Dhul Hidja

Dhul Hidja (Arabisch: ذو الحِجَّة) is de laatste (12e) maand van de islamitische (Hijri) kalender. Het is een van de belangrijkste maanden van het jaar volgens de islamitische leer waarin de Ḥajj (bedevaart), Eid al-Adha en Eid Al-Ghadeer plaatsvinden.’Tijdens de maand Dhul Hidja bieden zich talrijke gezegende gelegenheden aan om vergeving, leiding en bescherming bij Allah (SWT) te zoeken.

Handelingen tijdens de maand Dhul Hidja

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle,

In de gezegende maand Dhul Hidja, deden de vrome metgezellen van de Heilige Profeet (s) en hun volgelingen aan vele daden van aanbidding. De eerste tien dagen van deze maand worden ”de vastgestelde dagen” in de Heilige Koran genoemd. Dit is een indicatie van de volgende vers [22:28]:

Dat (de aanwezigen) mogen getuigen van de (vele) voordelen en de Naam” van Allah uitspreken op de aangewezen dagen over het slachtvee waar Hij hen mee voorzien heeft. Eet ervan en voedt de arme behoeftige.

Over deze zeer eervolle dagen, is er gemeld dat de Profeet (s) heeft gezegd dat er niets meer de voorkeur heeft voor de Almachtige Allah dan het uitvoeren van de opgegeven daden van aanbidding tijdens deze tien dagen.

(1) Ten eerste: Het is aanbevolen om te vasten op de eerste negen dagen van Dhul Hidja, dit staat namelijk gelijk aan het vasten van iemands hele leven.
(2) Ten tweede: Bij elk van deze tien nachten is het aangeraden om een twee rukaa gebed te bidden tussen de verplichte Maghrab en Ishaa gebeden en bij elke rukaa het volgende te lezen: één keer Surah al-fatiha en één keer Surah al-Tawheed en het volgende vers [7:142]: ”En Wij beloofden Mozes (een periode van) dertig dagen en Wij vervolmaakten deze met tien (dagen), zo werd de afgesproken termijn met zijn Heer vervolmaakt: veertig nachten. En Mozes zei tot zijn broer Haroen: “Vervang mij bij mijn volk, en verbeter en volg niet het pad van de verderfzaaiers.”

De beloning van het uitvoeren van dit gebed staat gelijk aan de beloning van degenen die deelnemen aan de Hajj.

(3) Ten derde: het is aanbevolen om het volgende gebed/dua te verrichten, dat overleverd is door  Imam Jafar Al Sadiq (a), na de verplichte Fajr en Maghreb gebeden vanaf de eerste dag van Dhul Hidja tot aan de vooravond van de Arafat nacht, de negende van Dhul Hidja: Klik hier.

(4) Ten vierde: Het is aanbevolen om de volgende vijf gebeden/dua’s op de eerste tien dagen van Dhul Hidja te zeggen: Engel Gabbriel heeft deze vijf gebden als geschenk van de Allemachtige Allah overgebracht naar de Profeet Jezus (a) en hem de opdracht gegeven om ze de eerste tien dagen van Dhul Hidja op te zeggen: klik hier. 

(5) Ten vijfde: Het is aanbevolen om de volgende lofprijzing te reciteren, die overlevert is door ,Amir ul-Momineen, Imam Ali (a), op de eerste tien dagen van Dhul Hijjah. Een uitstekende beloning is geschreven voor het reciteren hiervan, die bij voorkeur tien keer per dag moet worden herhaald: 

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلَّلَيَالِي وَٱلدُّهُورِ
Er is geen God naast Allah, zoveel als aantal nachten en tijdperken
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ امْوَاجِ ٱلْبُحُورِ
Er is geen God naast Allah, zoveel als de golven van de oceanen
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
Er is geen God naast Allah, en Zijn genade is beter dan wat zij vergaren.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلشَّوْكِ وَٱلشَّجَرِ
Er is geen God dan Allah, zoveel als de doornen en bomen.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلشَّعْرِ وَٱلْوَبَرِ
Er is geen God dan Allah, zoveel als de haren en palen.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلْحَجَرِ وَٱلْمَدَرِ
Er is geen God dan Allah, zoveel als de stenen en leem.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ لَمْحِ ٱلْعُيُونِ
Er is geen God als Allah, zoveel als het zicht van de ogen.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فِي ٱللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
Er is geen god dan Allah, in de nacht, wanneer het verdwijnt en in de ochtend wanneer het helder wordt.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلرِّيَاحِ فِي ٱلْبَرَارِي وَٱلصُّخُورِ
Er is geen God dan Allah, zoveel als de wind in landen en de rotsen.
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ يُنْفَخُ فِىٰ ٱلصُّورِ
Er is geen God dan Allah, vanaf deze dag tot de dag waarop de trombone zal worden geblazen (dag des oordeels).
 

1 Dhul Hidja

Huwelijk Imam Ali (a) en Fatima Al-Zahra (a)

Klik hier voor een uitgebreide artikel

6 Dhul Hidja

Marterlaarschap Imam Al-Jawad (a)

Lees hier zijn biografie

7 Dhul Hidja

Marterlaarschap Imam Al-Baqir (a)

Lees hier zijn biografie

9 Dhul Hudja

10 Dhul Hidja

Eid Al Adha (offerfeest)

15 Dhul Hidja

Geboorte Imam Al-Hadi (a)

Lees hier zijn biografie

18 Dhul Hidja

24 Dhul Hidja

Huwelijk Imam Ali (a) en Fatima Al-Zahra (a)

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Toen Hazrat Fatima (a) de leeftijd van volwassenheid (tablieg) bereikte en klaar was om te trouwen, begon de profeet Mohammed (s) aanzoeken te ontvangen van verschillende mensen voor zijn dochter. Hazrat Salman Farsi (ra) en Hazrat Umme Salma (ra) vertellen:

“Toen Hazrat Fatima (a) de huwbare leeftijd bereikte, begonnen de belangrijke mensen van de stam van Quraish met het versturen van aanzoeken aan de profeet Mohammed(s). De profeet (s) aanvaarde geen enkel voorstel en zei dat hij stond te wachten op de orde van Allah (swt) om deze kwestie te beslissen. Onder de kandidaten voor het huwelijk was ook Umar ibn Alkhattab, maar hij ontving hetzelfde antwoord.” 

