De Maand Dhul Qa’dah

In de  naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het is de elfde maand van de maankalender (ofwel de hijri kalender) en het is de maand die vooraf gaat aan de Haija maand. In Dhul Qa’dah gaan de moslims zich meestal voorbereiden voor de Haij, om in Dhul Hija de Haj te verrichten.

Dhul Qa’dah is de 1ste haram maand van de vier maanden die in de Koran vermeld staan. De gedachte daarachter is dat gedurende deze haraam maanden niet gevochten mag worden. De haraam maanden zijn vier: Dhul Qa’dah, Dhul Hija, Moharem en Rajeb.

11 Dhul Qa’dah

Geboortedag Imam al-Reda (a)

Lees hier zijn biografie

25 Dhul Qa’dah

De dag van het uitstrekken van de aarde

Lees meer hierover

29 Dhul Qa’dah

Martelaarschap Imam al- Jawad (a)

Lees hier zijn biografie

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Op de nacht van de 25ste van de maand Dhul Qa’dah werd de aarde uitgestrekt.

De Heilige Koran zegt:

En ook de aarde spreidde Hij uit. (Koran: soerat 79, 30). En bij de aarde en haar uitgestrektheid. (Koran: soerat 91, 6)

Overleveringen van Ahlalbait (a):

Imam Jafar (a) heeft gezegd dat Allah de aarde spreidde vanuit het heilige Kaaba (het huis van Allah) naar Minna en van Minna naar Arafat.
Imam Ali Reza (a) zei dat het Kaaba het middelpunt is van de aarde, omdat onder het Kaaba de punt is waar de aarde zich begon uit te strekken en het Kaaba is als middelpunt in de aarde zodat het volk van de Oosten en het volk van de Westen gelijk aan elkaar worden gesteld.

Gewenste handelingen:

Imam Reza (a) zei; op deze dag is de profeet Musa (a) geboren en ook de profeet Jezus (a) en op deze dag is de aarde onder het heilige Kaaba uitgestrekt; en wie op deze dag vast krijgt de beloning gelijk aan 60 maanden vasten.

Imam Reza (a) heeft gezegd; Vast op deze dag, want deze dag staat bekend om de Barmhartigheid, het uitstrekken van de aarde, de nederzetting van het heilige Kaaba en de neerdaling van de profeet Adam (a).

Imam Ali (a) zei: “De eerste Barmhartigheid is op deze dag neergedaald van de hemel naar de aarde en het vasten op deze dag en het opblijven in de nacht van deze dag met gebeden staat gelijk aan 100 jaar deze daden. Indien mensen bijeenkomen deze nacht en samen Allah gaan aanbidden, dan zullen zij niet vertrekken zonder dat Allah hen hun smeekgebeden vervult met zijn Barmhartigheid”.

1- Vasten
2- Het grote rituele was
3- Het gebed; bestaande uit twee ‘rakat’ tussen de zonsopkomst en het middaggebed, in iedere ‘ruka’ het hoofdstuk ‘al-Faatihah’ en 5 maal het hoofdstuk ‘al-Sjams ( Koran, 91). Na dit gebed dient het volgende smeekgebed gelezen te worden:4- Smeekgebed


Moge Allah onze daden accepteren.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven