Het leven als een moslim

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hieronder zijn alle vragen te vinden die door jongeren gesteld zijn betreffende het leven. Heb je zelf een vraag wat hier niet tussen staat? Mail ons:  info@ahlalbait.nl

#1 Hoe zit het met het boze oog? Wat kun je er tegen doen?
Velen bezitten in meer of mindere mate de eigenschappen van de boze oog. Zolang deze eigenschappen niet tot uiting komen is het geen probleem. 
Koran (113,5): En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt.
De benijder wordt dus tot het kwade beschouwd wanneer deze benijdt. Mocht je bij jezelf gevoelens ervaren die toegerekend kunnen worden tot het benijden van iemand, dan is het belangrijk om controle te hebben over deze negatieve gevoelens en niet tot uiting te brengen zodat je niet tot de kwaden wordt beschouwd.
Het benijden is een eigenschap van de ongelovigen. De ongelovigen benijdden de Profeet (s) en probeerden deze tot uiting te brengen (boze oog). Koran is hier getuige van;
Koran (68,51):  En de ongelovigen wanneer zij het vermaan horen willen u met hun blikken gaarne ten val brengen 
Het belangrijkste is om bij een boze oog (van jou zelf of anderen) toevlucht te zoeken bij Allah;
Koran Soerat 114, al-Naas:
Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen, De Koning der mensen, De God der mensen. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel. Die in het hart der mensen fluistert. Vanuit het midden der djinn en mensen.”

#2 Ik twijfel veel tijdens mijn daden. Hoe zit het hiermee? 
Algemeen betreft het twijfelen:
Mensen die twijfelen wordt aangeraden om alle twijfel aan de kant te zetten. Dit is vaak de shaytaan (duivel) die in de hersenen van een gelovige wil komen en hem aan het denken wilt zetten met uiteindelijke doel dat hij je vermoeid maakt waardoor je daden niet goed gaat uitvoeren.
Hieronder volgen een aantal basisprincipes betreft het twijfelen:
– Bij twijfel of een handeling wel of niet verricht, moet beschouwd worden dat deze handeling niet is verricht.
– twijfel betreft haram/halal; indien je niet zeker weet of iets haram of halal is dan moet je het navragen voordat je het als halal beschouwt. Bijvoorbeeld vlees.
– twijfel betreft tahir/najis; indien je niet zeker weet of iets tahir (rein) of najis (onrein) dan mag je het beschouwen als rein.
– twijfel betreft goed/fout; je weet bijvoorbeeld zeker dat je wudu hebt gedaan maar je twijfelt na een paar minuten of je het wel goed of niet goed hebt gedaan dan mag je het als goed beschouwen.
Zeker als twijfel vaak voorkomt moet je het proberen te negeren. Alleen betreft haram of halal dien je altijd een mail te sturen of na te vragen. Je kan ons altijd mailen of je kan kijken op de website van de geleerde.

#3 Kan een vrouw ook de azan (gebedsoproep) in de oor van een pasgeboren baby influisteren?
Zowel uit de Fiqh als de overleveringen wordt hierin geen onderscheid gemaakt in man of vrouw. Bovenal het is een zeer aanbevolen daad, maar het is niet verplicht.

#4 Hoe zit het met het ‘goede aanraden en het slechte afraden’? Geldt dit ook voor je ouders?
Het goede aanraden en het slechte afraden is een plicht voor iedere Moslim, maar daar zijn wel eisen aan verbonden.
1) Je moet zelf voldoende op de hoogte zijn van wat goed is en wat slecht is.
2) Je moet verzekerd zijn dat je jezelf door deze handeling niet in gevaar brengt, dus veiligheid gaat voorop.
3) Je moet een bepaalde verwachting hebben dat hierdoor degene zich daadwerkelijk gaat aanpassen tot het goede. Mocht je vooraf al weten dat dit geen effect zal hebben, dan vervalt dus je plicht.
4) Degene die je wilt aansporen moet een Moslim zijn. Voor een niet-Moslim vervalt deze plicht.
5) Indien iemand een fout begaat, maar dit niet constant doet en het geen gewoonte van hem is, dan vervalt je plicht. Het afraden van het slechte moet toegepast worden indien dat slechte een gewoonte is geworden van iemand.

Betreft ouders:
Je mag bijna alle vormen van het afraden van het slechte toepassen,  in de Fiqh wordt vermeld dat wanneer je ouders een fout begaan, dat jij je ouders zelfs mag negeren en hen niet aanspreekt voor een bepaalde periode (als blijk van onvrede; met uitzondering van het groeten met salam alaykom) maar alleen als je verwacht dat hierdoor je ouders hun gedrag gaan veranderen en zich gaan weerhouden van deze slechte handeling (zie bovengenoemd eis 3). Het effect van je gedrag is dus erg belangrijk! 