Imam Ali (a) doet een aanzoek

Hazrat Umme Salma (ra) overlevert het volgende: “Op een dag heeft Imam Ali (a) de profeet Mohammed (s) benaderd in zijn huis. Imam Ali (a) ging naar binnen en begroette de profeet (s) en de profeet (s) antwoordde terug. De Imam (a) ging zitten en hij was zo verlegen dat hij op de grond bleef staren en kon geen woord uitbrengen. De profeet (s) glimlachte en liet aan Imam Ali (a) merken dat hij wist wat de Imam te zeggen had, maar hij wilde het van hem horen. Hij vertelde hem dat hij niet verlegen hoeft te zijn en kan zeggen wat hij wilde zeggen.”

Door deze aanmoediging en zachte toon van de profeet (s), zei Imam Ali (a): “Je weet dat ik sinds mijn jeugd, mezelf toegewijd heb om u te dienen. Jij hebt mij vanaf het begin opgevoed en bracht mij naar deze status. Het was vanwege jouw invloed en onderwijs dat Allah (swt) mij gered heeft van alle zonden en me geleid heeft naar de sirat al-mustaqeem (het rechte pad). Het is omwille van uw aanmoediging dat ik deze moed voel in mezelf om mijn oprechte wens uit te drukken dat mij de eer wordt gegeven om uw schoonzoon te worden. Ik heb deze wens voor een lange tijd in mijn hart verborgen denkende dat dit wellicht niet uw wens is. Is er een mogelijkheid dat mijn wens uit zou kunnen komen?”  

Aanzoek aanvaard

Hazrat Umme Salma (ra) overlevert het volgende: ”Ik keek naar deze gebeurtenis van een afstand en zag dat zodra Imam Ali (a) zijn verzoek voltooide, het gezicht van de profeet Mohammed (s) verlichtte. Daarna vroeg hij de Imam (a): ”Wat heb je om deze daad te realiseren/voltooien?”. Imam Ali (a) zei: ”O profeet van Allah (swt), u kent mijn situatie heel goed, ik heb maar een zwaard, mijn oorlogskleding en een kameel”. Profeet Mohammed (s) zei: ”Ali, jouw zwaard heb je gegarandeerd nodig in de strijd en de kameel heb je nodig om te reizen, maar je oorlogskleding zou kunnen werken. O Abul Hassan (bijnaam voor Imam Ali, betekent vader van Hassan) (a), ik wil u het goede nieuws geven dat Allah (swt) deze beslissing heeft geaccepteerd en nu al kan uw Nikaah (huwelijksovereenkomst) gereciteerd worden met mijn dochter Fatima (a) in de Arsh (hemel). Vlak voor jouw aankomst, heeft Allah (swt) mij al een engel toegestuurd om mij dit goede nieuws te geven.” 

Deze gebeurtenis is overgeleverd in ”Maarij en-Nabuwwah” van Moeen Kashfi, ”Sifawatul Safada” van Ibn-e-Jozi, ”Madarij an-Nabywwah op 2:75 van Shah Abdul Haq Dehalvi. 

Nikaah wordt gereciteerd op de Arsh

In ”Maarij een-Nabuwwah” staat ook dat de engel Jabreel (Gabriel) (a) het verhaal verteld van de Nikaah die op de Arsh gereciteerd werd. Hij zei: ”O Profeet van Allah (swt), Allah (swt) heeft u gekozen en maakte jou de meest gerespecteerde en hoge onder zijn schepselen en heeft Ali (a) gekozen als jouw broer en besloot dat de Nikaah van jouw dochter en de dienaar van Allah (swt), Fatima (a) met Ali(as) zou zijn. Allah (swt) heeft hun Nikaah op een zodanige wijze ingericht dat de bewoners van de Jannah (hemel) zich sierlijk moesten kleden en beval de engelen bijeen te komen op de vierde hemel. Hij vulde vervolgens de vierde hemel met Noor (hemels licht) en benoemde Hazrat Adam (a) om de Khutba (toespraak) te reciteren om de Nikaah-ceremonie te laten beginnen. Na de Khutba van Adam (a), beval Allah (swt) een engel genaamd Raheel om hoofdstuk Al Hamd uit de Koran te reciteren. Raheel is de mooiste van de engelen en beschikt over de mooiste stem. Na het reciteren van Al Hamd, hield Allah (swt) mij (Jabreel (a) ) op de hoogte, dat Hij de Nikaah voltrok van zijn dienares Hazrat Fatima (a) met Zijn uitverkoren persoon Imam Ali (a) en dat ik dit nieuws onder de engelen zou verspreiden. Ik handelde en maakte alle engelen als getuigen van deze gebeurtenis. Allah (swt) beval mij om al deze gebeurtenissen op een zijden doek van de Jannah te schrijven en aan u het te laten zien.”

Na het vertellen van deze gebeurtenis, zei de profeet Mohammed (s): ”O Abul Hassan (a), het bevel van Allah (swt) is uitgesproken en ik nodig u uit om naar de moskee te komen, zodat deze Aqd (huwelijkscontract) voltrokken kan worden op aarde en onder de getuigen.”

Dit huwelijk was dus zo van belang, dat Allah (swt) de ceremonie eerst op de Arsh liet uitvoeren voor Amir ul-Momineen Ali Ibn Abi Talib (a) met de leidster van de vrouwen van deze wereld en in het paradijs: Hazrat Fatima (a).

