Een brief aan Mu’awiya

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

Hebt u ooit serieus overwogen wat er met u zou gebeuren als al uw rijkdom en bezit van u af wordt genomen. De bezittingen, de rijkdom en de luxe waarmee u uzelf hebt omringd behoren tot deze wereld. Een wereld die zich uitbundig heeft ingericht en die zich in verleiding met genietingen over u heeft gebogen. Dit wereldse leven heeft u verleid en u bent als een gemakkelijke prooi gevallen voor haar verlokkingen. Het heeft u gesleept en u hebt het gevolgd als een tam dier op het andere uiteinde van de touw. Het heeft u bevelen, u hebt haar bevelen onderdanig gehoorzaamd. 

U bent vergeten dat u binnenkort wordt opgeroepen om de gevolgen van zo’n leven te dragen; gevolgen waarvan niemand zich kan afschermen, bevrijden of u van kan vrijspreken.  Onthoud u van zo’n leven, maakt u zichzelf klaar voor de Dag des Oordeels; wees klaar voor de dood die onvermijdelijk is,  zeker zal komen en die ieder leven zeker zal beëindigen, arm of rijk.  Luister niet naar het spannende gefluister van degenen die u willen verleiden en laat hen niet geloven dat zij en hun gruwelijke influisteringen enig belang in uw geest hebben. Als u niet getrouw en oprecht de dictaten van de religie volgt en u niet handelt zoals ik u heb geadviseerd, dan wil ik u waarschuwen voor iets wat u helemaal bent vergeten. 

Het is dat u ondankbaar bent aan Allah (swt) voor alles wat Hij aan u heeft verleend en u bent ondankbaar aan Hem voor de Gunsten die Hij aan u heeft gegeven. Satan heeft jouw ziel in bezit genomen. Zijn wens om u te beveiligen als zijn gehoorzame slaaf wordt volledig voldaan. Het heeft een stevige greep op uw geest. O Mu’awiya! Was je ooit belast met de adellijke status voor het afgeven van vrede en rechtvaardigheid voor de mensheid? Heeft u de noodzakelijke kennis voor het werk? Kent u echt de pilaren van rechtvaardigheid en gelijkheid zoals die door de islam zijn vastgelegd? U en uw manieren van de overheid! Moge Allah (swt) mij beschermen tegen en onthouden van de manier waarop u met de mensheid omgaat en van tirannie, exploitaties en moorden die u begaat. Wees voorzichtig! U wordt waanzinnig gedreven door de begeerte van rijkdom, macht en wrede verwennerij. U gedraagt zich hypocriet tegenover de mens en tegenover Allah (swt). Gij zult voor altijd verdoemd worden. 

U hebt mij uitgedaagd tot een gevecht. Ik aanvaard uw uitdaging. Maar ik heb een voorstel. Waarom een oorlog van moord en bloedvergieten van duizenden onwetende mensen? Waarom een plaag veroorzaken voor de mensheid? Laten we hen genadig zijn, of ze nu oprecht en Allah (swt) vrezende moslims zijn of onwetende, onverlichte en hebzuchtige huursoldaten die misleid zijn en door u voor de gek worden gehouden. Laat er vrede en rust zijn voor alle schepselen van Allah (swt). 

Laten wij, u en ik, een tweegevecht hebben. Laat het een gevecht tot de dood zijn. Laat de soldaten van beide legers aan de kant staan en laat de twee van ons alleen in gevecht gaan met elkaar. Laat de wereld zien en realiseren wie de zondaar is en wie Allah (swt) en de Dag Des Oordeels heeft vergeten. Zou u deze uitnodiging van mij willen accepteren? Heeft u hier de moed voor? Bent u een man die de dood dapper en moedig onder ogen ziet of bent u alleen maar een vampier die het bloed van anderen heimelijk zuigt? Vergeet niet Mu’awiya! Hoewel het bekend is, ik ben nog steeds Abu-al-Hassan, de man die uw grootvader van moederszijde heeft gedood, uw oom en uw broer in tweegevechten in de Slag van Badr heeft gedood. Hetzelfde zwaard is nog steeds in mijn hand, hetzelfde bloed stroomt nog steeds in mijn aderen, hetzelfde hart klopt nog steeds in mijn borst en met dezelfde moed zie ik nog steeds mijn vijand onder ogen. Wilt u komen en mij alleen onder ogen zien? Vergeet niet dat ik geen enkele vernieuwing in religie heb geïntroduceerd, noch heb ik voor een splitsing gezorgd.  
Voorwaar, ik geloof oprecht in de religie waarbij jij alsof deed en hypocriet omarmde met psychische aandoeningen en pretenties, een religie die u in uw hart eigenlijk haatte en die u snel en vrolijk opgaf. U doet alsof u de moord op Kalief Uthman wilt wreken. Weet u eigenlijk wie hem heeft gedood en wie zijn moord heeft veroorzaakt? Als u dat echt weet, zoek dan wraak op hen. Ik zie de dag voor mij wanneer u moe zal zijn van deze oorlog, wanneer u met een nederlaag zal worden geconfronteerd, wanneer u de dood of schande naar u toe zal vinden, wanneer ik uw legers en uw beroemde maar misleide politiecommissarissen zal verstrooien, wanneer ik uw rang zal neerhalen, vervolgens in moedeloosheid en wanhoop zul je draaien in de richting van het Boek van Allah (swt); al heb je geen vertrouwen in het en geen geloof in de waarheid die wordt gepredikt, omdat u en uw volgelingen huichelaars zijn en geen vertrouwen hebben in Allah (swt), de Heilige Profeet (s) en de Dag Des Oordeels en niet hun beloftes zijn nagekomen. 

Bron: Nahj Al Balage – brief 10. 

Scroll naar boven