De heilige koran over menselijke embryonale ontwikkelingen

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In de Heilige Koran, spreekt Allah(swt) over de verschillende ontwikkelingsfasen van het menselijke embryo: En Wij hebben de mens geschapen uit een uittreksel uit leem. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop schiepen Wij de druppel tot een bloedklomp ( ‘alaqah’ ) waarop Wij de bloedklomp tot een vleesklomp ( ‘mudghah’ ) schiepen waarop Wij de vleesklomp tot beenderen schiepen waarop Wij de beenderen bekleedden met vlees. Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel. Gezegend dus zij God de Beste der Scheppenden. (de Heilige Koran 23: 12-14 ).

Letterlijk, het Arabische woord ‘alaqah’ heeft 3 betekenissen: (1) bloedzuiger, (2) in suspensie overgegane ding, en (3) bloedklonter. 

In vergelijking van een bloedzuiger en een embryo in de ‘alaqah’ fase, vinden we een overeenkomst tussen de twee. Zelfs, de embryo in deze fase verkrijgt zijn voeding via het bloed van de moeder, vergelijkbaar tot de bloedzuiger, die zichzelf voed met het bloed van andere. 

De tweede betekenis van het woord ‘alaqah’ is ‘in suspensie overgegane ding/iets’. 

De derde betekenis van het woord ‘alaqah’ is ‘bloedklonter’. We zien dat de externe verschijning van de embryo en zijn slijmbeurzen¹ tijdens de ‘alaqah’ fase hetzelfde is als die van een bloedklonter. Dit is te danken aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed die te vinden zijn in de embryo tijdens deze fase. Ook tijdens deze fase, circuleert het bloed in de embryo niet tot het einde van de derde week. Dus, de embryo in de fase lijkt net een klomp van bloed. Hierbij zien we dat de drie betekenissen van ‘alaqah’ nauwkeurig overeenkomen met de beschrijving van een embryo in deze fase.

De volgende fase die in de vers vermeld wordt, is de ‘mudghah’ fase. Het Arabische woord ‘mudghah’ betekent: gekauwde substantie. Als iemand een stuk kauwgum zou nemen en in zijn/haar mond zou stoppen en kauwen, en het dan zou vergelijken met een embryo in de ‘mudghah’ fase, zouden we concluderen dat een embryo in de ‘mudghah’ fase de verschijning van een gekauwde substantie verwerft. Dat komt door de somieten² aan de achterkant van de embryo die ‘zowat lijken op tandafdrukken in een gekauwde substantie’.

Hoe kon Mohammed (vzmh) dit allemaal 1400 jaar geleden geweten hebben, terwijl wetenschappers hier recentelijk achter zijn gekomen met behulp van geavanceerde apparatuur en krachtige microscopen die toentertijd niet bestonden? Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die menselijke spermacellen ( spermatozoa ) observeerden, gebruik makend van een verbeterde microscoop in het jaar 1677 ( meer dan 1000 jaar na Mohammed (vzmh)). Ze dachten verkeerdelijk dat de sperma cel een miniatuur van een voorgevormde mens omvatte die groeide wanneer het werd afgezet in de vrouwelijke genitale uitgestrekt gebied. Professor Emeritus Keith L. Moore is een van de meest uitspringende wetenschappers op het gebied van anatomie en de embryologie ter wereld. Tevens is hij de auteur van het boek ‘The Developing Human’, dat vertaald is naar acht verschillende talen. Dit boek is een wetenschappelijke referentie werk en is gekozen door een speciaal comité in de Verenigde Staten tot het beste boek dat uitgegeven is door een persoon. Dr. Keith Moore is Professor Emeritus van Anatomie en Cel Biologie aan de universiteit van Toronto in Canada. Daar, was hij Voorzitter van de Afdeling van Anatomie. In 1984, kreeg hij de meest beroemde gunning op het gebied van Anatomie in Canada, de J.C.B. Grant Award van de Canadian Association of Anatomists. Hij heeft veel internationale verenigingen begeleid, zoals de Canadian and American Association of Anatomists en de Council of the Union of Biological Sciences.

In 1981, tijdens de Zevende Medische Conferentie in Dammam in Saoedi-Arabië, zie Professor Moore: “het was een groot plezier voor mij om mee te helpen met het verhelderen van verklaringen die in de Koran voorkomen over de menselijke ontwikkelingen. Het is voor mij duidelijk dat deze verklaringen van God tot Mohammed hebben moet komen, omdat bijna al deze kennis pas eeuwen later werden ontdekt. Dit bewijst voor mij dat Mohammed een boodschapper van God heeft moeten zijn”. Dien tengevolge, werd Professor Moore deze vraag gesteld: “Wilt dit zeggen dat u gelooft in het feit dat de Koran het woord van Allah(swt) is?”. Hij antwoordde: “ik vind geen moeilijkheden om dat te accepteren”. Tijdens een conferentie, verklaarde Professor Moore: “…doordat de fasen van de menselijke embryo’s complex is, te danken aan de onderbroken proces van verandering tijdens de ontwikkeling, is het voorgesteld dat een nieuw systeem van classificatie zou kunnen worden ontwikkeld gebruik makend van de termen die vermeld zijn in de Koran en Sunna ( wat Mohammed (s.w.) zei, deed of akkoord mee ging ). Het voorgestelde systeem is simpel, veel omvattend en stemt overeen met de huidige embryologische kennis. De intensieve studies van de Koran en hadeeth ( betrouwbaar overgebrachte rapporten door de metgezellen van de Profeet Mohammed (s.w.) over hetgeen wat hij zei, deed en akkoord mee ging) in de laatste vier jaar hebben een systeem voor de classificatie van de menselijke embryo’s geopenbaard die verbazingwekkend is sinds het geregistreerd is in de 7e eeuw na Christus. Niettemin, Aristoteles, de stichter van de wetenschap van embryologie, realiseerde dat een embryo van een kuiken in fasen ontwikkelde, aan de hand van zijn studies over de eieren van een kip in de 4e eeuw voor Christus, hij gaf geen details over deze fasen. Zo ver bekend is van de geschiedenis van embryologie, was er heel weinig bekend over de fasen en classificaties van de menselijke embryo’s tot aan de 20e eeuw.

En daarom, kunnen de beschrijvingen over de menselijke embryo in de Koran niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis uit de 7eeeuw. De enige redelijke conclusie is: deze verklaringen waren geopenbaard aan Mohammed door Allah(swt). Hij kon niet zulke details hebben geweten, omdat hij een analfabete man was met absoluut geen wetenschappelijke training

Voetnoten:

1 slijmbeurzen: zakje met slijm bij gewricht

2 somiet: twee links en rechts van de chorda dorsalis gelegen rijen, dobbelsteenvormige holten, waarin zich het mesoderm bij de embryonen van de vertebraten spoedig na de aanleg daarvan verdeelt

Geschreven door Hoessein AlKisaei

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.