Kortom, mocht je al weten dat wat je ook maar gaat doen het geen effect zal hebben op je ouders en je gaat hen toch negeren of boos op hen worden (terwijl dat niet meer je plicht is) en zij worden daardoor ontevreden over jou, dan heb je wel een zonde begaan. De beste gehoorzaamheid naar ouders toe is het zorgen dat ze een hogere positie in het hiernamaals krijgen. 

#5 Zijn mijn gebeden geldig en worden ze geaccepteerd als ik zondes bega? 
Belangrijk is om onderscheid te maken tussen wat geldig is en wat geaccepteerd wordt. (geldigheid en aanvaarding)

Geldigheid:
Zolang de gebeden met in achtneming van de fiqh regels zijn verricht dan zijn de gebeden geldig. Ongehoorzaam zijn naar ouders, bezoek aan een disco, de ogen toelaten op datgene wat Allah verboden heeft gesteld, etc. zijn alle zonden waar vergiffenis en berouw voor nodig zijn, maar deze zonden maken het gebed niet ongeldig.
Het niet betalen van khums moet verder gespecificeerd worden. Als de kleding waarin jij de gebeden hebt verricht khums over betaald moest worden (bijvoorbeeld als de kleding meer dan een jaar niet gedragen was), dan zijn de gebeden ongeldig waarin je deze kleding hebt gedragen, ook als je niet op de hoogte was van deze regel.

Indien je khums moest betalen over andere zaken (eten, auto, geld etc) wat niet gebruikt wordt gedurende het gebed, dan zijn de gebeden wel geldig.
Over het algemeen geldt dat de gebeden die ongeldig waren ingehaald moeten worden. 

Aanvaarding:
Zelfs zonder het begaan van duidelijke zonden weet niemand of zijn daden wel of niet geaccepteerd zullen worden door Allah, zodat de mens altijd om vergiffenis moet vragen. 
Al de genoemde zonden maken wel dat de gebeden niet geaccepteerd worden tijdens het begaan van deze zonden, totdat vergiffenis en berouw is getoond. Allah is genadevol en barmhartig en daarop moet jij je hoop vestigen, want Allah zal nooit zijn trouwe dienaar teleurstellen.
Over het algemeen geldt voor de gebeden die niet geaccepteerd zijn maar wel voldoen aan de geldigheidscriteria van de fiqh, het geen vereiste is om deze gebeden in te halen (wat natuurlijk wel beloningswaardig is).
En Allah weet het beter,

#6 Hoe zit het met het begraven van een moslim in Nederland?
Zover wij weten is er een begraafplaats voor moslims in enkele steden maar die zitten in een normale begraafplaats. Die plek wordt gehuurd van de algemene begraafplaats. 
De andere optie is een uitvaartverzekering. Deze is af te sluiten bij verschillende verzekeraars. Voor een bepaald bedrag zorgen zij voor het vervoer naar het vliegveld in Nederland en afdracht op het vliegveld in het land van herkomst.
Wat er nog bij komt kijken is de wassing en rituelen voor begrafenis. Hierover kun je contact opnemen met ons: info@ahlalbait.nl 

#7 Mogen mannen en vrouwen islamitische kerkhoven bezoeken? En de begrafenis zelf?
Islamitische kerkhoven bezoeken is voor mannen als vrouwen een gewenste handeling. Wat betreft een begrafenis dan is de aanwezigheid van vrouwen makroeh ( niet aanbevolen), maar wel toegestaan. Het wordt dus afgeraden in de islam.

#8 Is het toegestaan om een auto te leasen?
Privé lease of huren van een auto is toegestaan.

#9 Is paardrijden toegestaan voor vrouwen?
Paardrijden voor een vrouw is wel toegestaan in de islam.

#10 Mag een moslim een hamster (muissoort) als huisdier hebben?
Dat is toegestaan als huisdier mits het goed verzorgd wordt.

#11 Ik versta geen Arabisch, hoe kan ik dan de heilige Koran het beste lezen? 
De Koran lezen kan alleen in de Arabische taal. Het lezen van de Koran in andere talen of alleen de vertaling (betekenis) wordt niet gezien als het lezen van de Koran. Wij raden daarom aan om de Koran in het Arabisch te lezen (eerst Arabisch leren of er naar te luisteren en dan nareciteren) en daarbij de vertaling erbij te houden. Het is namelijk erg belangrijk om ook begrip van de woorden te hebben. Anders is de waarde veel minder. 

Scroll naar boven