Imam al-Askari (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  

Biografie

Naam: Hassan ibn Ali
    Titel: al-Askarie, az-Zakie
    Kunyah (bijnaam): Aboe Mohammed
    Geboortedag: 8 Rabie’ al-Aagar 232ste jaar na hijr, Medina
    Vader: Imam Ali ibn Mohammed (a)
    Moeder: Saliel
    Overlijdingsdag: 8 Rabie’ al-Awwal 260ste jaar na hijr, Samarra
    Begraafplaats: Samarra

 

“O Ahl’al-Bayt, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken” (al-Ahzab 33)

In verschillende religies en leren, kunnen we zien dat de mensen een bepaalde persoon als voorbeeld nemen. Als je volgens hun net als die personen leeft, zal je de ideale mens zijn. Die persoon is voor hen de perfecte mens. Volgens de ene leer, is die persoon degene die het sterkste is en volgens de andere degene die de slimste is. Voor de ene is het iemand die de meeste rechtvaardige is en voor de ander weer iemand die de meest genadevolle is.

Voor ons, de volgelingen van de Koran en Ahlalbait (a), zijn er ook personen die perfect zijn. Het doel van een moe’min (gelovigen) is om net als hun te leven. Wie zijn deze personen, die volgens de Islam de perfecte personen zijn? Wie zijn deze personen, van wie wij als moslims een voorbeeld moeten nemen? We kunnen hier achter komen door middel van de heilige Koran en de hadith.

In de Koran staat geschreven: “O Ahlalbait, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken” De perfecte personen voor ons zijn de Profeet Mohammed (s) en zijn Ahlalbait (a). Zij zijn degene die van alle onreinheid zijn verwijderd. Zij zijn degene wiens pad wij moeten volgen. Als we naar de hadith kijken zien we dit weer terug. Onze Profeet (s) zei: “Aanschouw! Mijn Ahlalbait is als de Ark van Noah. Wie daar aan boord gaat is gered, en wie zich ervan afkeert is vergaan”

In onze dua’s komt naar voren dat wij het pad van deze personen willen volgen. Bij het lezen van Ziyarat-i Ashoera maken we duidelijk dat we net als Mohammed en Al-i Mohammed (s) willen leven en net als Mohammed en Al-i Mohammed (s) willen doodgaan. Als wij willen leven als onze Profeet (s) en zijn Ahlalbait (a), moeten we hun kennen. Van hun leven en hun dood moeten wij leren. Vanwege de shahadat (martelaarschap) van Imam Hassan Al-Askari (a), zullen we het over zijn leven hebben. Hij is de zoon van onze 10de Imam, Imam Ali Al-Hadi (a).

In het 232ste jaar na hijr kwam hij ter wereld in de stad Medina. Op 8 Rabi’a awwal, 260 na hijr, werd hij om het leven gebracht door vergiftiging dat hem werd gegeven door de Abbasi kalief Moe’temad (l.a). Zijn graf ligt naast die van zijn vader in de stad Samarra. Na zijn vader’s dood, werd hij de Imam (a) van zijn tijd.

De Imam (a) had onder de druk van de Abbasi kaliefen een moeilijk leven. Hij werd continu in de gaten gehouden en de sjiieten konden geen contact krijgen met hem, op speciale personen onder hen na. Naast dit allemaal zat hij vaak gevangen. De redenen voor zoveel onderdrukking waren de volgende: Ten eerste was in die tijd de sjiietische gemeenschap in de wereld groter en sterk geworden. Het geloof van de sjiieten in “Imamah” was een verlichting voor de mensen uit die tijd. De Shia Imam’s (a) waren bekend en geliefd onder het volk. Hierdoor gingen de kaliefen de Imam’s (a) meer in de gaten houden. Ze wilden hen op de een of ander sluwe wijze uit de weg ruimen. Ten tweede wisten de Abbasi’s dat na de 11de Imam (a), de 12de en laatste Imam zou komen. Ze wisten via overleveringen van Imam Hassan Al-Askari (a) en zijn voorouders, dat de zoon van de 11de Imam (a), Mohammed Al-Mahdi (a) zou zijn. Uit de hadith van de Boodschapper van Allah (saw) was dit ook duidelijk; in zowel soennitische als sjiietische bronnen werd dit vermeld. Om deze redenen werd onze 11de Imam (a) meer dan de rest van de Imam’s (a) in de gaten gehouden.