Bovenstaande gebeurtenis is in diverse andere boeken vermeld zoals: 

– Muaraj an-Nabuwwah 

– Al asaba fee tameez as-Sahaba 

– Sawaeq-e-muharriqa by Ibn-e-Hajr Makki 

– Al Bayan wal Bateen by Allam Jaahiz 

– Nuzhat-ul-Majalis by Allama Abdur Rehman Safori 

– Riyaz un-Nazrah fee Manaqib-ul-Ashra by Allama Muhib Tabri  

Nikaah gereciteerd op aarde

Profeet Mohammed (s) leidde Imam Ali (a) naar de moskee en vroeg hem om zijn oorlogskledij te verkopen en dat geld aan de Profeet (s) te presenteren. De kledij werd verkocht voor 400 dirhams en werd gepresenteerd aan de Profeet (s) die het aan Hazrat Salman Farsi en Hazrat Bilal (ra) gaf. Hij vroeg hen om een aantal artikelen van de markt te kopen zodat zij hier gebruik van konden maken. Ze gingen naar de markt en kochten onder andere de volgende spullen als jahez (voorbereiding) voor Hazrat Fatima(a):

-Twee matrassen, gemaakt van Egyptische linnen. 

– Een lederen mat

– Enkele kannen en kruiken ook voor water.

– Een dun gordijn gemaakt van wol.

– Een overhemd 

– Een sluier 

– Zwarte pluche mantel

Toen de spullen van Jahez werden ontvangen, ging de Profeet Mohammed (s) naar Hazrat Fatima (a) en zei: ”Uw Nikah is gereciteerd op de Arsh door Allah (swt) met mijn neef Ali (a) en Hij heeft mij ook bevolen om uw Nikah op aarde te reciteren. Ik zal mijn metgezellen verzamelen om ook hieraan deel te nemen. Ik vraag hierbij jouw toestemming.” Toen Hazrat Fatima(a) dit hoorde boog ze met haar hoofd uit verlegenheid naar de overeenkomst die haar aangegeven werd. De profeet (s) kwam uit haar huisje en riep Hazrat Bilal (ra) om alle metgezellen te verzamelen. Toen de metgezellen zich verzameld hadden, reciteerde de profeet Mohammed (s) hoofdstuk Al Hamd van Allah (swt) en vertelde aan zijn metgezellen dat Jibreel (a) hem had laten weten dat Allah (swt) de Nikah heeft voltrokken van Imam Ali (a) en zijn dochter op de Arsh en hem heeft bevolen om ook hetzelfde te reciteren op aarde. Hij vroeg Imam Ali (a) om formeel zijn verzoek te doen voor het huwelijk voor alle getuigen. Na het reciteren van Allah’s (swt) grootheid en de presentatie van zijn diepe dankbaarheid tegenover Hem, reciteerde hij ook voor de Profeet Mohammed (s) en vroeg formeel toestemming voor het huwelijk. De Profeet (s) accepteerde het verzoek en alle metgezellen waren getuige hiervan. In het bijzijn van deze gebeurtenis begroetten de metgezellen Imam Ali (a) en de Profeet (s).

De profeet Mohammed (s) reciteerde de Nikah zelf en vroeg Imam Ali (a) of hij de Nikah accepteerde voor een Mehr (bruidsschat) van 400 mithqaal (1 mithqaal is ongeveer 5 gram) van zilver. Imam Ali (a) aanvaardde dit en vervolgens werd de Nikah formeel gesloten verklaard. Beide hebben Sajda-e-Shukr (dankgebed) aangeboden aan Allah (swt) en alle aanwezige metgezellen feliciteerden en begroetten zowel Imam Ali (a) als de profeet Mohammed (s).   

Het huwelijk en verhuizing van Hazrat Fatima (a)

Een tijd verstreek tussen de verloving en de huwelijksceremonie. Dit kwam omdat Imam Ali (a) erg verlegen was om de Profeet (s) een dag toe te wijzen voor de bruiloft, terwijl de Profeet (s) Fatima’s trots wilde beschermen door af te zien van wat Imam Ali (a) vraagt te doen. 

Een maand of meer ging voorbij voordat Imam Ali (a) iets zei over de bruiloft. Aqeel (Imam Ali’s broer) vroeg hem naar de reden voor de vertraging van het organiseren van de huwelijksceremonie en moedigde hem aan om zich voor te bereiden op het huwelijk en aan de Profeet (s) te vragen om een datum toe te kiezen. Ondanks Imam Ali’s verlegenheid, vergezelde hij Aqeel naar het huis van de Profeet (s), ze ontmoetten Um Ayman (ra). Ze vertelden de reden van hen bezoek en ze vroeg hen vervolgens om de zaak over te laten aan haar. Zij heeft daarna Um Salama (ra) op de hoogte gebracht en heeft de zaak onder de aandacht gebracht bij de Profeet (s) en vroeg naar zijn mening. Imam Ali (a) uitte zijn wens om Hazrat Fatima (a) naar zijn huis te brengen die geschonken werd door een van zijn volgelingen. De Profeet (s) vroeg Imam Ali (a) om een diner te houden, omdat Allah (swt) blij is met de mensen die dit doen; voor de sociale sfeer als het samenbrengen van mensen en liefde en harmonie te implementeren tussen hen. 

Imam Ali (a) regelde het diner en nodigde mensen uit naar het feest. Mannen en vrouwen van over de hele stad Medina verzamelden zich in het huis. Ze aten, dronken en namen zelfs voedsel mee naar hun huizen. De zegeningen van de Profeet (s) waren duidelijk op die dag, niet alleen het eten dat genoeg was om iedereen te voeden. 

Na zonsondergang, had de huwelijksnacht plaatsgevonden; en was het tijd voor Hazrat Fatima (sa) om te vertrekken naar haar nieuwe huis. Alles ging goed, de Profeet (s) had al de nodige voorbereidingen voor de bruiloft gedaan. Ondanks de eenvoud en bescheidenheid van haar huwelijk, werd Hazrat Fatima’s huwelijksceremonie omgeven door tekenen van grootheid, excellentie en schoonheid. 

