Huwelijk en familie gerelateerde zaken

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hieronder zijn alle vragen te vinden die door jongeren gesteld zijn betreffende familie gerelateerde zaken. Heb je zelf een vraag wat hier niet tussen staat? Mail ons:  info@ahlalbaitajo

#1 Wat wordt er bedoeld met ‘goede mannen zijn voor goede vrouwen’ in de Koran?
Goede vrouwen zijn voor goede mannen en andersom. Hiermee wordt bedoeld dat goede vrouwen goede mannen verdienen en andersom. Tussen verdienen en krijgen is een groot verschil. Dat een man of vrouw niet de partner krijgt die hij of zij verdient is een beproeving voor beiden en Allah zal hen belonen in het hiernamaals als ze geduld tonen. Allah laat ieder persoon een beproeving ondergaan in dit leven door financiele problemen, lichamelijke gebreken, relatieproblemen, etc. Dat is niet wat zij verdienen, maar het is een beproeving zodat door het tonen van geduld zij dichter bij Allah komen. Overigens de vrouwen van de Profeten en Imams zijn gekozen met Allah goedkeuring om verschillende redenen ten dienste van de Islam, omdat een profeet of Imam nooit handeld zonder de goedkeuring van Allah.

#2 Verzorging van een zieke moeder

Bij een zieke moeder zijn alle kinderen verplicht voor de verzorging (wajib ainie; ieder kind heeft deze plicht; deze plicht vervalt niet als een zoon of dochter deze verantwoordelijkheid op zich neemt tenzij in goed overleg). In onderling overleg kan afgestemd worden wie wat doet. In de verantwoordelijkheid hiervoor wordt geen verschil gemaakt tussen zoon of dochter.

Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de zorg van de schoonmoeder als deze ziek is, maar als niemand haar helpt dan wordt het een plicht voor iedere Moslim in deze wereld om deze taak op zich te nemen (wajib kifaie; deze plicht is voor iedere Moslim; deze plicht vervalt wel voor alle Moslims, als een Moslim(s) onder hen de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen).

Hoewel het in de Fiqh niet verplicht is om voor de schoonmoeder te zorgen in geval van ziekte, is het wel een morele plicht (aghlak) om dit wel te doen. Allah zal geen enkele goede daad verwaarlozen en Allah weet het beste.

#3 Ben ik verplicht om (lichamelijke) mankementen aan mijn toekomstige partner mee te delen, en moet ik deze ook laten zien?
Jij bent wel verplicht om de toekomstig partner hierover te informeren, maar je bent niet verplicht om het te tonen. Anderzijds de toekomstig partner heeft alle recht om daar naar te vragen.

# 4 Ik ben een bekeerling. Hoe zit het dan met andere zaken die ik in het verleden heb gedaan waarvan ik nu spijt heb? Moet ik deze ook meedelen aan mijn toekomsite partner?
Zolang bij de huwelijksverbintenis de partner niet is bedrogen door het verdraaien van de waarheid of het verzwijgen van belangrijke informatie die bepalend is voor de partnerkeuze in het algemeen, dan is er nu geen plicht en het wordt zelfs afgeraden voor de bekeerling om datgene waar hij of zij spijt over heeft openbaar te maken.

Scroll naar boven