De organisatie is voor alle (sjiitische) moslimjongeren, wij maken geen onderscheid op basis van afkomst. Iedereen is welkom en wij respecteren tegelijkertijd ook alle culturen.

Ahlalbait Jongeren
Het verhaal van

Ahlalbait Jongeren

Wij zijn de Ahlalbait Jongeren Organisatie, gevestigd in Nederland. De organisatie is opgezet in het jaar 2007 door vrijwillige jongeren die zich in willen zetten voor de bestwil van de moslimjongeren in het algemeen en de moslimjongeren die de Ahlalbait volgen in het bijzonder. De organisatie is onafhankelijk en werkt uit oogpunt van de belangen van de moslimjongeren.

Wij willen ervoor zorgen dat de (sjiitische) moslimjongeren in Nederland hun plek vinden en dat zij met elkaar in contact komen. Het kennen en bewust zijn van de identiteit en het geloof is een speerpunt.

Natuurlijk is het zeer belangrijk om in deze maatschappij te integreren met het behouden van de eigen identiteit. Het is ook vanzelfsprekend dat Nederlands onze officiële communicatietaal is.

Het informeren van jongeren met een sjiitisch-islamitische achtergrond over hun geloof, zijn basisprincipes, ideologie, waarden en normen.

Het helpen bevorderen van de integratie en emancipatie van Ahlalbaitvolgende moslimjongeren in de Nederlandse maatschappij

Het vieren en herdenken van religieuze aangelegenheden

Het worden van een spreekbuis voor de Ahlalbaitvolgende moslimjongeren in verschillende richtingen

20

Actieve leden

140+

Periodieke donateurs

Onze hoogtepunten

2007

Oprichting van Ahlalbait Jongeren en inschrijving bij de notaris

2007

Eerste buitenlandse reis naar Antwerpen en vervolgens zijn er meer gekomen

2010

Bijeenkomsten door Nederland en niet alleen in de randstad

2014

Start met jaarlijkse Ashura bijeenkomsten in Nederlands

2016

Record aantal bijeenkomsten met komst van Sayed Hussein en Mostafa Al Qazwini

2020

Door de coronacrisis zijn er helaas weinig bijeenkomsten georganiseerd dit jaar. Ashura is met 1,5m herdacht

2022

Nieuwe stappen op Social Media: hoger kwaliteit content door nieuwe camera, licht en microfoon

Vandaag

AJO is nog steeds goed actief met diverse bijeenkomsten en activiteiten.

Welke geleerden/sprekers hebben AJO-bezocht?

Hoe steekt de organisatie in elkaar?

Het bestuur
Elke organisatie  heeft een bestuur, en zo ook Ahlalbait Jongeren. Het bestuur is belast met de strategische, juridische en wettelijke kant van de organisatie. Het bestuur is echter niet het uitvoerende orgaan van de organisatie, dit zijn de comités. Het bestuur is zoals bovengenoemd belast met de strategie van de organisatie. Zij nemen het beantwoorden van de volgende vragen op zich:

– Hoe is/wordt de structuur van de organisatie en welke kant gaan we hiermee op?
– Wat hebben we nodig om een behoefte van de achterban te vervullen?
– Hoe kunnen we voor de benodigde financiële middelen zorgen?
– Hoe kunnen we de rechten en plichten van de leden handhaven?
– Hoe zorgen we voor de bewaking van statuten, huisregels en andere organisatiedocumenten? Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de voldoening aan alle juridische en wettelijke voorwaarden binnen de organisatie.

Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 bestuursleden van verschillende afkomsten en culturen. Het bestuur behelst mannelijke en vrouwelijke bestuursleden. Elk van deze bestuursleden is betrokken bij een van de comités. 

Het activiteitencomité
Het activiteitencomité is belast met de praktische uitvoering van alle activiteiten die georganiseerd worden door Ahlalbait Jongeren. Daaronder vallen alle taken en verantwoordelijkheden die tot een activiteit behoren:

– Het maken van een activiteitenplan (voor uitvoering van een activiteit of jaarplan);
– Het beschikbaar maken van financiële middelen voor activiteiten  of deze afstemmen met de penningmeester;
– Het huren of reserveren van een geschikte zaal of locatie voor de activiteit;
– Het selecteren en uitnodigen van de sprekers, deelnemende genodigden en eregasten;
– Het maken van uitnodigingen (flyers en email);

Het mediacomité
Het mediacomité is verantwoordelijk voor alle mediamiddelen van de organisatie. Onder mediamiddelen worden alle middelen verstaan die dienen voor communicatie binnen de organisatie en alle publicaties binnen en buiten de organisatie. Tot de taken en verantwoordelijkheden van het mediacomité behoren:

– Het maken van een mediaplan (voor een onderdeel of een jaarplan);
– Het beschikbaar maken van financiële middelen voor uitvoering of deze afstemmen met de penningmeester;
– Het maken van Ahlalbait Jongeren sjablonen;
– Het beheer van organisatielogo’s en sjablonen;
– Het opzetten en beheren van een website;
– Het publiceren van artikelen en boeken;
– Het ondersteunen van het activiteitencomité in het maken van posters, presentaties en dergelijke benodigd voor een activiteit.

Kidscomité
Op 1-1-2023 is de AJO-kidscomité officieel van start gegaan! Het doel? Om de jongste generatie te verzorgen van kennis en betrokkenheid bij het geloof, en met name de Ahlalbait. AJO-kids organiseert tijdens de (meeste) reguliere bijeenkomsten een apart programma voor de kinderen (in verschillende leeftijdsgroepen) en daarnaast is tijdens de maand Ramadan 2023 een allereerste speciale bijeenkomst georganiseerd door AJO-kids. Inmiddels heeft AJO-kids ook een aantal boeken en filmpjes uitgebracht. Deze kun je vinden op de speciale pagina op onze site. Klik hier.

Jullie steun is essentieel voor het succes van de organisatie, financieel, maar vooral ook moreel en actief;

Wassalam,
Namens het bestuur van Ahlalbait Jongeren

Disclaimer

Om alles in goede banen te leiden zijn hieronder onze standpunten en een paar regels te vinden:

1. Allah (swt) is de enige God en Hij is perfect in Zijn beslissingen.
2. De Heilige Profeet Mohammed (s) is de laatste toegezonden profeet en er komt geen profeet na hem.
3. Imam Ali (a) is geen profeet. Hij is de religieuze leider (Imam) na de dood van de Profeet (s).
4. De Koran is compleet zoals hij nu is.
5. Er is geen 100% authentiek boek. Dat is alleen de Heilige Koran. Alles wat de Koran of de meest betrouwbare bronnen tegengaat, is vals en onbetrouwbaar.
6. Allah beoordeelt elk mens apart. Niemand hoeft zich te verantwoorden voor de daden of teksten van een geleerde of politicus indien men het daar niet mee eens is, dit geldt ook voor YouTube-video’s. Wij zijn het niet eens met een ieder die het bovenstaande tegenspreekt!
7. AJO heeft respect voor elke medemoslim en iedere persoon die de normen en waarden van het geloof respecteert. AJO respecteert ook alle broeders en zusters van de andere geloven.
8. Tijdens onze bijeenkomsten is iedereen welkom, jong of oud. Nederlands of niet-Nederlands.
9. Al onze bijeenkomsten zijn in het Nederlands.
10. Wij nodigen met zorgvuldigheid de sprekers uit, maar wij zijn het niet van beginsel eens met elk woord van de lezing of presentatie. Bij twijfel hierover dien je contact met ons op te nemen.
11. Wij vermelden tijdens onze bijeenkomsten altijd dat wij foto’s maken. Ook is dit duidelijk te zien aan onze fotograaf die rondloopt. De zusters zetten wij niet duidelijk op beeld. Verder behoudt iedereen het recht om zijn foto/video van de site te verwijderen. Dit kan heel simpel door een e-mail te sturen naar: info@ahlalbait.nl. Wij zullen de desbetreffende foto/video dan per direct verwijderen.

Wij staan achter datgene wat hierboven staat en we nemen afstand van alles dat het tegenspreekt!

Privacyprotocol

AJO respecteert jullie privacy. In het kader van de nieuwe wet doen wij ons best om duidelijkheid te geven over eventuele dataverzameling. 

1. Zo min mogelijk informatie te verzamelen

2. Indien je bij ons lid bent, dan worden jullie gegevens beschermd opgeslagen in een speciaal systeem, waaruit wij ook declareren.
 
3. Wij verzamelen geen gegevens van jullie bezoek aan onze site

4. Indien je op een artikel reageert, kunnen wij het IP-adres (online adres) zien waaruit gereageerd is. Hiermee kunnen we o.a. onze site beschermen tegen spam. 

5. Alle mails/berichten aan AJO worden vertrouwelijk behandeld.
 
6. Wij schrijven nooit iemand in voor een bepaalde dienst zonder specifieke toestemming. Ben je van mening dat dit is gebeurd, dan kun je ons altijd benaderen om dit probleem op te lossen.
 
7. Het is bij ons altijd mogelijk om uit te schrijven van een bepaalde dienst (nieuwsbrief/AJO boodschapper/passief lidmaatschap) door een email te sturen aan info @ahlalbait.nl. Je kunt je ook uitschrijven van onze nieuwsbrief door onderin op de knop uitschrijven te klikken.

Scroll naar boven