De indrukwekkende wiskundige benadering van de Koran

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

De voorbeelden die tot nu toe zijn gegeven over de verschillende invalshoeken waarmee de Koran benaderd kan worden waren ongetwijfeld subjectief van aard; maar, er bestaat onder andere ook een invalshoek die objectief en waarvan de basis wiskundig is. 

Het is verbazingwekkend hoe de authenticiteit van de Koran naar boven komt als men deze zou refereren naar een lijst met juiste veronderstellingen. Vanuit een wiskundige invalshoek kan het verklaard worden door gebruik te maken van veronderstellingen en voorbeelden van voorspelling. Als een persoon bijvoorbeeld twee keuzes heeft (in dit geval is er sprake van een juiste en een verkeerde keuze), en hij sluit zijn ogen en maakt een keus, dan heeft hij een kans van een half (een op de twee) om gelijk te hebben. Er is sprake van een kans die gebaseerd is op een op de twee, omdat hij een verkeerde of een juiste keuze zou kunnen maken. 

Als dezelfde persoon te maken heeft met twee van dergelijke situaties (in dit geval zou hij een juiste of verkeerde keuze maken over situatie nummer een, en zou hij een juiste of verkeerde keuze maken over situatie nummer twee), en hij sluit zijn ogen en raadt, dan heeft hij een kans van een op vier. Hij heeft nu een op de vier kans om de juiste keuze te maken omdat er drie manieren voor hem zijn om de verkeerde keuze te maken en een manier om het juiste te kiezen.

De vier mogelijkheden zijn: een verkeerde keuze in situatie nummer één en vervolgens  ook een verkeerde keus in situatie nummer twee; of een verkeerde keuze in situatie nummer één en dan de juiste keuze kunnen maken in situatie nummer twee; of in situatie één nummer het juiste kiezen en vervolgens de verkeerde keuze in situatie nummer twee kunnen maken; of de juiste keus in situatie nummer één en de juiste keus in situatie nummer twee. 

Het enige voorbeeld waarbij hij in het geheel de juiste keuze maakt is de laatste scenario waarin hij in beide situaties correct kan veronderstellen. De kans van deze juiste veronderstelling is groter geworden doordat er meer situaties gecreëerd zijn waarin hij kan veronderstellen. De wiskunde vergelijking die een dergelijke situatie vertegenwoordigd is ½ x ½ (in dit geval, een op de twee in de eerste situatie vermenigvuldigd met een op de twee in de tweede situatie)

Om verder te gaan met dit voorbeeld, als dezelfde persoon nu drie situaties heeft om  blindelings te veronderstellen, dan heeft hij slechts een kans van 1/8ste om de juiste keuze maken (in dit geval 1 op de 8 of ½ x ½ x ½). Wederom, de kans om een juiste keuze te maken in alle drie de situaties heeft zijn kans om de juiste keuze te maken verkleind naar 1 op de 8. Men moet begrijpen dat wanneer het aantal situaties toeneemt de kans om gelijk te hebben afneemt, omdat de twee verschijnselen omgekeerd evenredig zijn. 

Als men dit zou toepassen op de situaties beschreven in de Koran of als men een lijst zou samenstellen van alle onderwerpen waarbij de Koran juiste verklaringen heeft gemaakt, dan wordt het al direct duidelijk dat het erg onwaarschijnlijk is dat zij allemaal blinde veronderstellingen zijn. De onderwerpen die in de Koran ter sprake komen zijn talrijk en van verschillende aard. Sommige van hen staan beschreven in de Koran en zijn daarna bewezen in wetenschappelijke bronnen. De kans dat de Koran het bij al deze onderwerpen aan het juiste eind heeft is eigenlijk erg klein als de Koran zou uitgaan van veronderstellingen en kennis uit zijn tijd. De enige manier waarbij de Koran al deze kennis zou kunnen hebben is omdat het de woorden zijn van een hogere macht. 

De volgende drie voorbeelden van onderwerpen waarbij de Koran juiste beweringen maakt, illustreert hoe de Koran de kans verslaat. 

1. De Vrouwtjesbij

In de 16de hoofdstuk [Surah an-Nahl 16:68-69] vermeldt de Koran dat de vrouwtjesbij haar huis verlaat om voedsel te vergaren. Een persoon zou kunnen veronderstellen door het volgende te zeggen: “de bij die jij ziet rondvliegen – zou een mannetje of een vrouwtje kunnen zijn. Ik veronderstel dat het een vrouwtje is”. Hij heeft wel degelijk een op de twee kans om gelijk te hebben, dus het kan zo zijn dat de Koran gelijk heeft. Echter, de meeste mensen in de tijd dat de Koran werd geopenbaard geloofden dat niet. Weet jij het verschil tussen een mannetjes- of vrouwtjesbij? Alleen een specialist is in staat dit te onderscheiden, maar uit onderzoek blijkt dat de mannetjesbij nooit zijn huis verlaat om voedsel te verzamelen. 

