Geloven in de Mahdi (atf)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Het geloven in de Imam Mahdi (atf) is een essentieel onderdeel van de islam. De heilige Profeet Mohammed (s) zei: “Degene die dood gaat zonder de Imam van zijn tijd te kennen, sterft de dood van onwetendheid.’’ Daarnaast zal de religie van de persoon die Imam Mahdi (atf) ontkent, niet compleet en perfect zijn. Het accepteren van onze handelingen door Allah (swt) begint bij het geloven in de Imam Mahdi (atf). Meerdere malen en op verschillende manieren heeft de heilige profeet Mohammed (s) duidelijk gemaakt dat tot de Dag Des Oordeels er alleen twaalf opvolgers zullen blijven. De eerste van die opvolgers zal Ali (a) zijn en de laatste zal Imam Mahdi (atf) zijn. De heilige profeet Mohammed (s) heeft de Imams die hem zullen opvolgen tot de Dag Des Oordeels opgenoemd. Daarom is het noodzakelijk dat er iemand uit die reeks Goddelijk moet zijn. Wie is hij? In het licht van betrouwbare en gepubliceerde overleveringen (van de soennieten en de sjiieten) is de Imam van onze tijd, de zoon van Imam Hassan Al Askari (a), de Imam Mahdi (atf). 

Wat betekent het dat Imam Al Zeman* (atf) in verduistering verkeert? 
Momenteel is onze Imam Al Zeman (atf) in verduistering. Wat betekent dit nou? Dit betekent niet dat onze Imam (atf) zich in een geïsoleerde omgeving bevindt. Verduistering betekent dat mensen niet bewust zijn van zijn plaats of verblijf. Zelfs als zij hun Imam (atf) zien, dan herkennen zij hem niet. Imam Al Sadiq (a) zei: “Zij zien hem, maar zij herkennen hem niet.” Maar Imam Al Zeman (atf) ziet de mensen en herkent hen ook. Imam Mahdi (atf) zegt: “Geen van uw nieuws is voor ons verborgen. We zijn niet nalatig in uw bescherming noch zijn wij vergeetachtig van uw herinnering. Als het niet zo zou zijn geweest, dan zouden calamiteiten over u worden afgedaan en zouden uw vijanden u hebben vernietigd.” Dit bewijst dat Imam Al Zeman verborgen is voor onze ogen, maar bewust is van onze situaties. 
 
Wat is het voordeel van het bestaan van Imam Mahdi (atf) wanneer hij in verduistering is? 
Aangezien Imam Mahdi (atf) alleen verborgen is voor onze ogen, maar er wel is, kunnen wij al onze moeilijkheden met hem delen en kunnen we hem altijd bereiken wanneer wij hem om hulp roepen. Net zoals dat wij voordeel nemen van de zon wanneer het zich verbergt achter de wolken, maar haar felle licht nog steeds door de wolken heen schijnt, kunnen wij ook van Imam Al Mahdi (atf) voordeel vinden, door erop te vertrouwen dat hij ons hoort en ziet bij iedere pijn of moeilijkheid waar we doorheen gaan. We kunnen al onze moeilijkheden met Sahib al Zeman delen. Bij iedere stap kunnen we naar hem grijpen en zal hij ons gevoel van machteloosheid onderdrukken. Laten we het proberen en zijn handen die hij ons biedt voelen. Imam Al Zeman is er om zijn shia te redden, maar redding zonder te vertrouwen dat er redding zal zijn, is nutteloos. 

Afwachting 
Een belangrijke verplichting is te wachten op de verschijning van Imam Al Zeman (atf). Imam al Sadiq (a) zei: “De beste handeling van mijn natie is om de verschijning af te wachten.” Afwachting is een innerlijke toestand dat we ervaren voor onze geliefde Imam. Wanneer wij wachten op een gast, dan zullen we onszelf voorbereiden op de komst van deze gast, door het huis op te ruimen en onszelf mooi te kleden. We zullen mensen informeren over deze komst en vragen of ze willen deelnemen om de mensen te verwelkomen. Maar nog belangrijker dan het huis en de mensen, je zult je hart voorbereiden om de gast te laten ontspannen en op zijn gemak te laten voelen. Als we ons op deze manier voorbereiden op de gast, dan zijn we pas echte afwachtenden op de gast. Maar als ik lui ben en niet het gevoel heb dat ik mijzelf moet voorbereiden op de gast, dan is deze manier van afwachten niets waard. Degenen die wachten op Imam Al Zeman (atf) zijn rusteloos in afwachting op zijn verschijning. Zij zijn zich aan het voorbereiden op zijn komst door zichzelf te verbeteren en anderen uit te nodigen om te veranderen naar het goede. Zij zijn zichzelf aan het ontwikkelen op religieus vlak door kennis op te doen over de islam via de profeet Mohammed (s), Ahlalbait (a) en de twaalf Imams. Zij maken anderen bewust van hun religieuze verplichtingen. Zij zijn rusteloos vanwege de vertraging in zijn terugkeer. De verduistering van hun geliefde Imam Al Zeman (atf) heeft slaap weggerukt uit hun ogen. Degenen die wachten op de terugkeer van de Mahdi (atf) zijn de beste mensen van alle tijden. Allah (swt) heeft hen intelligentie, begrip en kennis geschonken, zodanig dat voor hen zowel de verduistering als de aanwezigheid goed is. Degenen die op Imam Al Mahdi (atf) wachten, zijn te vergelijken met degenen die met de profeet van Allah (swt) vochten voor de islam. 

Verplichtingen en verantwoordelijkheden
Het is nu duidelijk hoe belangrijk het is om te wachten op de terugkeer van Imam Al Zeman (atf) en hoe hoog de status en positie is van degenen die wachten. De realiteit is ook dat wanneer de status stijgt, de persoon meer verantwoordelijkheden en verplichtingen zal hebben. Er zijn een aantal verantwoordelijkheden die een gelovige tijdens de grote verduistering moet nakomen. 

A. Herkenning van Imam Mahdi (atf) 
Dit houdt in dat wij ons bewust zijn van de niveaus van perfectie en gezag die door Allah (swt) aan Imam Al Mahdi (atf) zijn geschonken. Als we dit geloven, dan zullen we zijn aanwezigheid voelen en erin geloven dat hij naar al onze handelingen kijkt. Hij (atf) regeert over ieder deeltje op deze wereld. Het hele universum is onderworpen aan zijn (atf) bevel. 

B. Verbetering in daden
Wij kunnen Imam Al Zeman (atf) niet met onze zondige ogen zijn, maar hij is ons aan het observeren. Als iemand echt gelooft dat hij de hele tijd door Imam Al Zaman (atf) wordt gezien, dan zal hij wegblijven van iedere kleine zonde. Goede daden zijn de enige manier om nabijheid bij Imam Mahdi (atf) te bereiken. Imam Al Zeman (atf) zei: “Dan zou eenieder van jullie zodanig moeten handelen dat jullie daden je dichter brengen bij onze liefde en dan zou eenieder van jullie weg moeten blijven van die handelingen die jullie dichter naar onze toorn en woede zullen brengen.” 

C. Verbetering van de maatschappij
Het is ook onze verantwoordelijkheid om de maatschappij te verbeteren. De maatschappij is de grond waarop de terugkeer van Imam Al Zeman (atf) zal plaatsvinden. Imam Hassan Al Askari (a) zei: “Een wees is hij die zijn vader verliest. Maar erger dan een wees is hij die zich heeft gedistantieerd van zijn Imam en geen toegang heeft naar hem. Hij is zich niet bewust van zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen.” “Onder ons Shia, degene die intelligent is en over kennis beschikt, zou de Shia die onwetend en onbewust is moeten onderwijzen en hen leiden. Dat is hetzelfde alsof hij een wees heeft beschut en gevoed. Ja, degene die hem leidt en onze religieuze wetten leert, zal met ons zijn in de hoogste rangen van het Paradijs.” 

