Abortus

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

ABORTUS, volgens de religieuze jurisprudentie leer van Ayatollah Sayed al-Sistani: Abortus is in het algemeen verboden. Hierop zijn enkele uitzonderingen afhankelijk van de fase van de zwangerschap.

*Fase voordat de ziel het embryo bereikt: abortus is verboden, tenzij er sprake is van;
– levensgevaar voor moeder of 
– een ondraaglijke situatie wat een abortus noodzakelijk maakt (bv. dreiging met eerwraak, als moeder gedreigd wordt met de dood).
*Fase nadat de ziel het embryo bereikt: abortus is verboden, tenzij;
– het leven van de foetus en de moeder in gevaar zijn, waarbij een abortus het leven van de moeder kan redden. 

Alle andere argumenten voor een abortus (afwijking embryo, korte levensverwachting) zijn ongeacht de fase van de zwangerschap niet legitiem.
Degene die direct betrokken is bij de abortus zoals de arts moet diyah (bloed geld) betalen aan de ouders en zij kunnen het vergeven.

Koran:
En doodt uw kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij zijn het die in hun behoeften en in de uwe voorzien. Voorwaar, hen te doden is een grote zonde. (Soerat 17, vers 31)

Scroll naar boven