Het wonder van een zenuwcel

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Diegene die het wonderbare ontwerp van de zenuwcel bekijkt, zou de grootheid van de Schepper, die gezegend en verheven is, moeten accepteren. Het ontwerp van deze zenuwcel is een wonder. Niet alleen heeft een zenuwcel een zeer ingewikkelde vorm, maar hij gebruikt ook zijn takken (die uitsteken) om informatie door te geven. De ingewikkelde vorm en het functioneren van ons zenuwstelsel is een aspect wat tot het kleinste detail is uitgewerkt. 

 

Een microscopisch beeld van de zenuwcel van de hersenen.

Wetenschappers bevestigen dat de hersenen meer dan één triljoen zenuwcellen bevatten. De takken of verbindingen die uit de zenuwcel tevoorschijn komen hebben als functie het doorgeven van informatie. Het is een ontwerp van hoge precisie en ingewikkeldheid. Alleen Allah (swt) kan zo een perfecte vorm van functioneren hebben gecreëerd.

Zonder deze vorm was het ons niet mogelijk geweest om te denken, begrijpen en leren. God zegt: ''De Barmhartige, Heeft de Koran onderwezen. Hij heeft de mens geschapen. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.''[Surat Ar-Rahman,verzen 1-4]

Hier vragen wij: Wie gaf deze cel zijn vorm en leidde het om goed te functioneren? Veronderstel dat de menselijke hersenen meer dan 1000000000000 cellen (één triljoen) bevatten, die allemaal met elkaar verwant zijn en samen werken zonder enig tekort of fout. Is het niet Hij die zegt: “Hij antwoordde: "Onze Heer is Hij, Die aan alles een eigen vorm gaf en het daarna leidde.” [Surat Taha, vers: 50].

Bron: http://www.kaheel7.com/

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.