Geldzaken

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hieronder zijn alle vragen te vinden die door jongeren gesteld zijn betreffende geldzaken. Heb je zelf een vraag wat hier niet tussen staat? Mail ons:  info@ahlalbaitajo

#1 Mag ik mijn Khums (Imam/Profeet deel) zelf uitbesteden?
Het zelf uitbesteden van de Khums van de Imam mag alleen als expliciet hiervoor toestemming is gegeven door de geleerde die je volgt. Dit is eigen verantwoordelijkheid. Als hiervoor akkoord is gegeven dan is dat mogelijk. 

#2 Je weet dat iemand zijn geld verdient door bijvoorbeeld frisdrank (halal geld) en wijn (haram geld) te verkopen. Mag ik geld van deze persoon leden/aannemen en is dat geld dat halal of haram?
Als deze persoon haram geld verdient, maar hiernaast andere inkomsten heeft die halal zijn zoals een uitkering; of als deze persoon haram geld verdient dat gemengd is met halal geld; dan is het toegestaan om geld van deze persoon aan te nemen zolang het aandeel halal geld niet minder is dan het bedrag van 12.500 euro. Anders mag alleen het geld worden aangenomen dat zeker halal is verdient. 

Mocht deze persoon alleen haram geld binnenkrijgen dat niet gemengd is met halal geld en geen enkele andere halal inkomsten hebben, dan wordt beschouwd dat al zijn/haar geld haram geld is en hier mag niets van gebruikt worden.

Scroll naar boven