Echter, in het stuk van Shakespeare, Henry de Vierde, discussiëren sommige karakters over bijen en vermelden dat de bijen soldaten zijn en een koning hebben. Dit is wat de mensen in de tijd van Shakespeare dachten – dat de bijen die zij zagen rondvliegen mannetjes waren en dat zij naar huis gingen en een koning hadden die zij gehoorzaamden. Echter, is dit onjuist. Het feit is dat zij vrouwtjes zijn en een koningin gehoorzamen. De moderne wetenschap er 300 jaar over gedaan om dit te bewijzen.  

Dus om terug te komen op de lijst van juiste veronderstellingen, met betrekking tot het onderwerp van de bijen, had de Koran 50 procent de kans om gelijk te hebben en de kans was 1 op de 2. 

2. De Zon

Als aanvulling op het onderwerp van bijen, komt in de Koran de zon en de manier waarop deze door de ruimte reist ter sprake. Wederom kan een persoon een veronderstelling maken over dit onderwerp. Wanneer de zon door de ruimte beweegt, dan zijn er twee opties: het reist net als een steen als deze geworpen zou worden, of het kan uit zichzelf bewegen. De Koran beweert de laatste- dat het beweegt door het resultaat van zijn eigen beweging [Surah al-Anbiya 21:33]. De Koran gebruikt het woord sabaha om de beweging van de zon in de ruimte te beschrijven. Om de lezer van een uitvoerige begrip van de gevolgen van dit Arabische woord te voorzien wordt het volgende voorbeeld gegeven. 

Als een man zich in het water bevindt en het woord sabaha toegepast wordt met betrekking tot zijn beweging in het water, dan begrijpt men dat hij aan het zwemmen is, dat hij uit zichzelf beweegt en dat het niet het resultaat is van een directe kracht die betrekking heeft op hem. Dus wanneer dit woord gebruikt is met betrekking tot de beweging van de zon door de ruimte, betekent dit niet dat de zon onbeheersbaar door de ruimte vliegt alsof hiermee geworpen wordt. Het betekent simpelweg dat de zon draait en roteert als deze reist. 

Dit is wat de Koran beweert, maar was het eenvoudig om tot een dergelijke ontdekking te komen? Kan iedere gewone man vertellen dat de zon draait? Alleen in de moderne tijden was er gereedschap beschikbaar om het beeld van de zon op een tafelblad te projecteren zodat men hiernaar kon kijken zonder blind te worden. En door dit proces werd niet alleen de vlekken op de zon ontdekt, maar ook dat deze vlekken om de 25 jaar bewegen. Deze beweging laat zien dat de zon om zijn eigen as roteert en concluderend bewijst dat, zoals de Koran 1400 jaar geleden had beweerd, de zon inderdaad roteert als deze door de ruimte reist. 

En om nogmaals terug te keren naar het onderwerp van juiste veronderstellingen, de kans om op juist te raden – het geslacht van de bijen en de beweging van de zon – is een op de vier!

3. Tijd Zones 

Gezien de aanname dat mensen 1400 jaar geleden waarschijnlijk niet veel over tijdzones afwisten, zijn de verklaringen van de Koran over dit onderwerp daarom aanzienlijk verrassend. Het voorbeeld dat een familie ontbijt bij zonsopgang terwijl een andere familie geniet van de nachtlucht is iets om verwonderd over te zijn, zelfs in de moderne tijd. Een man was natuurlijk 1400 jaar geleden niet in staat meer dan 50 kilometer per  dag te reizen, en dus kostte het hem letterlijk maanden om bijvoorbeeld te reizen van India naar Marokko. 

En waarschijnlijk, terwijl hij aan het dineren was in Marokko, dacht hij. “In mijn land India dineren ook zij momenteel”. Dit komt omdat hij zich niet realiseert dat hij, tijdens het proces van reizen, over een tijdzone heen heeft gereisd. Maar, omdat het de woorden van Allah, de Alwetende, zijn,  herkend en erkend de Koran een dergelijk fenomeen. 

In een interessante vers staat dat als de geschiedenis tot haar einde komt en de Dag des Oordeels aankomt, dit allemaal op een ogenblik zal gebeuren; en dat ogenblik zal sommige mensen overdag en sommige mensen in de nacht treffen. Hoewel een dergelijke ontdekking 1400 jaar geleden niet bestond, laat dit wel duidelijk zien dat deze kennis en wijsheid al in de Koran stond. Allah (swt) heeft ons door middel van zijn woord wijzer gemaakt over aspecten die de mens pas eeuwen later zou ontdekken door middel van de wetenschap. Natuurlijk is een dergelijke verschijnsel niet iets wat men duidelijk kan zien of het resultaat is van iemands ervaring, en dit feit op zich, is voldoende als bewijs voor de authenciteit van de Koran.  

Bron: “the Amazing Qur’an” door Dr. Gary Miller”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.