Volger van Ahlalbait in woorden of in daden?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle,

De mens is vaak geneigd tot het vallen op een persoonlijkheid in plaats van de principes van deze persoonlijkheid. Hierbij kijken we naar materiële zaken, zoals uiterlijk, beroemdheid of geld. Wat de mens vaak achterwege laat, is de immateriële waarde van een persoonlijkheid die de mens maakt tot wie hij werkelijk is. Eigenschappen vormen een karakter en deze eigenschappen van een karakter zijn gebaseerd op principes. Het zijn van een volger van Ahlalbait (a) is een grote en waardevolle naam die een mens zichzelf geeft, omdat de Ahlalbait (a) niet zomaar mensen waren. Zij waren de tong van de islam, hun handelingen waren gebaseerd op de woorden van de koran en zij zijn de nakomelingen van de Boodschapper van Allah (swt). De Ahlalbait (a) waren niet zomaar mensen. Zij waren de Onfeilbare dienaren van Allah (swt) die als rolmodellen dienen voor de gehele mensheid. “O huisgenoten, Allah (swt) wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken” (33:33). 

De Ahlalbait (a) volgen betekent niet het volgen van persoonlijkheid, maar van principes van deze wonderbaarlijke persoonlijkheid. Door naar een majlis (bijeenkomst) te gaan, een paar tranen te laten vallen voor Imam Hoessein (a), vervolgens de maag te vullen met wat rijst en tot slot met afkeurende gezicht de majlis (bijeenkomst) weer te verlaten met als reden dat het eten niet smakelijk genoeg was, is helaas maar waar niet de manier waarop wij onszelf volgers van de Ahlalbait (a) kunnen noemen. Natuurlijk zijn wij niet perfect en kunnen wij nooit zoals de Ahlalbait (a) worden. Maar de mens heeft de kracht en intelligentie gekregen van Allah (swt) om zichzelf te beoordelen en te veroordelen. Deze zelf reflecterende eigenschap die ieder mens heeft, maar die niet ieder mens goed weet te benutten of te gebruiken, dient niet onderschat te worden. Wij moeten onze potenties niet onderschatten. De ziel van een mens is gemaakt om Allah (swt) te bevatten, te begrijpen, te voelen. Niets is zo gemaakt dat het Allah (swt) dicht bij zich kan voelen als de nafs, de ziel, van een mens. Allah (swt) zegt dat wij naar de geschiedenis moeten terugkijken. Onze religie bewondert geen persoonlijkheden. Onze religie handhaaft principes en niet persoonlijkheden. De imams zorgen ervoor dat wij die onszelf volgers van de Ahlalbait (a) noemen, vasthouden aan hun principes en niet aan hen als persoon. Zij willen dat wij ons vasthouden aan hun principes, zodat we die principes eigen maken en geestelijk weerbaar worden tegen de onwaarheden die door social media worden verspreid en tegen het materiële dat krachtiger wordt dan het immateriële op de wereld. Imam Hussein (a) was een vertegenwoordiger van principes en niet een vertegenwoordiger van rijkdom of beroemdheid. Onze imams waren niet gekomen om rijk te worden. Rijkdom is iets wat zelfs aan de ongelovigen is gegeven.