D. Duaa
Smeekbede is een wapen van de gelovige waardoor hij calamiteiten en moeilijkheden kan verdragen. Hij bereikt wat hij wil met smeekbeden. De terugkeer van Imam Al Zeman (atf) en het veilig zijn van al het kwaad en calamiteiten is het verlangen van iedere gelovige. Een van de rechten die hij (atf) ons heeft geschonken is dat we voor hem zouden moeten bidden  in onze smeekbeden en beweringen. We moeten ons dag beginnen en eindigen met het bidden voor de terugkeer van Imam Al Mahdi (atf). Wanneer wij duaa doen, dan doen wij dit voor iets waar wij heel erg naar verlangen. Niets kan onze ogen vullen met liefde en zuiverheid, behalve Imam Al Zeman (atf). Er is niets zo belangrijk als zijn terugkeer. Het is noodzakelijk dat we duaa doen voor de terugkeer van de Imam (atf). We moeten de dag beginnen en eindigen met gebeden voor de terugkeer van onze geliefde Imam (atf). Er zijn een aantal smeekbeden die we kunnen verrichten voor de terugkeer van de Imam (atf). 
a) Dua al faraj bij het gebed. 
b) Dua al ahd na salaat al subh. 

E. Sadaqah 
Wanneer een persoon van iemand houdt, vanuit de bodem van zijn hart, dan wenst hij hem al het beste en verlangt hij veiligheid tegen kwaad en calamiteiten voor hem. Hij bidt voor het geluk en de gezondheid van deze persoon. Hij geeft sadaqah voor zijn veiligheid en bescherming. Wie is onze liefde meer waard dan Imam Al Zeman? Kan het hart van een gelovige meer houden van iemand anders dan van Imam Mahdi (atf)? Bidden voor Imam Al Zeman (atf) en sadaqah geven in zijn naam is een expressie van onze liefde voor hem. Ayat al Kursi is een vers die zorgt voor de bescherming en veiligheid van Imam Al Zeman (atf). 

F. Zoeken van verlangens 
Allah de Almachtige heeft de onfeilbare Imams (a) beschikbaar gemaakt voor ons als de deur voor het benaderen van Hem. In dit moment is Imam Al Zeman (atf) de deur die ons dichter bij Allah (swt) brengt. Imam Al Zeman (atf) is de deur van Allah en Zijn Naam. Als we naar Allah (swt) grijpen door ons vast te houden aan Imam Al Zeman (atf), worden onze smeekbeden geaccepteerd en vervuld. Imam Al Zeman (atf) is onze vader en onze meester. Vandaag de dag is het zeer belangrijk voor ons dat we onze moeilijkheden met hem bespreken, zodat oplossingen zullen komen. Helaas, we spreken over onze problemen bij iedereen, behalve bij de Imam die in staat is om oplossingen te bieden binnen no-time. De heilige profeet (s) zei: “Wanneer je verstrikt raakt in wat moeite, zoek dan je toevlucht bij de aanwezigheid van hujjat Allah en zoek hulp bij hem. Hij zal je redden en verlossing bieden. Hij beantwoordt de nodigen. Hij is de toevlucht van eenieder die zijn toevlucht zoekt bij hem.

Ontmoeten
Vandaag leven wij in de tijd van de grote verduistering, maar dit betekent niet dat alle deuren naar Imam Al Mahdi (atf) zijn gesloten. Het direct bezoeken van de Imam (atf) is mogelijk alleen op grond van zijn genade. Niemand kan de Imam zomaar ontmoeten. Er waren een aantal mensen die het geluk en de eer hadden en werden geselecteerd door de Almachtige Allah om de Imam te kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingen waren fysiek en deze mogelijkheid bestaat altijd voor iedereen. Het hart is bewust van het pad naar de zoekende. Voor contact via het hart, daar zijn woorden niet genoeg voor. Maar de hartkloppingen voor de Imam (atf) zijn de meest effectieve woorden. Een gebroken hart vertelt duizenden incidenten in een paar seconden. 