De boodschapper van Allah (swt) beval zijn vrouwen om Hazrat Fatima (a) te versieren voor de bruiloft, ze parfumeerden en kleedden haar met sieraden. Ze hebben allemaal mee geholpen om haar klaar te maken; sommigen kamden haar haren terwijl anderen haar hielpen met de jurk die door Gabriel (a) uit het paradijs gebracht werd. 

Al-Khateeb Al-Baghdadi in Tareekh Baghdad V.5, P.7, Al-Hamvini in Durar Al-Simtain, Al-Dhahabi in Mizan Al-Etedal, Garani in Akhbar Al-Dowal, en Qandouzi in Yanabi’ Al-Mawaddah heeft overgeleverd dat Ibn Abbas zei: ”Toen Fatima naar Ali werd gebracht op haar huwelijksnacht, liep de Profeet voor haar, de engel Gabriel (a) was op haar rechterhand en engel Michael op haar linker en zeventigduizend engelen volgden haar. Deze engelen prezen Allah tot de ochtend.

De Hashemite mannen (van de stam Hashim), Abdul Moettalib’s dochters, de vrouwen va de Muhajarin en Ansar vergezelden allen Fatima die nacht. De echtgenotes van de Profeet leidde de caravan met vreugde; ze waren ook de eerste die het huis binnen gingen. Bij aankomst heeft de Profeet (s) Hazrat Fatima’s hand in Imam Ali’s hand geplaatst en zei: 

”Moge Allah de dochter van zijn boodschapper zegenen;

Ali, dit is Fatima, jij bent verantwoordelijk voor haar (of ik vertrouw haar aan u)

Ali, wat is Fatima een uitstekende vrouw!

Fatima, wat een uitstekende echtgenoot is Ali!

O Allah, voorzeker, zij zijn de meest geliefde voor mij van al uw schepselen, dus houd ook van ze en wees voor hen een voogd.

Ik leg hen en hun nageslacht onder uw bescherming van de vloek van de duivel.”

* Hazarat = aanduiding van respect/manier van aanspreken in het Arabisch

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Smeekbedes Dhul Hidja

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


De volgende smeekbedes zijn aanbevolen voor de eerste 10 dagen

Het is aanbevolen om het volgende gebed/dua te verrichten (Nummer 3 uit dit artikel (klik hier), dat overleverd is door Imam Jafar Al Sadiq (a), na de verplichte Fajr en Maghreb gebeden vanaf de eerste dag van Dhul Hidja tot aan de vooravond van de Arafat nacht, de negende dag van Dhul Hidja:

 اَللَّهُمَّ هٰذِهِ ٱلايَّامُ ٱلَّتِي فَضَّلْتَهَا عَلَىٰ ٱلايَّامِ وَشَرَّفْتَهَا
Oh Allah, deze dagen aan wie U de voorkeur heeft gegeven boven de andere dagen.

قَدْ بَلَّغْتَنِيهَا بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ
U hebt mij toegestaan om deze te bereiken/mee te maken door Uw gunst en genade

فَانْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاوْسِعْ عَلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَعْمَائِكَ
dus (alstublieft) daal Uw zegeningen op ons en breidt Uw zegeningen uit op ons

اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْالُكَ انْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
Oh Allah, ik smeek u om uw zegeningen te sturen naar Mohammed en de familie van Mohammed

وَانْ تَهْدِيَنَا فِيهَا لِسَبِيلِ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْعِفَافِ وِٱلْغِنَىٰ وَٱلْعَمَلِ فِيهَا بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ
En begeleid ons op deze dagen op het pad van leiding, kuisheid en toereikendheid en dat wat U tevreden houdt.

اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْالُكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَىٰ 
Oh Allah, ik smeek U, O doel van alle klachten,

وَيَا سَامِعَ كُلِّ نَجْوَىٰ
Oh Hoorder van alle vertrouwelijke gesprekken/gebeden,

وَيَا شَاهِدَ كُلِّ مَلأٍ
Oh aanwezige in alle situaties, 

وَيَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ
Oh kenner van alle verborgen zaken, 

انْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
om Uw zegeningen te sturen naar Mohammed en zijn familie

وَانْ تَكْشِفَ عَنَّا فِيهَا ٱلْبَلاَءَ
Ontslaat ons van alle ontberingen op deze dagen,

وَتَسْتَجِيبَ لَنَا فِيهَا ٱلدُّعَاءَ
reageer op ons gebeden,

وَتُقَوِّيَنَا فِيهَا وَتُعِينَنَا
schenk ons kracht, help ons,

وَتُوَفِّقَنَا فِيهَا لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَىٰ
en leid ons met succes naar datgene dat U (O onze heer) wilt en tevreden maakt,

وَعَلىٰ مَا ٱفْتَرَضْتَ عَلَيْنَا مِنْ طَاعَتِكَ
en de daden te gehoorzamen voor U wat U verplicht voor ons heeft gemaakt 

وَطَاعَةِ رَسوُلِكَ وَاهْلِ وَلاَيَتِكَ
evenals de daden van gehoorzaamheid aan Uw boodschapper en tot de mannen van uw leiderschap

اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْالُكَ يَا ارْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ
Oh Allah ik smeek U, O meest Genadevolle van degenen die genade tonen,

انْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
om zegeningen te sturen naar Mohammed en de familie van Mohammed

وَانْ تَهَبَ لَنَا فِيهَا ٱلرِّضَا
en schenk ons Uw tevredenheid op deze dagen.

إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ
U bent waarlijk de Hoorder van gebeden

وَلاَ تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا تُنْزِلُ فِيهَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَطَهَّرْنَا مِنَ ٱلذُّنوُبِ
Ontneem ons niet van het goede dat U neerdaalt uit de hemel op deze dagen, reinig ons van de zonden,

يَا عَلاَّمَ ٱلْغُيوُبِ
Oh Kenner van alle onzichtbare dingen,

وَاوْجِبْ لَنَا فِيهَا دَارَ ٱلْخُلوُدِ
en verzeker ons de verblijfplaats van onsterfelijkheid (de hemel, jannah)

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
Oh Allah stuur zegeningen naar Mohammed en de familie van Mohammed

وَلاَ تَتْرُكْ لَنَا فِيهَا ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ
en laat geen zondes voor ons achter die U niet vergeeft, 

وَلاَ هَمّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ
geen depressie, maar dat U het verlicht,

وَلاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ
geen schuld, maar dat U ons helpt het te regelen

وَلاَ غَائِباً إِلاَّ ادَّيْتَهُ
niet afwezig, maar dat U het met ons meemaakt,

وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ
en niet nodig in deze wereld en de volgende wereld

إِلاَّ سَهَّلْتَهَا وَيَسَّرْتَهَ
Maar dat u het gemakkelijk maakt en verkrijgt

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَديرٌ
U, voorwaar, hebt macht over alle dingen

اَللَّهُمَّ يَا عَالِمَ ٱلْخَفِيَّاتِ
Oh Allah! Oh kenner van alle verborgen dingen!

يَا رَاحِمَ ٱلْعَبَرَاتِ
Oh Barmhartige van alle tranen!

يَا مُجِيبَ ٱلدَّعَوَاتِ
Oh Verhoorder van alle gebeden!

يَا رَبَّ ٱلارَضِينَ وَٱلسَّمَاوَاتِ
Oh Heer van de lagen van de aarde en de hemel!

يَا مَنْ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ ٱلاصْوَاتِ
Oh Hij die niet in de war raakt door verschillende geluiden!

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
Alstublieft stuur zegeningen naar Mohammed en de familie van Mohammed

وَٱجْعَلْنَا فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ وَطُلَقَائِكَ مِنَ ٱلنَّارِ
En laat ons op deze dagen behoren met degenen die U vrij laat en ontslag geeft uit het Hellevuur,

وَٱلْفَائِزِينَ بِجَنَّتِكَ
degenen die Uw paradijs zullen verkrijgen

وَٱلنَّاجِينَ بِرَحْمَتِكَ
en degenen die U zal besparen uit Uw genade

يَا ارْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ
Oh meest Genadevolle van degenen die genade tonen!

وَصَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اجْمَعينَ
Moge Allah zegeningen sturen naar onze meester Mohammed en zijn hele familie.

Het is aanbevolen om de volgende vijf gebeden/dua’s op de eerste tien dagen van Dhul Hidja te zeggen (Nummer 4 uit dit artikel (klik hier).: Engel Gabbriel heeft deze vijf gebeden als geschenk van de Allemachtige Allah overgebracht naar de Profeet Jezus (a) en hem de opdracht gegeven om ze de eerste tien dagen van Dhul Hidja op te zeggen. 

(1) اشْهَدُ انْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ
Ik getuig dat er geen God is dan Allah

وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ
alleen zonder enige partner

لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ
Hem is het koninkrijk en Zijn is alle lof,

بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ
in Zijn Hand ligt alle goedheid,

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ
en Hij heeft de macht over alle dingen

(2)  اشْهَدُ انْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ
Ik getuig dat er geen God is dan Allah

وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ
Alleen zonder enige partner, 

احَداً صَمَداً
Één en de enige die aanbeden wordt,

لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً
Hij heeft voor zichzelf geen echtgenote noch zoon

(3) اشْهَدُ انْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ
Ik getuig dat er geen God is behalve Allah

وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ
alleen zonder enige partner,

احَداً صَمَداً
Één en de enige die aanbeden wordt,

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً احَدٌ
en er is niemand te vergelijken met Hem

(4) اشْهَدُ انْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ
Ik getuig dat er geen God is dan Allah

وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ
alleen zonder enige partner,

لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ
Hij is het koninkrijk en Zijn is alle lof,

يُحْيِي وَيُمِيتُ
Hij brengt tot leven en doet sterven,

وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ
en Hij is eeuwig levende en die nooit sterft

بِيَدِهِ ٱلْخَيْرُ
In Zijn Hand ligt alle goedheid

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ
en Hij heeft de macht over alle dingen,

(5) حَسْبِيَ ٱللَّهُ وَكَفَىٰ
Voldoende voor hij is Allah en niets anders

سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ دَعَا
Moge Allah naar hem luisteren, die tot Hem bidt

لَيْسَ وَرَاءَ ٱللَّهِ مُنْتَهَىٰ
er is geen einde buiten Allah

اشْهَدُ لِلَّهِ بِمَا دَعَا
Ik getuig dat Allah alles heeft verklaard,

وَانَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَّا
Hij is duidelijk van alles dat hij uit duidelijkheid heeft verklaard,

وَانَّ لِلَّهِ ٱلآخِرَةَ وَٱلاولَىٰ
en Allah is het einde en het begin van alle dingen.

De laatste dag van Dhul Hidja is de laatste dag in de Arabische kalender. Volgens sommige overleveringen die genoemd zijn door Sayyid Ibn Tawus Al Hilli in zijn boek Iqbal al-A’mal, is het aangeraden om een twee rukaa gebed te verrichten en Soerah al Fatiha 1 keer, Soerah al-Tawheed en Ayatul Kursi 10 keer te herhalen.

Dus: een twee rakaats gebed, elk rakat met hoofdstuk Al Hamd/Fatiha (1x) en 10 keer Soerah Al Ikhlaas en 10 keer Ayatul Kursi.
Reciteer na het gebed:

اَللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ
Oh Allah, voor elk daad die ik dit jaar gedaan heb,

مِنْ عَمَلٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ
en U mij gewaarschuwd heeft niet te doen en U er ontevreden over bent,

وَنَسِيتُهُ وَلَمْ تَنْسَهُ
en ik het vergeten ben, maar U niet,

وَدَعَوْتَنِي إِلَىٰ ٱلتَّوْبَةِ بَعْدَ ٱجْتِرَائِي عَلَيْكَ
en U geroepen heeft om mij te spijt te laten betuigen en ik durfde U uit te dagen,

اَللَّهُمَّ فَإِنِّي اسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَٱغْفِرْ لِي
Oh Allah, ik bid nu voor vergiffenis, dus alstublieft vergeef mij.

وَمَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ
Zoals voor elke daad die mij naar U in de buurt trekt,

فَٱقْبَلْهُ مِنِّي وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْكَ يَا كَرِيمُ
Alstublieft accepteer het van mij en laat mijn hoop in U nooit verloren gaan, Oh Allah!

Als deze uitspraken worden gezegd, zal Satan zeggen: ” Oh! Alle inspanningen die ik gedurende dit jaar heb uitgeoefend voor deze misleidende persoon zijn verloren gegaan door dit smeegebed uit te spreken.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren
 

De daden van de dag van Arafah

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De dag van Arafah is een van de meest heilige dagen van de islamitische kalender. Op deze dag nodigt Allah zijn dienaren naar Zijn aanbidding en gehoorzaamheid, en spreidt zijn gunsten en zegeningen. Imam Zain Al-Abideen (a) zegt het volgende over deze dag:  ”Oh God, dit is de dag van Arafah, een dag dat u nobel heeft gemaakt, eer heeft gegeven en dat vergroot. U heeft Uw genade verspreid, Uw weldadigheid laten zien door Uw vergeving, maakte Uw barmhartigheidheid overvloedig door genadig naar Uw dienaren te zijn geweest. (Sahifa Al-Sajjadiyahh, smeekbede nummer 47)

Er is ook overgeleverd dat de Imam een keer een man zag bedelen bij mensen op de dag van Arafah. En zei: ”Oh u, die op een dag als deze naar een ander vraagt dan God. Dit is de dag waarop de barmhartigheid en genade van Allah zelfs de foetus in de baarmoeder bereikt.”

Aamaal / De daden
(1) De Gusl ( grote wassing) verrichten
(2) Reciteer het Imam al-Hussain (a) Arafat Dua
(3) Verricht een twee rakaat gebed na de Asr gebeden als volgt: eerste rak’a, na het reciteren van Soerah Al Fatiha, reciteer dan Soerah Al Ikhlaas. Tweede rak’a, na het reciteren van Soerah Al Fatiha, reciteer dan Soerah Al Kafiroon. 
(4) Reciteer een 4 rakaat gebed in 2 sets van 2 Rakaat als volgt: In elke Raka, na het reciteren van Soerah Al Fatiha, reciteer dan Soerah Al Ikhlaas 50 keer. 
(5) Vasten is aangeraden op de dag van Arafat (info)
(6) Reciteer dan de speciale ziyaraat van Imam Hussain (a)
(7) Reciteer dan Imam Zain al Abideen Arafat Dua 47 van Sahifa Al Sajjadiyah
(8) Reciteer vervolgens Dua Asharaat
(9) Reciteer de derde Ziayarat Jamee’a
(10) Zeg het volgende, dit reciteerde de Heilige Profeet Mohammed (a) ook:Heilig is Hij wiens Arsh (troon) in de hemelen is!
Heilig is Hij wiens Wil aanwezig is op aarde!

Glorie zij Hij, die de graven(de dood) onderzoekt!

Heilig is Hijm die een weg over de oceaan heeft laten opduiken!

Glorie zij Hij, die de totale controle over de hel heeft!
Glorie zij Hij, die de hemel omringt heeft met zijn barmhartigheid!
Glorie zij Hij, die rechtvaardig zal zijn op de dag des oordeels!

Glorie zij Hij, die de hemel omhoog bracht!

Glorie zij Hij, die de aarde heeft verspreidt!

Heilig is Hij, van wie er niet weggelopen kan worden, tenzij men toevlucht naar Hem neemt!

Glorie zij Allah. (Alle) lof zij Allah. Er is geen god dan Allah. Allah is de Grootste.
(11) Reciteer Soerah Al Ikhlaas 100 keer.
(12) Reciteer Ayaat Al Kursee 100 keer.
(13) Reciteer de Salawaat 100 keer
(14) Zeg vervolgens 100 keer:


Er is geen god dan Allah, de Enige. Hij heeft geen partner. Onafhankelijkheid behoort aan Hem.  Alle lof behoort aan Hem. Hij geeft het leven, brengt de dood, maakt dood, en brengt tot leven. Hij is eeuwig levende en nooit onbestaande, in Zijn hand ligt alle goedheid. Hij is in staat om alle dingen te doen.

(15) Zeg 10 keer:


Ik vraag vergiffenis van Allah. Er is geen God, behalve Hij, de Eeuwige levende ene Eeuwige; en tot Hem blijf ik berouwvol.
(16) Zeg 10 keer:


