidelijken, en de moslims in het bijzonder, hoe belangrijk Imam Hussein (a) voor de gehele wereld is.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.