Tijd van terugkeer
Er is geen twijfel aan het feit dat Imam Al Zaman (atf) op een dag zal terugkeren vanuit de heilige Ka’bah. Een hemelse stem zal zijn komst aankondigen aan alles en iedereen. Er zal geen plek op aarde zijn die de stem van deze aankondiging niet zal bereiken. Natuurlijk weet niemand wanneer deze terugkeer daadwerkelijk zal plaatsvinden. De kennis is alleen bij Allah (swt) en bij niemand anders. De heilige profeet Mohammed (s) zei: 
“De terugkeer van Imam Al Mahdi (atf) zal als de wederopstanding zijn die heel zwaar voor de hemel en de aarde is. Het zal plotseling en onverwachts zijn.” [Muntakhab al-Asar, Part 1, Ch. 1, p. 30]
Imam Al Zeman (atf) zei: “Bid meer voor de terugkeer van Imam Mahdi (atf), omdat daarin jouw verlossing zit.” [Behaar al-Anwaar, vol. 53, p. 181]

De metgezellen van Imam Al Zeman (atf)
Wij wensen het allemaal om dichtbij Imam Al Zeman (atf) te zijn en om één van zijn metgezellen te mogen zijn. Iedere gelovige wenst het om de Imam van zijn tijd te helpen. Er is geen status of fortuin hoger dan dit doel. De deur voor het helpen en assisteren van Imam Al Zeman (atf) is niet dicht. Wij ook kunnen de helpers en leden zijn van de Imam van onze tijd. Overleveringen hebben gesproken over de eigenschappen van de helpers van Imam Al Zeman (atf). Maar als deze eigenschappen niet of een aantal wel en een aantal niet in ons worden gevonden, dan moeten wij bidden voor Allah (swt) en Hem smeken om ons te helpen versieren met deze karaktereigenschappen voor Imam Al Zeman (atf). Een aantal van deze eigenschappen zijn: 

Zij zijn vrome en religieuze individuen. 
Hun harten zijn vol met de liefde van hun Imam Al Zeman (atf). 
Ze zijn mooi en fatsoenlijk.
Ze zijn verborgen, zoals de mijnen van schatten in de aarde.
Ze zijn sterker dan staal als ze passeren door de bergen zullen ze het in stukken maken. 
Ze vechten alleen om Goddelijke genoegen.
Ze worden niet door kritiek of censuur geïntimideerd. 

Komst en bestuur
Wanneer Imam Al Mahdi (atf) arriveert, zal de wereld een compleet andere plaats zijn. Ieder deeltje op aarde zal tijdens zijn komst verheugd zijn. Hazrat Isa (a) zal achter de Imam (atf) het gebed verrichten. Zelfopofferende, vrome, toewijdende, religieuze en oprechte gelovigen zullen zich verzamelen rond Imam Al Zeman (atf). Zij zullen cirkels vormen rond hem en zullen rond hem zitten in het midden, zoals een maan die omgeven is door sterren. Hij zal verschijnen vanuit Mekka en Kufa zal hij maken tot zijn hoofdstad. De hele wereld zal onder de leiding van de ware islam zijn. Polytheïsme, ongeloof en hypocrisie zullen worden ontworteld uit het gezicht van de aarde. Rechtvaardigheid, gelijkheid, broederschap zal de orde van de dag zijn. Overleveringen hebben het beeld van zijn terugkeer prachtig beschilderd. We zullen een paar speciale kenmerken van zijn terugkeer noemen: 

Rechtvaardigheid en billijkheid
“Hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid en billijkheid, net zoals dat het beladen was met onderdrukking en onrecht.” [Muntakhab al-Asar, Part 6, Ch. 1, p. 421]
Welke onderdrukking of onrechtvaardigheid wij ook vandaag de dag ervaren, zal totaal vernietigd worden. Justitie en pure gerechtigheid zullen zegevieren. Het diepe gevoel van het gebed onder de mensheid zal worden geactualiseerd met het opnieuw verschijnen van de Mahdi (atf).  