O Allah! O Barmhartige! O Genadevolle! O Schepper van de hemelen en de aarde. O eigenaar van macht en majesteit. O Eeuwig levende! O Eeuwige! O Gever! O Schenker! O “Er is geen god dan U”!O Allah ik smeek U. O Hij die dichterbij is dan mijn halsslagader. O Wie ingrijpt tussen het lichaam en de ziel. O Hij die in de hemelse hoogte is; en ware horizon. O Hij die Barmhartige is en op de A’rsh (troon) gevestigd is. O Hij wie niemand gelijk is aan Hem, Hij is al Horende en Alziende. Ik vraag U om zegeningen te zenden naar Mohammed en naar de nageslachten van Mohammed.
(17) Imam Jafar Al Sadiq (a) had geadviseerd om de volgende salawaat (lof/zegeningen) te reciteren:O Allah! O de meest genereuze die meer dan alle gevers geeft! O de Beste (eeuwig) smeker van al degenen die smeken! O de Genadevolle van alle barmhartige! O Allah stuur zegeningen naar Mohammed en naar zijn nageslachten op de vroegere tijden, en stuur zegeningen naar Mohammed en naar zijn nageslachten op de latere tijden, stuur zegeningen naar Mohammed en naar zijn nageslachten, die middenin  een bevredigende toestand van de hoogste graad leven, stuur zegeningen naar Mohammed en naar zijn nageslachten in het midden van de Boodschappers. O Allah geef aan Mohammed en zijn nageslachten (alle) rechten van het  “(tawassul) bemiddeling” (tot U), en een overvloed aan verdiensten, onderscheidingen, hoge rangen, en het meest belangrijke begunstiging . O Allah, ik heb de “waarheid van Mohammed” (Allah’s zegeningen zij met hem en zijn nageslachten) aanvaard, hoewel ik hem niet heb ontmoet, dus laat het niet zo zijn dat ik weggenomen word van zijn visie op de Dag des Oordeels, en laat mijn leven (in het Hiernamaals worden besteed in zijn bedrijf, laat mij in zijn geloof blijven, laat ik mijn dorst lessen van zijn waterbak (Kawthar), grondig, in overvloed, glijdt de heilzame water prettig in de keel, om nooit meer dorstig te zijn, Voorwaar, Gij zijt in staat om alle dingen te doen. O Allah, ik heb de “waarheid van Mohammed” (Allah’s zegeningen naar hem en naar zijn nageslachten) aanvaard, hoewel ik hem niet heb ontmoet, dus laat mij nog steeds bewust zijn van zijn ware aspecten in het Paradijs. O Allah stuur naar Mohammed (Allah’s zegeningen zij met hem en zijn nageslachten) mijn overvloedige complimenten en begroetingen.
(18) Reciteer Dua’a: “Allaahumma man ta-a’bba-a wa tahayya”
(19) Reciteer Dua –… Ya shahida Kulle Najwa.
(20) Reciteer Dua’a “Ummi Dawood”.
(21) Reciteer de 4 “Tasbihaat” (elk in 10 secties).
(22) Zeg de volgende dua’s net voor de zonsondergang:
يَا رَبِّ إِنَّ ذُنُوبِي لاَ تَضُرُّكَ
وَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِي لاَ تَنْقُصُكَ
فَاعْطِنِي مَا لاَ يَنْقُصُكَ
وَٱغْفِرْ لِي مَا لاَ يَضُرُّكَ
O mijn Heer, mijn zonden zullen U niet schaden noch zal Uw vergeving  Uw Grootheid verminderen. Dus, (alsjeblieft) schenk mij datgene wat Uw grootheid niet vermindert en vergeef mij voor dat wat U niet zal schaden.
اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ لِشَرِّ مَا عِنْدِي
فَإِنْ انْتَ لَمْ تَرْحَمْنِي بِتَعَبِي وَنَصَبِي
فَلاَ تَحْرِمْنِي اجْرَ ٱلْمُصَابِ عَلَىٰ مُصيبَتِهِ
O Allah, ontneem het goede niet van mij van wat U heeft, door het kwaad dat ik heb. Indien U geen genade heeft over mijn afmatting en vermoeidheid, alstublieft, ontneem de beloning niet van mij van diegenen die met tegenslagen getroffen zijn.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Eid Al Ghadeer

 In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op de 18e van Dul Hidja in de 10e jaar na Hijra, heeft de profeet (s) het leiderschap aan Imam Ali (a) overgedragen over de hele Ummah (islamitische volk). Dat gebeurde bij een plaats genaamd Ghadir Khum, na het uitvoeren van afscheidbedevaart (Hidjet Alwad¡a). Toen de grote optocht van bedevaarders de plaats had bereikt waar de routes van de caravans verschillende richtingen opgingen. Verscheen een goddelijke teken van openbaring op een plaats die diejuhfa heet. Deze plek lag dichtbij Ghadir Khum.

Gabriel (a) kwam met het volgende vers: O boodschapper, verkondig het geen u van uw Heer is geopenbaard en indien gij dat niet doet, dan hebt gij Zijn boodschap niet overgebracht. Allah zal u tegen de mensen beschermen. Voorzeker, Allah leidt het ongelovige volk niet (5:67)

Meteen gaf de Profeet (s) de opdracht dat alle caravans bijeen moesten verzamelen, zelfs de mensen die al weg waren moesten teruggeroepen worden want de profeet had een belangrijk bericht. Een preekstoel, van kameelzadels gemaakt, was haastig opgezet. De profeet sprak de menigte toe. Hij vroeg de mensen om getuige te zijn dat hij trouw de taak van Profeet had uitgevoerd die aan hem door de Almachtig werd toevertrouwd. De massa schreeuwde: “Wij zijn getuigen oh boodschapper van Allah.” Hij (s) vroeg: “wie naar hun mening waardiger was van gehoorzaamheid dan hun zielen” Zij antwoordden dat Allah en zijn Profeet beter weten. Dan zei hij: “Oh mensen! Allah is mijn Maula (Meester) en ik ben de Maula (meester) van de gelovigen”Profeet Mohammed (s) boog toen neer en hief de hand van Ali bin Abi Talib (a) op, toonde hem aan de enorme menigte en sprak die beroemde woorden uit, die de goddelijke leiding garandeerden: “Voor wie ik Maula (meester) ben, is Ali de Maula (meester)”. Driemaal heeft de profeet (s) deze woorden herhaald, voordat hij van de preekstoel daalde, werd verlicht van de grote taak die de Ummah van de dwaling zou gaan redden.

De grote massa Moslims kwam naar Ali ban Abi Talib(a), feliciterend hem met zijn goddelijke benoeming. Volgens beroemde geleerden zoals Zamakhshari en Nasai, was de éérste persoon die Imam Ali (a) feliciteerde en geluk wenste en hem trouw zweer (bai’ah) Umar Ibn Al-Khattaab, die later de tweede Kaliefe werd.