Spirituele connectie met Allah (swt) is rijkdom, want dat is iets wat alleen aan de gelovigen is gegeven en dat is een gunst van Allah (swt). Weten wij waarom iedere soera (hoofdstuk in de Koran) begint met Bismillah al Rahman al Raheem? Al Rahman, omdat Allah (swt) zachte genade heeft voor ieder mens, moslim of niet-moslim. Dit houdt in dat afgezien van of je nou gelooft in Allah (swt) of niet, je Zijn voordelen zult ontvangen. Al Raheem, omdat Allah (swt) een extra speciale genade heeft voor alleen de gelovigen. Allah (swt) zegt dat Hij Genadevol is, maar wanneer jij Hem volgt, geeft Hij jou een extra en een unieke Genade. Als iemand die mij niet kent mij zou vragen wat deen al islam (de godsdienst islam) is, wat zeg ik dan? Zal ik dan zeggen: “1400 jaar geleden…..” of  “Er was eens…..” Ik denk dat alvorens wij geloofwaardig onze overtuigingen zouden willen overbrengen bij de mens, we onze overtuigingen eerst in onze eigen handelingen tot uitdrukking moeten brengen, om op die manier een vertegenwoordiger te kunnen zijn van de islam. Ons enthousiasme voor Imam Mahdi (atf), de verlosser van al het onrecht, zal onvoldoende zijn als wij niet eerst onderzoek hebben gedaan over deze Imam door de woorden in verschillende boeken eerst in ons geheugen te laten doordringen. Hoop is een drijfveer, maar onze handelingen moeten deze drijfveer sterk houden. Wij worden gedreven door persoonlijkheden, terwijl wij door principes gedreven zouden moeten worden. De verandering dient van binnen te worden gemaakt. Wat een persoon maakt, zijn zijn principes. Wat de islam tot religie maakt, zijn de Ahlalbait (a), omdat de Ahlalbait (a) dé principes zijn de islam. Geduldig zijn is makkelijk en mooi gezegd, maar moeilijker om te zetten in daden. Het willen bewandelen van een spiritueel pad is niet gemakkelijk, omdat het een keuze is voor het leven en niet voor een aantal maanden. Een mens heeft morele educatie van de Ahlalbait (a) nodig om geestelijk weerbaar te worden, zodat de mens niet bij ieder nieuwsbericht op Facebook of tegenslag in zijn leven, ineenstort. Gedenk Allah (swt) en Hij zal jou gedenken. Denk niet dat Allah (swt) zegt dat jij Hem moet gedenken, omdat Hij jou nodig heeft. Iedere keer wanneer jij Allah (swt) gedenkt, geef jij jouw eigen ziel haar recht. Iedere keer wanneer jij een goede handeling verricht voor Allah (swt), dan komt dit goede terug naar jezelf. Bij iedere stap die je zet in dit leven, ben jij degene die Allah (swt) nodig heeft. De islam is niet een religie die alleen staat voor het continu bidden of vasten.

Aanbidding van Allah (swt) begint bij de intentie. De volger van Ahlalbait (a) is een naam van eer die wij onszelf geven, maar zijn wij deze naam ook daadwerkelijk waard? Ik begin als eerst bij mezelf. Ben ik de naam ‘sjiiet’ waard? De shia van Ali zijn zij die spreken in haq, in waarheid, en die weten wanneer stilte noodzakelijk is. Als Imam Mahdi (atf) verschijnt, waar ik zo erg op hoop, ben ik dan bereid om iets te doen wat hij mij vraagt, al zou ik dit misschien moeilijk vinden? Als we kijken naar principes, dan lukt het. Kijken wij alleen naar personaliteit, dan hebben we nog een weg te gaan. Volger van de Ahlalbait, onderschat deze naam niet. Het is een grote naam en insha’Allah zijn wij volgers van de Ahlalbait. Hoop en bid dat je een volger bent van de Ahlalbait. Het reflecteren op jezelf is de eerste stap die leidt tot het vormen van een islamitische identiteit in een maatschappij die behoefte heeft aan daadwerkelijke volgers van de Ahlalbait (a). Alles wat je mee zult nemen naar Allah (swt) en wat je rijkdom zal zijn, zijn jouw handelingen. Als je denkt dat geld je gelukkig maakt en je ver zal brengen, dan heb je een grote fout gemaakt en ben je de armste persoon op aarde.  

Houd je sterk en wees geduldig, zeker niet in woorden alleen. Insha’Allah ook in onze daden. Daden maken je drijfveer van hoop krachtiger. Er zit een heel universum in een mens. Jij bent het boek, dus laat jouw pen het verborgen alfabet van handelingen noteren. Je hoeft niet buiten jezelf te zoeken. Wat je zoekt is in je en je zult het vinden wanneer je reflecteert. 

Scroll naar boven