Eer voor religie
Religie zal geëerd worden in het bestuur van Imam Al Zeman (atf). Het zal worden uitgevoerd in alle kleine details. De heilige Koran zal het universum domineren. Alle religieuze bevelen die zijn vergeten of vervormd, zullen hun oorspronkelijke praktische vorm terug krijgen en eenieder zal handelen aan de hand van deze bevelen. 

Eenheid en Harmonie 
Een van de meest ernstige ziekten van onze samenleving is de onderlinge onenigheid en disharmonie. Vermogens worden vernietigd. Respect en eer worden achtergelaten en huizen worden onderverdeeld, terwijl gezinnen worden verscheurd. Allemaal vanwege een enkele kwaal – verdeeldheid en versplintering. Maar na de terugkeer zal dit alles veranderen. 
“Waar is degene die de mensen zal verzamelen op vroomheid en toewijding?”

Versheid en groenheid
Overleveringen hebben overgeleverd dat wanneer Imam Al Zeman (atf) opnieuw verschijnt, dat de aarde al zijn schatten zal vertonen. De aarde zal groen en levendig zijn. Er zal geen stuk land zijn dat droog en dor zal blijven. De aarde zal nieuw leven krijgen en er zal overal vitaliteit en kracht zijn. Granen en fruit zullen in onmetelijke overvloed zijn. Vrede zij met u, o lente van de schepping en de helderheid van dagen. 

Perfectie van intellect
Imam al Zeman (atf) zal niet alleen de aarde verlevendigen en haar verborgen schatten verspreiden, maar hij zal ook nieuwe leven inblazen in harten en perfect intellect herstellen. 
“Als Imam Al Mahdi (atf) zal verschijnen, zal hij zachtjes de hoofden van mensen strelen, waardoor hun verstand compleet en volmaakt zal worden.” [Behaar al-Anwaar, vol. 52, p. 336]
Imam Mahdi (atf) zal degenen die Hussain (a) hebben vermoord, onderdrukt of die medeplichtig waren aan zijn marteling, wreken en zij zullen het doelwit zijn van zijn zwaard. 

Conclusie
Laten we ons verbinden aan de deur van de Ahlalbait (a). Zij zijn de sterke touw van Allah (swt). Zonder de Ahlalbait (a) is redding onmogelijk. We zullen bidden voor de veiligheid en beveiliging van Imam Al Zeman (atf). We zullen hem altijd herinneren en onze problemen vertellen aan hem. We zullen hem gedenken vanuit de diepte van ons hart en zoeken naar genezing voor al onze kwalen. O Meester! Wij zijn ziek, zwak, slecht, lastig en uw Shia (volgelingen) zijn in zo’n slechte staat… We weten dat onze daden aan u worden gepresenteerd als gevolg dat uw hart bloedt. U bent ongelukkig en ontevreden met onze acties. We zijn zeer, zeer zondig. Maar Meester! Als kinderen niet hun toevlucht in het huis van hun vader vinden, waar kunnen ze dan heen gaan? Waar zullen de onderwerpen gaan, behalve naar het hof van de koning? Als zondaars niet naar hun Imam kunnen, op wiens deur zullen ze dan kloppen? Meester! We zijn beschaamd, onwetend en ongehoorzaam. Maar we hebben niemand behalve u. U bent onze toevlucht, onze troost en ons onderdak. We laten traan gaan voor uw voorouders en zoeken excuses bij u, oh Imam. 
http://www.al-islam.org/Imam-mahdi-the-spring-of-life

© Copyright Ahlalbait Jongeren

*PS: Imam al Zeman (a) is een andere naam voor Imam Al Mahdi (a)

Scroll naar boven