De zoon van Imam Hassan Al-Askari (a) zou de wereld bevrijden van de onrechtvaardigheid en het kwaad. De Abbasi’s, wilden de geboorte van deze verwachte baby voorkomen. Ze wilden voorgoed een eind geven aan het imamah geloof van de Shia, maar dit doel hebben ze niet kunnen bereiken. De geboorte van Imam Mohammed Al-Mahdi (a) werd net als die van de Profeet Moesa (a) (Mozes) geheim gehouden. “Zij wensen het licht van Allah door hun mond te doven, maar Allah belet dit. Hij zal Zijn licht vervolmaken, zelfs al mogen de ongelovigen er een afkeer van hebben.” [1]

We zien hier een heel rare toestand; De Abbasi kaliefen accepteren onze Imam’s niet als de ware kaliefen van Rasoelullah (s), terwijl ze dit wel wisten. Ze wisten dat Imam Mohammed Al-Mahdi (a) de zoon van de 11de Imam (a) zou zijn en dat hij degene is waar hun eigen Profeet (s) over zei dat zijn titel dezelfde als die van hem zal zijn evenals zijn naam. Als ze dit allemaal niet wisten, zouden ze al deze handelingen, voor het voorkomen dat Imam Hassan Al-Askari (a) een kind krijgt, niet doen.

Hetzelfde geval is bij Iblis (l.a). Wist hij niet dat hij fout zat? Wist hij niet dat Allah (swt) de meeste alwetende is en dat Iblis niets heeft te zeggen bij Zijn besluiten? Hij wist dit allemaal en weet het nog steeds. Hij weet meer dan ons allemaal. Hij kan niets doen tegen Allah (swt), dat kan niemand. Maar wat hij wel kan doen is ons en de hele mensheid naar het verkeerde pad toe leiden. Hiermee zijn hij en alle andere duivels continu mee bezig. Ook de duivels die te zien zijn door de mensen. De moordenaar van Imam Hassan Al-Askari (a), de Abbasi kalief Moe’temad (l.a), behoort ook tot deze duivels, net zoals de moordenaars van de rest van de 14 Ma’soems (a). Moge Allah (swt) hun alle vervloeken tot de Dag des Oordeels.

Broeders en zusters, hetzelfde gebeurt sinds de dag dat Iblis, Allah (swt) tegensprak en tot op de dag van vandaag gebeurt het nog steeds. Alle 124.000 Profeten, vrede zij met hun allemaal, hebben met mensen die het licht van Allah (swt) probeerden te doven te maken gehad. De laatste Boodschapper van Allah (saw) ook. Zijn dochter Fatima (a) en de 12 Imam’s (a) ook. Kort gezegd, iedereen die aan de kant van de waarheid staat, aan de kant van Allah (swt) staat, heeft hiermee te maken gehad.

Broeders en zusters, we leven in een tijd waar dit verschijnsel zich wereldwijd heeft uitgebreid op verschillende wijzen. De Wahhabi’s zijn allemaal leugens aan het verspreiden over de Shia. Waarom zou iemand die zeker weet dat hij op het goede pad zit, over mensen die op het verkeerde pad zitten leugens vertellen? Waarom hebben de zionisten en hun handlangers problemen met de landen waar veel sjiieten wonen? Ze noemen iemand die kritiek levert op zionisten een antisemitist. Zenders als Al-Manar en Sahar 1, die trouwens beide sjiietische zenders zijn, worden van de Europese buis gehaald omdat ze antisemitistische programma’s uitzenden. Maar als mensen Allah (swt) beledigen, als mensen zijn Profeet, Rahmatan lil-Alamien (s), beledigen, als mensen meer dan 1 miljard moslims beledigen, hebben ze het over vrijheid van meningsuiting.