Gabriel daalde opnieuw neer met een andere openbaring. Tonend dat de Almachtig (swt) tevreden was met Zijn Profeet (s) voor het uitstekend uitvoeren van de grote definitieve opdracht aan mensheid. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (5:3)

Deze belangrijke taak verzekerde het voortbestaan van goddelijke begeleiding. Profeten werden altijd door God aangewezen en zo worden de opvolgers of de beheerders van Profeten ook aangewezen. Vooral in het geval van Islam, die het definitieve bericht aan het menselijke ras vormt. Alle geleerden en historici hebben getuigd dat de gebeurtenis van Ghadir Khum plaatsvond. Bovendien zijn de boeken van de overleveringen getuige bij veel gelegenheden, de Profeet (s) had de voortreffelijkheid van zijn neef, over alle andere Moslims sterk benadrukt.
Aanbevolen daden voor deze dag:
1) Gusl / grote wassing
2) Vasten
3) Dua Al Nudba 
4) Lees de volgende ziareh:
– Ziaret Imam Ali (a)
– Ziarat Ameen Allah

Vertaalde video van de gebeurtenis:
https://www.youtube.com/watch?v=gyrtc-GHAH4

© Copyright Ahlalbait Jongeren


De dag van Al Mubahala

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle 

Rond het einde van het negende jaar Hijri kwamen de ambassadeurs vanuit alle delen van Saudi Arabia naar de Heilige profeet in Medina, om te Islam te bezweren en de aanhankelijkheid van hun stammen te verklaren aan de Profeet Mohammed (s)

Deze goddelijke steun wordt ook in de koran vermeld in Soera Al-Nasr (Koran 110 :1-3): 

 

  (1) Als de hulp van Allah en overwinning komt,
(2) En gij de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Allah’s godsdienst,
(3) Roem dan uw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend.

Bericht naar de christenen van Najran

Onder de vele berichten die de profeet Mohammed (s) naar de koningen en staatshoofden stuurde was er ook één gericht aan de Christenen van Najran in Jemen. De Christenen weigerden om de Islam te accepteren als een geloof, maar beslisten toch naar Medina te gaan en de profeet Mohammed uit te dagen en het geloof van de profeet Jezus (a) te verdedigen.

In Medina heeft de profeet Mohammed (s) hen allerlei bewijzen en verhalen laten tonen over de Islam en heeft aangegeven dat de religie Islam een voortzetting is van eerder geopenbaarde boeken en gestuurde profeten en gezanten van GOD. Maar de Christenen zagen de waarheid niet in.

Uiteindelijk hebben de twee partijen besloten om op een open plaats samen te komen en de goddelijke vloek en straf neer te laten dalen op de partij die niet met de waarheid komt. Allah (swt) gaf opdracht aan zijn profeet Mohammed (s) om samen met zijn familie naar de ontmoetingsplaats te gaan voor Mubahala ( = om de vloek van Allah op de liegende partij neer te laten dalen wanneer twee partijen voor waarheid betwisten).

Het volgende vers van de koran is neergedaald: Zou men nu met u over hem (Jezus) redetwisten, nadat de kennis tot u gekomen is, zeg dan: “Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en onszelf en uzelf roepen”; laat ons daarna vurig bidden en de vloek van Allah roepen over degenen, die liegen.” (koran: 3:61)

De Christelijke oude mannen kwamen naar de ontmoetingsplaats met hun gehele troep en de profeet (s), zoals die door Allah werd bevolen, kwam met zijn meest geliefde familieleden, namelijk: zijn dochter Fatima (a), zijn neef Ali (a) en hun twee kinderen, Hassan (a) en Hussain (a). De Christenen hadden nooit eerder zulke lichtgevende gezichten gezien.

De geliefde profeet (s) realiseerde zich zonder twijfel dat deze heilige groep van vijf de waarheid volgde en als deze vijf van Allah de vervloeking hadden gevraagd op de Christenen van Najran, dan had Allah hun dua verhoord en de christenen van Najran vernietigd.

Vanaf de uitdaging van Mubahala hebben de christenen zich teruggekeerd en kwamen uiteindelijk met een afspraak dat ze een jaarlijkse hulde aan de Moslims gaan betalen.

Waarom werd Imam Ali ook mee betrokken in de Mubahala?

De Almachtige beval zijn Boodschapper om aan de delegatie van Najran te zeggen: “Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en onszelf en uzelf roepen”.

Anderen die met de profeet mee zijn gekomen (en dat was ook het bevel van Allah), waren de zonen van Fatima en Imam Ali (a), Hassan en Hussain (a). Deze werden in de soera als onze kinderen genoemd, dus de kinderen van de profeet.

Hij bracht Fatima met hem mee, omdat zij de vrouwen van Ahlalbait (a) vertegenwoordigt en dus onze vrouwen. Maar Imam Ali behoort niet tot de zonen noch tot de vrouwen; waar behoort hij dan wel en waarom is hij meegebracht?

Imam Ali (a) heeft geen plaats in het vers, tenzij hij in het woord “zelf” is inbegrepen. Het meebrengen van Imam Ali met de profeet, wijst op het feit dat Imam Ali een uitbreiding is van de boodschapper van God en als zijn persoonlijkheid wordt beschouwd. Door hem zo te overwegen, hief Hij hem op over alle Moslims.

De Boodschapper zei bij vele gelegenheden: “Ali is van mij en ik ben van hem.”

Hubshi Ibn Janadah heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van God hoorde zeggen: “Ali is van mij en ik ben van hem, en niemand kan mij vertegenwoordigen en mijn plaats vervullen, behalve Ali.” 

Bronnen

Dit artikel is een vertaling van:

http://www.ezsoftech.com/islamic/mubahila.asp

http://www.ezsoftech.com/islamic/infallible1e.asp#09

© Copyright Ahlalbait Jongeren
 

Scroll naar boven