Kranten die deze beledigende teksten en tekeningen op hun voorpagina’s hadden brengen hun kranten nog steeds elke dag uit. Ze weten dat de Islam het enige echte goede geloof is en dat de sjiietische leer de ware Islam is, maar net als Moe’temad, Moe’awiyah, Yazied en alle andere blijven ze het pad van Iblis volgen. In de hadith staat over de verschijnselen die zich voor de komst van Imam Mohammed Al-Mahdi (a) zullen voordoen. Er zijn er veel om op te noemen, maar het belangrijkste verschijnsel dat zich vast en zeker zal voordoen is de volgende: slechtheid, kwaad, verdorvenheid, leugens, zondes en ongelovigheid zullen zich over de hele wereld verspreiden, dus ook onder de moslims zelf.

Broeders en zusters, zien we niet dat dit verschijnsel zich voordoet in onze tijd? Veel van onze moslims broeders en zusters leven net als Imam Hassan Al-Askari (a) onder zware omstandigheden. Zelfs heilige plaatsen zijn niet meer veilig geworden in de wereld. Dit hebben we nog laatst gemerkt bij de aanslagen op de graven van Imam Ali Al-Hadi (a) en Imam Hassan Al-Askari (a) in Samarra. Moge Allah (swt) degene vervloeken die hiervoor verantwoordelijk zijn. Bijna alle landen zijn onder invloed van de zionististen die de Islam, voornamelijk de Shia, uit de wereld willen drijven. Zelfs niet-moslims lijden onder de heerschappij van de Yazied’s van onze tijd. Leugens zijn over de hele wereld verspreid. Zondes waar men nooit over wilde denken wordt nu als een normaal verschijnsel gezien. Het aantal ongelovigen is enorm groot geworden. En hoeveel van die meer dan één miljard moslims kan je echt een moslim noemen?

Broeders en zusters, we moeten ons voorbereiden op de komst van de zoon van Imam Hassan Al-Askari (a). Dit doen we door onze kennis te vergroten. Onze kennis over de 2 waardevolle dingen die onze Profeet (s) aan ons heeft achtergelaten. Dit is het boek van Allah (swt), de heilige Koran, en zijn Ahlalbait (a). En voornamelijk moeten we meer kennis opdoen over de Imam van onze tijd, want onze Profeet Mohammed (s) zei: “Een die sterft zonder de Imam van zijn tijd te kennen, sterft de dood van Jahiliyya” Daarna hebben we “iman” nodig. Alleen weten is niet genoeg. Iblis weet meer dan ons, maar heeft geen iman. En deze iman moet naar voren komen door de daden die wij verrichten. Onze levenswijze moet laten zien dat wij de weg van de Koran en Ahlalbait (a) volgen. Zo kunnen wij door middel van onze daden andere mensen beïnvloeden.

Over Imam Hassan Al-Askari (a) staat in de bronnen dat hij een liefdevolle blik had. Sommigen die in de geschiedenis als de tegenstanders van de Imam (a) werden gezien, werden nadat ze hem hadden ontmoet trouwe metgezellen van Imam Hassan Al-Askari (a).

Alleen door de Ahlalbait (a) goed te kennen, zal onze liefde voor hen groter worden. Moge Allah (swt) ons helpen bij het vergroten van onze kennis over Ahlalbait (a). En moge Allah (swt) onze harten vullen met de liefde voor Ahlalbait (a). En moge Allah (swt) ons nooit laten afdwalen van het pad van Ahlalbait (a).

Wa la Hawla wa la Qowwata illa billah-il-Aliyy-il-Azim

 

© copyright Ahlalbait Jongeren

[1] Al-tawbah 32

Scroll naar boven